Lista artykułów

Nazwa artykułu
Starostwo Powiatowe w Puławach
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w
dzierżawę na okres do lat 3 w trybie bezprzetargowym,
położonej na terenie miasta Puławy.
14.02.2018 więcej
Starostwo Powiatowe w Chełmie
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w
dzierżawę w trybie bezprzetargowym położonych w obrębie
Krasne, Dębina, Kasiłan.
12.02.2018 więcej