Lista artykułów

Nazwa artykułu
Starostwo Powiatowe w Lublinie
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
położonych na terenie Powiatu Lubelskiego, w Piotrowicach gm.
Strzyżewice, przeznaczonych do oddania w najem
19.01.2018 więcej
Starostwo Powiatowe w Puławach
Wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat w
trybie bezprzetargowym, położonej w Puławach, oznaczonej
numerem ewidencyjnym 956/5
08.01.2018 więcej
Starostwo Powiatowe w Puławach
Wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat w
trybie bezprzetargowym, położonej w Puławach, oznaczonej
numerem ewidencyjnym 956/5
08.01.2018 więcej