2016-02-10

Wykaz przedsiębiorstw państwowych

Archiwum Zakładowe Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

20-914 Lublin

ul. Spokojna 4

tel. 81-74-24-795, 81-74-24-292, 81-74-24-293

E-Mail: archiwum@lublin.uw.gov.pl

 

Przyjęcia interesantów:

Poniedziałek-piątek 8:00-14:00

 

W Archiwum Zakładowym zdeponowane są dokumenty ze zlikwidowanych zakładów pracy, których założycielem był Wojewoda Lubelski.

 

Dla zainteresowanych wydajemy:

  • zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7 dla byłych pracowników Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Urzędu Wojewódzkiego, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego;
  • kserokopie kart wynagrodzeń potwierdzone za zgodność z oryginałem wraz z pismem przewodnim;
  • zaświadczenia o okresach zatrudnienia tzw. “archiwalne świadectwo pracy” wydawane na podstawie akt osobowych;
  • wypisy z list płac.

 

Ww. dokumenty można uzyskać na podstawie pisemnych podań przesyłanych do archiwum drogą pocztową, za pomocą poczty elektronicznej lub osobiście składanych w siedzibie archiwum. Istnieje również możliwość obsługi bezpośredniej w godzinach przyjęć interesantów.

Wydawanie dokumentacji nie podlega opłacie skarbowej.

 

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, KTÓRYCH DOKUMENTACJA JEST PRZECHOWYWANA

W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM LUBELSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W LUBLINIE

 

 1.

Biuro Projektów Przemysłu Chłodniczego i Mięsnego w Lublinie

 2.

Biuro Projektowo- Badawcze Budownictwa Przemysłowego w Lublinie

 3.

Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego w Lublinie

 4.

Biuro Projektów Wodnych Melioracji w Lublinie

 5.

Centrala Handlu Przemysłu Skórzanego w Lublinie
dokumentacja osobowa i płacowa Przekazana przez PHU Domar w Lublinie

 6.

Centralny Urząd Kontraktacji i Skupu w Lublinie

 7.

Dyrekcja Budowy Kanału Wieprz- Krzna
dokumentacja osobowa przekazana przez PZRwWod "Wodrol"

 8.

Dyrekcja Inwestycji Miejskich "Północ" w Lublinie

 9.

Dyrekcja Inwestycji Miejskich w Lublinie

 10.

Dyrekcja Teatru w Budowie

 11.

Fundacja Wsi Lubelskiej

 12.

Garbarnia Lubartów S.A.

 13.

GZRKiOR Zakład Usługowo-Produkcyjny w Łucce

 14.

Kombinat Ogrodniczy "Leonów" Zakład Budowlano- Remontowy w Niemcach

 15.

Lubelski Klub Sportowy "Spółdzielca" w Lublinie

 16.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej w Lublinie

 17.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Terenowego w Lublinie
dokumentacja osobowa przekazana przez WUKO

 18.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Transportowe Nr 2 w Lublinie

 19.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Budowlane Nr 2 w Lublinie
dokumentacja osobowa przekazana przez PBRol

 20.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Drobnej Wytwórczości i Budownictwa w Lublinie                  dokumentacja przekazana przez PBRol

 21.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Informatyki Przemysłu Budowlanego "ETOB" w Lublinie

 22.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Włókienniczymi i Skórzanymi w Lublinie

 23.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej "LAS" w Lublinie

 24.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe Ceramiki Budowlanej w Niemcach

 25.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe “Odczynniki Chemiczne” w Lublinie

 26.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Remontowe P.T. w Lublinie
dokumentacja osobowa przekazana przez WUKO

 27.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych LPRInż

 28.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Usług Przemysłu Terenowego w Lublinie
dokumentacja osobowa przekazana przez WUKO

 29.

Lubelskie Zakłady Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji w Lublinie ZDDiD

 30.

Lubelskie Zakłady Eternitu w Lublinie

 31.

Lubelskie Zakłady Mechaniczne w Lublinie
dokumentacja osobowa przekazana przez WUKO

 32.

Lubelskie Zakłady Metalowo Elektryczne w Lublinie
dokumentacja osobowa przekazana przez WUKO

 33.

Lubelskie Zakłady Naprawy Samochodów w Lublinie LZNS

 34.

Lubelskie Zakłady Sprzętu Pożarowego w Lublinie
dokumentacja osobowa przekazana przez WUKO

 35.

Lubelskie Zjednoczenie Budownictwa w Lublinie

 36.

Miejski Handel Detaliczny Artykułami Przemysłowo- Różnymi w Lublinie
dokumentacja osobowa przekazana przez PHU DOMAR

 37.

Miejski Handel Detaliczny Artykułami Włókienniczo-Odzieżowymi w Lublinie
dokumentacja osobowa przekazana przez PHU DOMAR

 38.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej “Pralnie, Farbiarnie i Łaźnie”          dokumentacja osobowa przekazana przez WZGKiM

 39.

Międzywojewódzki Ośrodek Szkolenia Obrony Cywilnej MOSOC

 40.

Okręgowa Dyrekcja Inwestycji Miejskich "Południe" w Lublinie
dokumentacja osobowa i płacowa przekazane przez INWEST-SERVICE

 41.

Okręgowy Zakład Transportu i Maszyn Drogowych w Lublinie
dokumentacja osobowa i płacowa przekazana przez PW MADRAT

 42.

Państwowe Przedsiębiorstwo Ogrodnicze w Józefowie n/Wisłą

 43.

Państwowe Przedsiębiorstwo Usług Budowlano-Remontowych w Lublinie

 44.

Państwowe Przedsiębiorstwo Usług Budowlano-Remontowych PGR w Niemcach

 45.

Państwowy Ośrodek Maszynowy w Bełżycach

 46.

Państwowy Ośrodek Maszynowy w Ciechankach

 47.

Państwowy Ośrodek Maszynowy w Kocku

 48.

Państwowy Ośrodek Maszynowy w Kurowie

 49.

Państwowy Ośrodek Maszynowy w Piotrowicach

 50.

Państwowy Ośrodek Maszynowy w Skrobowie

 51.

Polskie Koleje Państwowe Zakład Budownictwa Kolejowego w Lublinie                     dokumentacja przekazana przez PBK “EXKOL” w Lublinie

 52.

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej we Wrzelowcu

 53.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bełżycach

 54.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bychawie

 55.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kraśniku

 56.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lubartowie

 57.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lublinie

 58.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Opolu Lubelskim

 59.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Puławach

 60.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radzyniu Podlaskim

 61.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Rykach/Dęblinie

 62.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Włodawie

 63.

Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania Postępu Technicznego i Organizacyjnego "Posteor" w Lublinie

 64.

Przedsiębiorstwo Budowlane Przemysłowo Handlowe “KOLBUD” Sp. z o.o. w Lublinie     dokumentacja przekazana przez PBK “EXKOL” w Lublinie

 65.

Przedsiębiorstwo Budowlane Przemysłowo-Handlowe “LUBKOL” Sp. z o.o. w Lublinie dokumentacja przekazana przez PBK “EXKOL” w Lublinie

 66.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego “EXKOL” w Lublinie

 67.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego Przedsiębiorstwo Państwowe w Lublinie  dokumentacja przekazana przez PBK “EXKOL” w Lublinie

 68.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Powiatowego w Lublinie

 69.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Lublinie

 70.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego w Lubartowie

 71.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego w Lublinie

 72.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Arged" w Lublinie

 73.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Arpis" w Lublinie

 74.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Domar" w Lublinie

 75.

Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Kraśniku PHW

 76.

Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Puławach PHW

 77.

Przedsiębiorstwo Inicjatyw Gospodarczych "Szansa" w Lublinie

 78.

Przedsiębiorstwo Komputeryzacji Rynku "Cekar" w Lublinie

 79.

Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Lublinie PKUWiM

 80.

Przedsiębiorstwo Mechanizacji Budownictwa "Zremb" w Międzyrzecu Podlaskim

 81.

Przedsiębiorstwo Modernizacji Przemysłu Maszynowego TECHMA

 82.

Przedsiębiorstwo Obrotu Maszynami i Surowcami "Bomis" w Minkowicach k/Lublina

 83.

Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w Lublinie POZH

 84.

Przedsiębiorstwo Państwowe "Cukrownie Lubelskie" Pracownia Projektowa w Lublinie

 85.

Przedsiębiorstwo Państwowe "Cukrownie Lubelskie" w Lublinie

 86.

Przedsiębiorstwo Państwowe Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MADRAT

 87.

Przedsiębiorstwo Państwowego Przemysłu Terenowego w Lublinie

 88.

Przedsiębiorstwo Państwowej Użyteczności Publicznej "Inwest Service" w Lublinie

 89.

Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych w Lubartowie

 90.

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Sklepowych “WUTECH” w Lublinie

 91.

Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej i Montaży Budownictwa Rolniczego w Lublinie

 92.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Terenowego w Lublinie PPT

 93.

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Centrala Rybna" w Lublinie

 94.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Rolno-Spożywczego "Fructopol" w Osmolicach

 95.

Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kraśniku

 96.

Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe Budownictwa Kolejowego w Lublinie

 97.

Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu Wodna-Melioracyjnego w Lublinie

 98.

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "Eldom" w Lublinie

 99.

Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego w Puławach PTHW

 100.

Przedsiębiorstwo Transportowe-Sprzętowe Budownictwa TRANSBUD-PUŁAWY w Puławach

 101.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne "TRANSBUD" w Lublinie

 102.

Przedsiębiorstwo Usług Budowlano-Instalacyjnych “SANEL-KOL” Sp. z o.o.             dokumentacja przekazana przez PBK “EXKOL” w Lublinie

 103.

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Przedsiębiorstwo Państwowe Użyteczności Publicznej w Lublinie

 104.

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych w Białej Podlaskiej

 105.

Przedsiębiorstwo Usług Projektowych Przemysłu Spożywczego w Lublinie

 106.

Przedsiębiorstwo Usług Przemysłu Terenowego w Lublinie

 107.

Przedsiębiorstwo Usług Szkoleniowo- Socjalnych Technicznej Obsługi Rolnictwa w Piasecznie

 108.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Państwowej Komunikacji Samochodowej w Lublinie

 109.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę "Wodrol" w Lublinie

 110.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Lublinie

 111.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Opolu Lubelskim

 112.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Parczewie

 113.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Przetwórcze Przemysłu Paszowego "Bacutil" w Lublinie z siedzibą w Puławach

 114.

Stacja Zabiegów Ochrony Roślin w Lublinie
dokumentacja przekazana przez Zakład Naprawczo-Produkcyjny Mechanizacji Rolnictwa w Lublinie

 115.

Techniczna Obsługa Samochodów w Lublinie                                                     dokumentacja przekazana przez LZNS

 116.

Urząd Wojewódzki w Lublinie

 117.

Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji "Wschód" w Lublinie

 118.

Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Białej Podlaskiej

 119.

Wojewódzki Urząd Ziemski w Lublinie

 120.

Wojewódzki Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Lublinie

 121.

Wojewódzki Zarząd Budownictwa Wiejskiego w Lublinie

 122.

Wojewódzki Zakład Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych w Bełżycach

 123.

Wojewódzki Zarząd Inwestycji Miejskich w Lublinie

 124.

Wojewódzki Zarząd Inwestycji w Lublinie

 125.

Wojewódzki Zarząd Młynów w Lublinie

 126.

Wojewódzki Zarząd Przedsiębiorstw i Urządzeń Komunalnych w Lublinie

 127.

Wojewódzki Zarząd Przemysłu w Lublinie

 128.

Wojewódzki Zarząd Przemysłu Terenowego w Lublinie

 129.

Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Lublinie

 130.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Meblami w Lublinie

 131.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Obuwiem w Lublinie

 132.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Odzieżą w Lublinie

 133.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego "Otex" w Lublinie,

 134.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Lublinie DOMAR

 135.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Puławach

 136.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej Gospodarki Komunalnej w Lublinie

 137.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Terenowego "Drewno" w Lublinie

 138.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Tekstylno-Odzieżowe w Lublinie

 139.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyczne "Lublinianka" w Lublinie

 140.

Wojewódzkie Zjednoczenie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lublinie WZGKiM

 141.

Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Mechanizacji Rolnictwa w Lublinie

 142.

Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Państwowego Przemysłu Terenowego w Lublinie

 143.

Wydawnictwo Lubelskie w Lublinie

 144.

Wytwórnia Aparatów Elektrycznych w Lublinie

 145.

Wytwórnia Urządzeń Komunalnych “WUKO" w Lublinie

 146.

Zakład Przemysłu Odzieżowego "Gracja" w Lublinie

 147.

Zakład Naprawczo-Produkcyjny Mechanizacji Rolnictwa w Lublinie

 148.

Zakład Remontów i Zaopatrzenia Młynów PUPT w Głusku k/Lublina
dokumentacja osobowa przekazana przez WUKO

 149.

Zakład Sprzętu Rolniczego i Ochronnego T.T. w Lublinie
dokumentacja osobowa przekazana przez WUKO

 150.

Zakład Sprzętu Rolniczego "Lechia" w Lublinie
dokumentacja osobowa przekazana przez WUKO

 151.

Zakład Usług Radiotechnicznych i Telewizyjnych w Lublinie

 152.

Zakład Wytwórczy Magnetofonów "UNITRA" w Lubartowie

 153.

Zakłady Metalowe Przemysłu Terenowego "Luzamet" w Lublinie
dokumentacja osobowa przekazana przez WUKO

 154.

Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Trawena" w Trawnikach

 155.

Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego "Milejów" w Milejowie

 156.

Zjednoczenie Budownictwa Komunalnego w Lublinie

 157.

Zjednoczenie Budownictwa Rolniczego w Lublinie

 158.

Zjednoczenie Budownictwa Wodnych Melioracji w Lublinie

 159.

Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa w Lublinie

 160.

Zrzeszenie Przedsiębiorstw Technicznej Obsługi Rolnictwa w Lublinie

 161.

Żelatyna S.A. Puławy

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się