Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja dla spółek wodnych - rok 2018
w sprawie trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z
budżetu państwa
29.03.2018 więcej
Procedura szacowania strat
informacje dla samorządów
01.12.2017 więcej
Procedura szacowania strat
informacje dla właścicieli gospodarstw rolnych lub działów
specjalnych produkcji rolnej
30.11.2017 więcej
Informacja dla spółek wodnych
w sprawie trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z
budżetu państwa
20.03.2017 więcej
Zasady wypełniania dokumentów
Akcyza. Informacja dla jst.
18.03.2016 więcej
Informacja dla samorządów
(gmin, miast) dotycząca zwrotu części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej
18.03.2016 więcej