2020-12-09

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Prezes  Rady Ministrów ogłosił nabór wniosków o wsparcie  dla jednostek  samorządu terytorialnego w  ramach  dofinansowania ze środków  Rządowego  Funduszu  Inwestycji  Lokalnych.

 

 

Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów nr 1/2020/_2020_RFIL

 

 


Podstawa  prawna:


Uchwała  nr  102  Rady  Ministrów  z  dnia  23  lipca  2020  r.  w  sprawie  wsparcia  na  realizację  zadań inwestycyjnych  przez jednostki  samorządu  terytorialnego  (M.P.  poz.  662)

 


Termin  składania  wniosków: od  dnia  24  sierpnia  2020  r.  do  dnia  30 września  2020  r.

 

 

Pełna lista zadań sfinansowanych z części konkursowej dla województwa lubelskiego

 

 

Prezes  Rady  Ministrów ogłosił drugi nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

 

Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów nr 2/2020/RFIL

 

 

Podstawa prawna:

 

Uchwała   nr  102   Rady  Ministrów  z  dnia  23   lipca   2020  r.  w  sprawie  wsparcia   na   realizację  zadań inwestycyjnych  przez  jednostki  samorządu  terytorialnego  (M.P.  poz.  662,  poz.  1011,  poz.  1046  oraz poz.  1144 )

 

 

Termin składania wniosków: od  dnia  10 grudnia  2020  r.  do  dnia  28  grudnia  2020  r.

 

 

Lista dofinansowanych inwestycji z województwa lubelskiego

 

 

Prezes  Rady  Ministrów ogłosił trzeci nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

 

Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów nr 3/2020/RFIL

 

 

Podstawa prawna:

 

Uchwała  nr  102  Rady  Ministrów  z  dnia  23  lipca  2020  r.  w  sprawie  wsparcia  na  realizację  zadań inwestycyjnych  przez jednostki  samorządu  terytorialnego  (M.P.  poz.  662,  poz.  1011,  poz.  1046,  poz. 1144)

 

 

Termin składania wniosków: od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 12 lutego 2021 r.

 

 

Wykaz pozytywnie rozpatrzonych wniosków gmin popegeerowskich z województwa lubelskiego

 

 

 

Dodatkowe informacje:

 

Rzadowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

 

Wsparcie gmin popegeerowskich

 

 

Załączniki

  Ogłoszenie_PRM_1_2020_RFIL.pdf 60,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rządowy Fundusz In...lubelskie.pdf 646,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie_PRM_2_2020_RFIL-1.pdf 38,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RFIL_lista dofinans...zadań_II.pdf 681,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie_PRM_3_2020_RFIL.pdf 54,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wykaz wniosków poz...lubelskie.pdf 478,2 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się