Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 185 Wojewody Lubelskiego
z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego
Zespołu Koordynującego do realizacji zadań w ramach Rządowego
programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"
30.06.2016 więcej
Uchwała Nr 130/2014 Rady Ministrów
z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Rządowego programu
na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"
30.06.2016 więcej
Priorytetowe zadania rekomendowane do realizacji w 2016 roku
w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i
przyjazna szkoła" przyjętego Uchwałą Rady Ministrów Nr
130/2014 z dnia 8 lipca 2014 r.
30.06.2016 więcej