2018-03-22

Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Celem głównym Programu jest zintensyfikowanie działań na rzecz podniesienia rozwoju i wzrostu konkurencyjności regionów przez wsparcie w roku 2018 jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) środkami budżetu państwa, w formie dotacji celowej, realizacji zadań własnych z zakresu budowy, przebudowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych.

Cele szczegółowe:
1) rozwój infrastruktury drogowej o charakterze lokalnym w celu poprawy dostępności komunikacyjnej dla przedsiębiorców i społeczności lokalnych do ośrodków życia gospodarczego i społeczno-kulturalnego oraz terenów inwestycyjnych;
2) powiązanie lokalnych ośrodków gospodarczych z regionalnymi i krajowymi przez budowę lub przebudowę dróg gminnych lub powiatowych oraz węzłów łączących te drogi z drogami wyższego rzędu (wojewódzkich i krajowych);
3) poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych przez inwestycje w bezkolizyjne rozwiązania transportowe, skrzyżowania, sygnalizację świetlną, ciągi piesze lub pieszo-rowerowe.

Program będzie realizowany w roku 2018. Na realizację zadań objętych Programem przeznacza się z budżetu państwa środki do wysokości 500 000 tys. zł. Źródłem finansowania Programu są środki rezerw celowych, wskazanych przez ministra właściwego do spraw budżetu.

 

Uchwała wraz z treścią Programu znajduje się w załączniku poniżej.

 

Pytania do Programu wraz ze stanowiskiem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Załączniki

  Uchwała nr 53 2018...programem.pdf 1019,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o nabor...wniosków.pdf 478,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WNIOSEK O DOFINANSOWANIE.docx 22,55 KB (doc) szczegóły pobierz
  Powiaty - wskaźniki 2018 r.xls 37 KB (xls) szczegóły pobierz
  Gminy - wskaźniki 2018 r.xls 68,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Pytania dot. Programu.pdf 352,71 KB (pdf) szczegóły pobierz