Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

12
  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
1 Ogłoszenie nr 44848 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw nadzoru urbanistycznego nad działalnością urbanistyczną jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Infrastruktury 2019-04-05 Zobacz
2 Nabór na stanowisko poza korpusem służby cywilnej (oferta bezterminowa) LUBELSKIE Operator numeru alarmowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie (oferta bezterminowa) 2018-09-30 Zobacz
3 Ogłoszenie nr 44382 LUBELSKIE Główny księgowy w Biurze Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu 2019-03-25 Zobacz
4 Ogłoszenie nr 44781 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw harmonogramu, zapotrzebowania, podziału środków finansowych budżetu Wojewody, obsługi systemu TREZOR w Wydziale Finansów i Certyfikacji 2019-04-03 Zobacz
5 Ogłoszenie nr 44775 LUBELSKIE Inspektor wojewódzki do spraw harmonogramu, zapotrzebowania, podziału środków finansowych budżetu Wojewody, obsługi systemu TREZOR w Wydziale Finansów i Certyfikacji 2019-04-03 Zobacz
6 Ogłoszenie nr 45442 - umowa na zastępstwo LUBELSKIE Inspektor wojewódzki ds. naliczania wynagrodzeń oraz prowadzenia rozliczeń z ZUS 2019-04-08 Zobacz
7 Ogłoszenie nr 43142 LUBELSKIE Inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w zakresie budownictwa drogowego w Wydziale Infrastruktury 2019-03-06 Zobacz
8 Ogłoszenie nr 44930 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw ewidencji księgowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz rozliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Biurze Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu 2019-04-05 Zobacz
9 Ogłoszenie nr 43561 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw: architektoniczno-budowlanych w zakresie budownictwa drogowego w Wydziale Infrastruktury 2019-03-11 Zobacz
10 Ogłoszenie nr 42451 LUBELSKIE Inspektor wojewódzki do spraw obsługi finansowej budżetu Wojewody, udzielania ulg w zapłacie należności cywilnoprawnych oraz realizacji i egzekucji dochodów budżetowych w Wydziale Finansów i Certyfikacji 2019-02-25 Zobacz
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się