Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

12
  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
1 Ogłoszenie nr 24973 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw legalizacji pobytu cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 2018-04-16 Zobacz
2 Ogłoszenie nr 24967 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw obsługi cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 2018-04-16 Zobacz
3 Ogłoszenie nr 26334 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw obsługi urzędu w Delegaturze w Białej Podlaskiej w Biurze Informatyki i Obsługi Urzędu 2018-05-11 Zobacz
4 Ogłoszenie nr 26350 LUBELSKIE Inspektor wojewódzki do spraw ewidencji gruntów i budynków w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej 2018-05-11 Zobacz
5 Ogłoszenie nr 25129 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw koordynacji świadczeń w ramach systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Polityki Społecznej 2018-04-20 Zobacz
6 Ogłoszenie nr 25427 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych wobec podmiotów leczniczych/konsultantów w Wydziale Zdrowia 2018-04-23 Zobacz
7 Ogłoszenie nr 25125 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw orzecznictwa administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Infrastruktury 2018-04-20 Zobacz
8 Ogłoszenie nr 24823 LUBELSKIE Inspektor wojewódzki do spraw sprawozdawczości i analiz w pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej 2018-04-13 Zobacz
9 Ogłoszenie nr 25510 LUBELSKIE Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Polityki Społecznej 2018-04-27 Zobacz
10 Ogłoszenie nr 24889 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw legalizacji zatrudnienia w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 2018-04-13 Zobacz
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się