Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

12
  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
1 Ogłoszenie nr 31981 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw koordynacji świadczeń w ramach systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Polityki Społecznej 2018-08-27 Zobacz
2 Ogłoszenie nr 32553 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw nadzoru urbanistycznego nad działalnością urbanistyczną jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Infrastruktury 2018-09-07 Zobacz
3 Nabór na stanowisko poza korpusem służby cywilnej (oferta bezterminowa) LUBELSKIE Operator numeru alarmowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie (oferta bezterminowa) 2018-09-30 Zobacz
4 Ogłoszenie nr 30856 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw: dyżurny operacyjny w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2018-08-03 Zobacz
5 Ogłoszenie nr 30338 LUBELSKIE Inspektor wojewódzki do spraw planowania operacyjnego i gotowości obronnej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2018-07-23 Zobacz
6 Ogłoszenie nr 30815 LUBELSKIE Specjalista do spraw obsługi informatycznej w Biurze Informatyki i Obsługi Urzędu 2018-08-03 Zobacz
7 Ogłoszenie nr 30330 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 2018-07-23 Zobacz
8 Ogłoszenie nr 30334 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 2018-07-23 Zobacz
9 Ogłoszenie nr 29660 LUBELSKIE Inspektor wojewódzki do spraw obsługi finansowej budżetu Wojewody, udzielania ulg w zapłacie należności cywilnoprawnych oraz realizacji i egzekucji dochodów budżetowych w Wydziale Finansów i Certyfikacji 2018-07-13 Zobacz
10 Nabór na stanowisko poza korpusem służby cywilnej LUBELSKIE Operator numeru alarmowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie 2018-07-10 Zobacz
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się