Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

12
  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
1 Nabór na stanowisko poza korpusem służby cywilnej (oferta bezterminowa) LUBELSKIE Operator numeru alarmowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie (oferta bezterminowa) 2021-11-30 Zobacz
2 Ogłoszenie nr 81063 LUBELSKIE Starszy Inspektor Wojewódzki Do spraw: nadzoru i kontroli w pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Polityki Społecznej 2021-07-26 Zobacz
3 Ogłoszenie nr 80836 LUBELSKIE Starszy Inspektor Do spraw: naliczania wynagrodzeń oraz sporządzania analiz funduszu płac w Biurze Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu 2021-07-19 Zobacz
4 Ogłoszenie nr 80153 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 2021-07-09 Zobacz
5 Ogłoszenie nr 80298 LUBELSKIE Dyrektor Delegatury w Biurze Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu 2021-07-09 Zobacz
6 Ogłoszenie nr 79891 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw koordynacji świadczeń w ramach systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Polityki Społecznej 2021-07-02 Zobacz
7 Ogłoszenie nr 79909 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw architektoniczno-budowlanych w zakresie budownictwa drogowego w Wydziale Infrastruktury 2021-07-02 Zobacz
8 Ogłoszenie nr 79621 LUBELSKIE Inspektor wojewódzki do spraw obywatelstwa polskiego i repatriacji w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 2021-06-28 Zobacz
9 Ogłoszenie nr 79591 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw egzekucji i realizacji dochodów budżetowych w Wydziale Finansów i Certyfikacji 2021-06-25 Zobacz
10 Ogłoszenie nr 77713 LUBELSKIE Inspektor do spraw odszkodowań w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa 2021-05-14 Zobacz
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się