Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

12
  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
1 Ogłoszenie nr 36973 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw leśnictwa, łowiectwa i ochrony przyrody w Wydziale Środowiska i Rolnictwa 2018-11-12 Zobacz
2 Ogłoszenie nr 36941 LUBELSKIE Inspektor wojewódzki do spraw planowania i realizacji budżetu Wojewody Lubelskiego w Wydziale Finansów i Certyfikacji 2018-11-12 Zobacz
3 Ogłoszenie nr 36841- umowa na zastępstwo LUBELSKIE Inspektor wojewódzki do spraw gospodarki nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa 2018-11-05 Zobacz
4 Ogłoszenie nr 36715 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw ewakuacji w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2018-11-06 Zobacz
5 Ogłoszenie nr 36614 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw gospodarki nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa - Delegatura w Zamościu 2018-11-05 Zobacz
6 Ogłoszenie nr 36704 LUBELSKIE Inspektor wojewódzki do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych i obsługi systemu TREZOR w Wydziale Finansów i Certyfikacji 2018-11-06 Zobacz
7 Ogłoszenie nr 36215 - nowy termin postępowania LUBELSKIE Inspektor wojewódzki do spraw monitorowania i nadzoru nad realizacją inwestycji finansowanych z budżetu wojewody lubelskiego w Wydziale Infrastruktury 2018-10-29 Zobacz
8 Ogłoszenie nr 35202 LUBELSKIE Inspektor wojewódzki do spraw Państwowego Ratownictwa Medycznego w Wydziale Zdrowia 2018-10-17 Zobacz
9 Ogłoszenie nr 34744 - umowa na zastępstwo LUBELSKIE Inspektor wojewódzki do spraw realizacji zadania dotyczącego prowadzenia i rozliczania należności przejętych po likwidacji Funduszu Skarbu Państwa, funduszu sołeckiego oraz obsługi finansowej budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Certyfikacji 2018-10-08 Zobacz
10 Nabór na stanowisko poza korpusem służby cywilnej (oferta bezterminowa) LUBELSKIE Operator numeru alarmowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie (oferta bezterminowa) 2018-09-30 Zobacz
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się