Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
1 Ogłoszenie nr 64468 LUBELSKIE Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, kontroli w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nad świadczeniami rodzinnymi, a także nad świadczeniami z funduszu aliment 2020-07-07 Zobacz
2 Ogłoszenie nr 64509 LUBELSKIE Inspektor wojewódzki do spraw gospodarki nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa 2020-07-07 Zobacz
3 Ogłoszenie nr 67030 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw obsługi cudzoziemców i podmiotów powierzających cudzoziemcom wykonywanie pracy oraz rejestracji zaproszeń w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 2020-08-21 Zobacz
4 Ogłoszenie nr 65222 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 2020-07-20 Zobacz
5 Ogłoszenie nr 61490 LUBELSKIE Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru i kontroli w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz nad świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeniami wychowawczymi w Wydziale Polityki Społecznej 2020-03-06 Zobacz
6 Ogłoszenie nr 64491 - umowa na zastępstwo LUBELSKIE Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru i kontroli w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz nad świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeniami wychowawczymi w Wydziale Polityki Społecznej 2020-07-07 Zobacz
7 Ogłoszenie nr 65097 LUBELSKIE Inspektor wojewódzki do spraw gospodarki nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa 2020-07-17 Zobacz
8 Ogłoszenie nr 65633 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 2020-07-27 Zobacz
9 Nabór na stanowisko poza korpusem służby cywilnej (oferta bezterminowa) LUBELSKIE Operator numeru alarmowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie (oferta bezterminowa) 2018-09-30 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się