2017-02-21

Otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego "SENIOR " na lata 2015-2020 - edycja 2017 r.

Dla kogo Senior+
Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W Dziennym Domu oraz klubie „Senior+” będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdą się w nich pomieszczenie m.in. do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. W Domu Senior+ zapewniony będzie także ciepły posiłek.
 
Jakie wsparcie dla samorządów
W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na: jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.
 
W pierwszym przypadku będzie to 300 tys. zł dla Dziennego Domu „Senior +” oraz 150 tys. zł dla Klubu „Senior +”. Już istniejące Dzienne Domy „Senior+” mogą dostać do 300 zł, zaś  Kluby „Senior+” do 200 zł na utrzymanie jednego miejsca.
 
Na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku przewidziano nie więcej niż  250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu „Senior +”. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu „Senior +” wyższa niż 25 tys. zł.
 
Wymagany finansowy wkładu własnego wynosi 20% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 1 oraz minimum 60% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 2.
 
Zgłaszanie ofert – termin i wyjaśnienia
Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do 13 marca 2017 r.
 
Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9:00 – 12:00, pod nr tel.: (022) 661 18 80.
 
Szczegółowe informacje o zasadach Programu i warunkach konkursu, z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów, można uzyskać od właściwych Urzędów Wojewódzkich wskazanych w wykazie stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Załączniki

  Ogłoszenie konkursu.pdf 155,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ramowy wzor oferty ...- modul I.doc 92 KB (doc) szczegóły pobierz
  ramowy wzor oferty ... modul II.doc 81,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  oswiadczenie o kwal...nosci VAT.doc 30 KB (doc) szczegóły pobierz
  ramowy wzor karta o...- modul I.doc 81 KB (doc) szczegóły pobierz
  ramowy wzor karta o... modul II.doc 68,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ramowy Wzor umowy o...tnerstwo.docx 20,64 KB (doc) szczegóły pobierz
  Uchwała zmieniajac...ycja 2017.pdf 691,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik - Progr...nwestycji.doc 47 KB (doc) szczegóły pobierz
  Kopia Kalkulacja ko...kach WFiC.xls 38 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kopia Kalkulacja ko...kach WFiC.xls 43 KB (xls) szczegóły pobierz
  Informacja o oferta...enior+”.pdf 197,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Lista ofert zakwali... Lublinie.pdf 427,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zestawienie ofert z... Lublinie.pdf 432,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki konkursu ofe... Moduł I.pdf 356,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki konkursu ofe...Moduł II.pdf 304,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie o prz...i modul 1.doc 37 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie o prz... modul 2.docx 17,44 KB (doc) szczegóły pobierz
  projekt umowy-modu... pop wfic.doc 107 KB (doc) szczegóły pobierz
  projekt umowy-modu... pop wfic.doc 96,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 - ... pop wfic.doc 84,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 -S... pop wfic.doc 83,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się