2018-11-28

Otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego "SENIOR " na lata 2015-2020 – edycja 2019 r.

Od 26 listopada można składać oferty w otwartym konkursie nowej edycji wieloletniego programu „Senior +”, w ramach którego samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów.

 

Celem programu, który potrwa do 2020 roku, jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W projekcie budżetu na przyszły rok na program zapisano 80 mln złotych.

 

Dokumenty można składać do 4 stycznia 2019 roku, do godziny 16. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie www.senior.gov.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego 2019 roku.

 

W nowej edycji programu dofinansowane będą jedynie projekty „jednoroczne”, tj. realizowane i zakończone wyłącznie w 2019 roku.

 

Dzienne Domy i Kluby „Senior +”

 

O dofinansowanie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw. Dotacja może być przeznaczona na utworzenie lub wyposażenie Dziennych Domów i Klubów „Senior +”.

  • W pierwszym przypadku dofinansowanie może wynieść maksymalnie 300 tys. złotych
  • Na utworzenie klubów dla seniorów można dostać z kolei 150 tys. złotych dotacji

 

W ten sposób sfinansowane może być nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

 

Dofinansowana z budżetu państwa może być również bieżąca działalność istniejących już placówek. W tym przypadku dotacja nie może stanowić więcej niż 40 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

 

  • Na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” można uzyskać miesięcznie nie więcej niż 300 złotych dofinansowania
  • Z kolei utrzymanie jednego miejsca w Klubie „Senior +” może być dofinansowane kwotą do 200 złotych miesięcznie

 

Co ważne, w ramach tego modułu samorządy nie mogą wnioskować o zapewnienie funkcjonowania placówek, które mają zostać dopiero uruchomione w ramach nowej edycji programu.

 

O programie

 

Wieloletni program „Senior +” skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W ramach programu rozbudowywana jest sieć Dziennych Domów oraz Klubów „Senior +”.

 

Placówki tego typu to miejsca, w których osoby starsze nie tylko mogą spędzać czas korzystając z oferty kulturalnej czy zajęć sportowych, ale również mają zapewnione posiłki oraz opiekę i pomoc w czynnościach dnia codziennego. Kluby „Senior +” działają w uproszczonej formule, żeby z programu mogły skorzystać również mniejsze gminy.

 

W 2018 roku na realizację programu rząd przeznaczył rekordową kwotę 80 mln złotych. Taką samą kwotę zapisano w projekcie budżetu na 2019 rok. Tylko w tym roku powstanie ok. 300 nowych placówek. Na koniec ubiegłego roku funkcjonowało 240 Dziennych Domów i Klubów „Senior +” które oferowały seniorom ponad 6,2 tys. miejsc.

Załączniki

  Ogłoszenie_edycja_...19_Senior.pdf 445,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program_Senior+ (3).pdf 461,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oswiadczenie_o_kwal...nosci_VAT.doc 31 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ramowy_wzor_oferty_...a_modul_I.doc 103,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ramowy_wzor_oferty_...odul_II_2.DOC 93 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ramowy_wzor_karta_o...y_modul_I.doc 83,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ramowy_wzor_karta_o..._modul_II.doc 70,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ramowy_wzor_umowy_o...tnerstwo.DOCX 19,3 KB (doc) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie_z_trwa...i_zadania.DOC 35,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Województwa_lista_...ntaktowa.docx 740,89 KB (doc) szczegóły pobierz
  Program inwestycji (1).doc 49,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Kalkulacja kosztów_Moduł I.xls 43 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kalkulacja kosztów_Moduł II.xls 38 KB (xls) szczegóły pobierz
  Tryb dokonywania po...wyjasnien.pdf 301,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oferty odrzucone.pdf 112,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wzór umowy moduł I.doc 112 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór umowy moduł II.doc 112,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał nr 2 do modu...ość (3).xls 38,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał Nr 2 do umowy moduł I.doc 35 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał nr 3 do modu...atność.xls 36 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał nr 3 -Sprawozd... modul II.doc 117,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał nr 4 - Sprawoz...e modul I.doc 119 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o dodat...rze ofert.pdf 668,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Moduł I 2019 r. ze...ór drugi.xls 44 KB (xls) szczegóły pobierz
  Moduł II 2019 list...ór drugi.xls 32 KB (xls) szczegóły pobierz
  Informacja o oferta...wy nabór.pdf 139,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki dodatkowego ... moduł 1.pdf 453,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki dodatkowego ... moduł 2.pdf 430,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki konkursu_2019_moduł_I.pdf 778,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki konkursu_201...moduł_II.pdf 758,38 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się