Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rb -28 (za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za
2016 rok, za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.
01.03.2017 więcej
Rb - 27 (za okres od początku roku do 31 grudnia 2016 r.)
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
państwowych jednostek budżetowych za 2016 rok.
24.02.2017 więcej
Rb-28 UE (za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej
Polityki Rolnej za 2016 rok.
24.02.2017 więcej
Rb-28 Programy (okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w
zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z
budżetu UE
24.02.2017 więcej
Rb-28 Programy (okres od początku roku do dnia 30 listopada 2016 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w
zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z
budżetu UE
20.12.2016 więcej
Rb 28 UE (za okres od początku roku do dnia 30 listopada 2016 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej
Polityki Rolnej za okres od początku roku do dnia 30 listopada
2016 r.
20.12.2016 więcej
Rb - 27 (za okres od początku roku do dnia 30 listopada 2016 r.)
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
państwowych jednostek budżetowych. Okres sprawozdawczy
listopada 2016 r.
20.12.2016 więcej
Rb -28 (za okres od początku roku do dnia 30 listopada 2016 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa. Okres
sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada 2016 r.
20.12.2016 więcej
Analiza dochodów budźetowych za III kwartał 2016 r.
analiza dochodów budżetowych za III kwartał 2016 r.
02.12.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się