Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rb -28 (za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za
2016 rok, za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.
01.03.2017 więcej
Rb - 27 (za okres od początku roku do 31 grudnia 2016 r.)
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
państwowych jednostek budżetowych za 2016 rok.
24.02.2017 więcej
Rb-28 UE (za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej
Polityki Rolnej za 2016 rok.
24.02.2017 więcej
Rb-28 Programy (okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w
zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z
budżetu UE
24.02.2017 więcej
Rb-28 Programy (okres od początku roku do dnia 30 listopada 2016 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w
zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z
budżetu UE
20.12.2016 więcej
Rb 28 UE (za okres od początku roku do dnia 30 listopada 2016 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej
Polityki Rolnej za okres od początku roku do dnia 30 listopada
2016 r.
20.12.2016 więcej
Rb - 27 (za okres od początku roku do dnia 30 listopada 2016 r.)
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
państwowych jednostek budżetowych. Okres sprawozdawczy
listopada 2016 r.
20.12.2016 więcej
Rb -28 (za okres od początku roku do dnia 30 listopada 2016 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa. Okres
sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada 2016 r.
20.12.2016 więcej
Analiza dochodów budźetowych za III kwartał 2016 r.
analiza dochodów budżetowych za III kwartał 2016 r.
02.12.2016 więcej