2017-02-24

Rb-28 Programy (okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.)

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej okres sprawozdawczy: 2016 rok.

Załączniki

  Rb 28 Programy 2016.pdf 202,65 KB (pdf) szczegóły pobierz