2017-06-06

Analiza dochodów i wydatków budżetowych

Analiza dochodów i wydatków budżetowych za 2016 rok.

Załączniki

  Analiza dochodów_2016.pdf 518,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Analiza wydatków_2016.pdf 2,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Analiza zatrudnienia_2016.pdf 146,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nadzór i kontrola_...acje_2016.pdf 165,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik DŚNW_2016.pdf 407,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik INW_2016.pdf 3,39 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik RDC_2016.pdf 246,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik RSO_2016.pdf 115,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik WPS_2016.pdf 258,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik WPUF_2016.pdf 319,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik ZZPS_2015-2016.pdf 302,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik ZDSON_2016.pdf 343,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ROMOWIE_2016.pdf 200,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik WDC_2016.pdf 240,24 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się