2016-12-20

Rb-28 Programy (okres od początku roku do dnia 30 listopada 2016 r.)

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budźetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzelanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej. okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 10 listopda 2016 r.

Załączniki

  RB 28 PROGRAMY.pdf 203,62 KB (pdf) szczegóły pobierz