Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Rb-28 Programy (za okres od początku roku do dnia 30 listopada 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w
zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących
z budżetu UE
19.12.2017 więcej
Rb-28 UE (za okres od początku roku do dnia 30 listopada 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków,
europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej
Polityki Rolnej
19.12.2017 więcej
Rb-28 (za okres od początku roku do dnia 30 listopada 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa
19.12.2017 więcej
Rb-27 (za okres od początku roku do dnia 30 listopada 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
państwowych jednostek budżetowych
19.12.2017 więcej
Rb-28 Programy (za okres od początku roku do dnia 31 października 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w
zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z
budżetu UE
24.11.2017 więcej
Rb-28 UE (za okres od początku roku do dnia 31 października 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej
Polityki Rolnej
24.11.2017 więcej
Rb-28 (za okres od początku roku do dnia 31 października 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa
24.11.2017 więcej
Rb-27 (za okres od początku roku do dnia 31 października 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
państwowych jednostek budżetowych
24.11.2017 więcej
Rb-28 Programy (za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w
zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących
z budżetu UE
23.10.2017 więcej
Rb-28 UE (za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej
Polityki Rolnej
23.10.2017 więcej
12345