Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rb-28 Programy (okres sprawozdawczy: rok 2017)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w
zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących
z budżetu UE
22.02.2018 więcej
Rb-28 UE (okres sprawozdawczy: rok 2017)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej
Polityki Rolnej
22.02.2018 więcej
Rb-28 (okres sprawozdawczy: rok 2017)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa
22.02.2018 więcej
Rb-27 (okres sprawozdawczy: rok 2017)
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
państwowych jednostek budżetowych
22.02.2018 więcej
Rb-28 Programy (za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w
zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z
budżetu UE
01.02.2018 więcej
Rb-28 UE (za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej
Polityki Rolnej
01.02.2018 więcej
Rb-28 (za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa
31.01.2018 więcej
Rb-27 (za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
państwowych jednostek budżetowych
31.01.2018 więcej
Rb-28 Programy (za okres od początku roku do dnia 30 listopada 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w
zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących
z budżetu UE
19.12.2017 więcej
Rb-28 UE (za okres od początku roku do dnia 30 listopada 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej
Polityki Rolnej
19.12.2017 więcej