Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rb-28 Programy (za okres od początku roku do dnia 28 lutego 2018 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w
zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z
budżetu UE
21.03.2018 więcej
Rb-28 UE (za okres od początku roku do dnia 28 lutego 2018 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej
Polityki Rolnej
21.03.2018 więcej
Rb-28 (za okres od początku roku do dnia 28 lutego 2018 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa
21.03.2018 więcej
Rb-27 (za okres od początku roku do dnia 28 lutego 2018 r.)
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
państwowych jednostek budżetowych
21.03.2018 więcej
Rb-28 Programy (za okres od początku roku do dnia 31 stycznia 2018 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w
zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących
z budżetu UE
22.02.2018 więcej
Rb-28 UE (za okres od początku roku do dnia 31 stycznia 2018 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej
Polityki Rolnej
22.02.2018 więcej
Rb-28 (za okres od początku roku do dnia 31 stycznia 2018 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa
22.02.2018 więcej
Rb-27 (za okres od początku roku do dnia 31 stycznia 2018 r.)
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
państwowych jednostek budżetowych
22.02.2018 więcej