2017-01-02

Świadczenie pieniężne dla cudzoziemców ubiegających się o pobyt stały w związku z posiadaniem Karty Polaka

Świadczenie pieniężne przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczowi Karty Polaka, który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z powołaniem się na okoliczność, o której mowa w art. 195 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1990).

Załączniki

  Karta Usług Świad... kosztów.pdf 298,12 KB (pdf) szczegóły pobierz