2018-03-29

Decyzja budżetowa

Decyzja budżetowa z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowego podziału budżetu Wojewody Lubelskiego na rok 2018.

Załączniki

  Decyzja budżetowa ...iał 2018.pdf 209,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 1.pdf 63,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 1a.pdf 124,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 1b.pdf 175,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 2.pdf 120,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 2a.pdf 171,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 2b.pdf 140,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 2c.pdf 147,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 2d.pdf 164,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 3.pdf 224,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 4.pdf 320,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 4a.pdf 211,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 4c.pdf 225,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 4b.pdf 190,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 5.pdf 778,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 6.pdf 193,82 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się