Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-09-13 12:42:04  Małgorzata Torbicz

Utworzono artykuł 102757 o nazwie 'Analiza dochodów budżetowych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste102757
user_idpuste1924116
resource_idpuste924
namepusteAnaliza dochodów budżetowych
category_idpuste18069
language_idpuste1
shortpusteza II kwartał 2017 r.
fullpuste

za II kwartał 2017 r.

publishfrompuste2017-09-13 00:00:00
_activepuste1
slugpusteanaliza-dochodow-budzetowych
2017-09-13 12:42:04  Małgorzata Torbicz

Pole slug zmieniło wartość z 'analiza-dochodow-budzetowych' na '102757_analiza-dochodow-budzetowych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
sluganaliza-dochodow-budzetowych102757_analiza-dochodow-budzetowych
2017-12-08 08:57:03  Małgorzata Torbicz

Pole short zmieniło wartość z 'za II kwartał 2017 r. ' na 'do końca II kwartału 2017 r. '

Pole full zmieniło wartość z '<p> za II kwartał 2017 r.</p> ' na '<p> do końca II kwartału 2017 r.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortza II kwartał 2017 r. do końca II kwartału 2017 r.
full

za II kwartał 2017 r.

do końca II kwartału 2017 r.

2017-12-08 08:57:04  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 287814

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1231198
user_idpuste1924116
fobject_idpuste287814
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste102757
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się