Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-11-02 15:15:04  Małgorzata Torbicz

Utworzono artykuł 107602 o nazwie 'Zgromadzenia organizowane cyklicznie w Lublinie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste107602
user_idpuste1924116
resource_idpuste924
namepusteZgromadzenia organizowane cyklicznie w Lublinie
category_idpuste23439
language_idpuste1
shortpusteOdbywające się od 10 października 2017 r. do kwietnia 2018 r.
fullpuste

Zgodnie z art. 26b ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485; z 2017 r. poz. 579) Wojewoda Lubelski informuje o nadchodzących zgromadzeniach cyklicznych, które odbywać się będą:

od 10 października  2017 r.  do kwietnia 2018 r., 10 dnia każdego miesiąca, w przestrzeni miejskiej od kościoła pw. NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6, ulicą Kapucyńską, pod tablicę upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej przy kościele oo. Kapucynów przy ul. Krakowskie Przedmieście 42 pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Litewskim w Lublinie, od godz.18.40  do godz. 19.10.
 

Celem zgromadzeń jest oddanie hołdu ofiarom katastrofy w Smoleńsku.

publishfrompuste2017-11-02 00:00:00
_activepuste1
slugpustezgromadzenia-organizowane-cyklicznie-w-lublinie
2017-12-11 08:16:49  Małgorzata Torbicz

Zmieniono nazwę z 'Zgromadzenia organizowane cyklicznie w Lublinie' na 'Zgromadzenia cykliczne w Lublinie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameZgromadzenia organizowane cyklicznie w LublinieZgromadzenia cykliczne w Lublinie

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się