Wersje

123
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-11-29 14:17:42  Małgorzata Torbicz

Utworzono artykuł 110865 o nazwie 'Otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego "SENIOR " na lata 2015-2020 – edycja 2018 r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste110865
user_idpuste1924116
resource_idpuste924
namepusteOtwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego "SENIOR " na lata 2015-2020 – edycja 2018 r.
category_idpuste24058
language_idpuste1
shortpuste- edycja 2018 r.
fullpuste

Dla kogo Senior+

 

Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W Dziennym Domu oraz klubie „Senior+” będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdą się w nich pomieszczenie m.in. do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. W Domu Senior+ zapewniony będzie także ciepły posiłek.

 

Jakie wsparcie dla samorządów

 

W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na: jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

W pierwszym przypadku będzie to 300 tys. zł dla Dziennego Domu „Senior +” oraz 150 tys. zł dla Klubu „Senior+”. Już istniejące Dzienne Domy „Senior+” mogą dostać do 300 zł, zaś  Kluby „Senior+” do 200 zł na utrzymanie jednego miejsca.

Na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku przewidziano nie więcej niż  250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu „Senior +”. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu „Senior +” wyższa niż 25 tys. zł.

Wymagany finansowy wkładu własnego wynosi 20% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 1 oraz minimum 60% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 2.

 

Zgłaszanie ofert – termin i wyjaśnienia

 

Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do 22 grudnia 2017 r (decyduje data wpływu do Urzędu). Ofertę można też przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia oferty w postaci papierowej

publishfrompuste2017-11-29 00:00:00
_activepuste1
slugpusteotwarty-konkurs-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-2018-r
2017-11-29 14:19:04  Małgorzata Torbicz

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <strong>Dla kogo Senior+</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo os&oacute;b w wieku 60+. W Dziennym Domu oraz klubie &bdquo;Senior+&rdquo; będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdą się w nich pomieszczenie m.in. do wsp&oacute;lnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. W Domu Senior+ zapewniony będzie także ciepły posiłek.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Jakie wsparcie dla samorząd&oacute;w</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środk&oacute;w finansowych przeznaczonych na: jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie plac&oacute;wki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących plac&oacute;wek.</p> <p style="text-align: justify;"> W pierwszym przypadku będzie to 300 tys. zł dla Dziennego Domu &bdquo;Senior +&rdquo; oraz 150 tys. zł dla Klubu &bdquo;Senior+&rdquo;. Już istniejące Dzienne Domy &bdquo;Senior+&rdquo; mogą dostać do 300 zł, zaś&nbsp; Kluby &bdquo;Senior+&rdquo; do 200 zł na utrzymanie jednego miejsca.</p> <p style="text-align: justify;"> Na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku przewidziano nie więcej niż&nbsp; 250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu &bdquo;Senior+&rdquo; oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu &bdquo;Senior +&rdquo;. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu &bdquo;Senior+&rdquo; nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu &bdquo;Senior +&rdquo; wyższa niż 25 tys. zł.</p> <p style="text-align: justify;"> Wymagany finansowy wkładu własnego wynosi 20% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 1 oraz minimum 60% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 2.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Zgłaszanie ofert &ndash; termin i wyjaśnienia</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojew&oacute;dzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie kt&oacute;rej prowadzona jest lub będzie plac&oacute;wka &bdquo;Senior+&rdquo; lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w terminie <strong>do 22 grudnia 2017 r (decyduje data wpływu do Urzędu)</strong>. Ofertę można też przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia oferty w postaci papierowej</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <strong>Dla kogo Senior+</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo os&oacute;b w wieku 60+. W Dziennym Domu oraz klubie &bdquo;Senior+&rdquo; będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdą się w nich pomieszczenie m.in. do wsp&oacute;lnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. W Domu Senior+ zapewniony będzie także ciepły posiłek.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Jakie wsparcie dla samorząd&oacute;w</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środk&oacute;w finansowych przeznaczonych na: jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie plac&oacute;wki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących plac&oacute;wek.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W pierwszym przypadku będzie to 300 tys. zł dla Dziennego Domu &bdquo;Senior +&rdquo; oraz 150 tys. zł dla Klubu &bdquo;Senior+&rdquo;. Już istniejące Dzienne Domy &bdquo;Senior+&rdquo; mogą dostać do 300 zł, zaś&nbsp; Kluby &bdquo;Senior+&rdquo; do 200 zł na utrzymanie jednego miejsca.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku przewidziano nie więcej niż&nbsp; 250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu &bdquo;Senior+&rdquo; oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu &bdquo;Senior +&rdquo;. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu &bdquo;Senior+&rdquo; nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu &bdquo;Senior +&rdquo; wyższa niż 25 tys. zł.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wymagany finansowy wkładu własnego wynosi 20% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 1 oraz minimum 60% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 2.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Zgłaszanie ofert &ndash; termin i wyjaśnienia</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojew&oacute;dzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie kt&oacute;rej prowadzona jest lub będzie plac&oacute;wka &bdquo;Senior+&rdquo; lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w terminie <strong>do 22 grudnia 2017 r (decyduje data wpływu do Urzędu)</strong>. Ofertę można też przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia oferty w postaci papierowej</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Dla kogo Senior+

 

Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W Dziennym Domu oraz klubie „Senior+” będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdą się w nich pomieszczenie m.in. do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. W Domu Senior+ zapewniony będzie także ciepły posiłek.

 

Jakie wsparcie dla samorządów

 

W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na: jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

W pierwszym przypadku będzie to 300 tys. zł dla Dziennego Domu „Senior +” oraz 150 tys. zł dla Klubu „Senior+”. Już istniejące Dzienne Domy „Senior+” mogą dostać do 300 zł, zaś  Kluby „Senior+” do 200 zł na utrzymanie jednego miejsca.

Na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku przewidziano nie więcej niż  250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu „Senior +”. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu „Senior +” wyższa niż 25 tys. zł.

Wymagany finansowy wkładu własnego wynosi 20% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 1 oraz minimum 60% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 2.

 

Zgłaszanie ofert – termin i wyjaśnienia

 

Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do 22 grudnia 2017 r (decyduje data wpływu do Urzędu). Ofertę można też przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia oferty w postaci papierowej

Dla kogo Senior+

 

Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W Dziennym Domu oraz klubie „Senior+” będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdą się w nich pomieszczenie m.in. do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. W Domu Senior+ zapewniony będzie także ciepły posiłek.

 

Jakie wsparcie dla samorządów

 

W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na: jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

 

W pierwszym przypadku będzie to 300 tys. zł dla Dziennego Domu „Senior +” oraz 150 tys. zł dla Klubu „Senior+”. Już istniejące Dzienne Domy „Senior+” mogą dostać do 300 zł, zaś  Kluby „Senior+” do 200 zł na utrzymanie jednego miejsca.

 

Na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku przewidziano nie więcej niż  250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu „Senior +”. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu „Senior +” wyższa niż 25 tys. zł.

 

Wymagany finansowy wkładu własnego wynosi 20% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 1 oraz minimum 60% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 2.

 

Zgłaszanie ofert – termin i wyjaśnienia

 

Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do 22 grudnia 2017 r (decyduje data wpływu do Urzędu). Ofertę można też przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia oferty w postaci papierowej

2017-12-05 09:53:08  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-01-24 16:09:21  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-02-19 15:02:15  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-02-21 08:13:30  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-02-28 16:35:09  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-03-02 12:11:07  matatara matatara
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-04-10 11:18:20  Marta Panasiuk
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
10  2018-04-19 14:39:47  matatara matatara
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
11  2018-05-15 09:13:33  Marta Panasiuk

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <strong>Dla kogo Senior+</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo os&oacute;b w wieku 60+. W Dziennym Domu oraz klubie &bdquo;Senior+&rdquo; będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdą się w nich pomieszczenie m.in. do wsp&oacute;lnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. W Domu Senior+ zapewniony będzie także ciepły posiłek.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Jakie wsparcie dla samorząd&oacute;w</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środk&oacute;w finansowych przeznaczonych na: jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie plac&oacute;wki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących plac&oacute;wek.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W pierwszym przypadku będzie to 300 tys. zł dla Dziennego Domu &bdquo;Senior +&rdquo; oraz 150 tys. zł dla Klubu &bdquo;Senior+&rdquo;. Już istniejące Dzienne Domy &bdquo;Senior+&rdquo; mogą dostać do 300 zł, zaś&nbsp; Kluby &bdquo;Senior+&rdquo; do 200 zł na utrzymanie jednego miejsca.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku przewidziano nie więcej niż&nbsp; 250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu &bdquo;Senior+&rdquo; oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu &bdquo;Senior +&rdquo;. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu &bdquo;Senior+&rdquo; nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu &bdquo;Senior +&rdquo; wyższa niż 25 tys. zł.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wymagany finansowy wkładu własnego wynosi 20% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 1 oraz minimum 60% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 2.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Zgłaszanie ofert &ndash; termin i wyjaśnienia</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojew&oacute;dzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie kt&oacute;rej prowadzona jest lub będzie plac&oacute;wka &bdquo;Senior+&rdquo; lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w terminie <strong>do 22 grudnia 2017 r (decyduje data wpływu do Urzędu)</strong>. Ofertę można też przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia oferty w postaci papierowej</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <strong>Dla kogo Senior+</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo os&oacute;b w wieku 60+. W Dziennym Domu oraz klubie &bdquo;Senior+&rdquo; będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdą się w nich pomieszczenie m.in. do wsp&oacute;lnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. W Domu Senior+ zapewniony będzie także ciepły posiłek.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Jakie wsparcie dla samorząd&oacute;w</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środk&oacute;w finansowych przeznaczonych na: jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie plac&oacute;wki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących plac&oacute;wek.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W pierwszym przypadku będzie to 300 tys. zł dla Dziennego Domu &bdquo;Senior +&rdquo; oraz 150 tys. zł dla Klubu &bdquo;Senior+&rdquo;. Już istniejące Dzienne Domy &bdquo;Senior+&rdquo; mogą dostać do 300 zł, zaś&nbsp; Kluby &bdquo;Senior+&rdquo; do 200 zł na utrzymanie jednego miejsca.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku przewidziano nie więcej niż&nbsp; 250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu &bdquo;Senior+&rdquo; oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu &bdquo;Senior +&rdquo;. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu &bdquo;Senior+&rdquo; nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu &bdquo;Senior +&rdquo; wyższa niż 25 tys. zł.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wymagany finansowy wkładu własnego wynosi 20% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 1 oraz minimum 60% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 2.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Zgłaszanie ofert &ndash; termin i wyjaśnienia</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojew&oacute;dzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie kt&oacute;rej prowadzona jest lub będzie plac&oacute;wka &bdquo;Senior+&rdquo; lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w terminie <strong>do 22 grudnia 2017 r (decyduje data wpływu do Urzędu)</strong>. Ofertę można też przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia oferty w postaci papierowej.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE OFERT W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO &bdquo;SENIOR+&rdquo; na lata 2015-2020,<br /> Edycja 2018 r. </strong></span></p> <p> Nawiązując do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego &bdquo;Senior+&rdquo; na lata 2015-2020, edycja w 2018 r., Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 11 maja 2018 r. ogłosił uzupełniający nab&oacute;r ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania plac&oacute;wek &bdquo;Senior+&rdquo;.</p> <p> Nab&oacute;r ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie plac&oacute;wek utworzonych w latach 2015-2017 w ramach Programu. Wysokość środk&oacute;w planowana na utworzenie Dziennych Dom&oacute;w &bdquo;Senior+&rdquo; i utworzenie Klub&oacute;w &bdquo;Senior+&rdquo; oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących plac&oacute;wek wynosi: 16&nbsp;417&nbsp;347,31 zł.</p> <p> Ofertę w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojew&oacute;dzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie kt&oacute;rej prowadzona jest lub będzie plac&oacute;wka &bdquo;Senior+&rdquo; lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w terminie do dnia <strong>14 czerwca 2018 r.</strong> (decyduje data wpływu do urzędu).</p> <p> Wojewodowie, po dokonaniu oceny ofert, przekażą do Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zestawienia ofert zakwalifikowanych do dofinansowania, nie p&oacute;źniej niż do dnia 28 czerwca 2018 r.</p> <p> W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 1, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., przy czym wydatki poniesione na realizację zadania uznaje się za kwalifikowalne w ramach udzielonej dotacji od dnia rozstrzygnięcia konkursu (data poniesienia wydatku), tj. od dnia opublikowania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listy ofert, kt&oacute;re zostały zakwalifikowane do dofinasowania przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.</p> <p> W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 2, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. , przy czym wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji uznaje się za kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (data poniesienia wydatku).</p> <p> Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie p&oacute;źniej niż do dnia 12 lipca 2018 r.</p> <p> Pozostałe postanowienia ogłoszonego dodatkowego naboru podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie, zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego Programu w edycji 2018 r. z dnia 28 listopada 2017 r.</p> <p> Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w każdy pn., śr., pt. w godz. 9:00 &ndash; 12:00, pod nr tel.: (022) 661 18 59.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Dla kogo Senior+

 

Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W Dziennym Domu oraz klubie „Senior+” będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdą się w nich pomieszczenie m.in. do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. W Domu Senior+ zapewniony będzie także ciepły posiłek.

 

Jakie wsparcie dla samorządów

 

W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na: jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

 

W pierwszym przypadku będzie to 300 tys. zł dla Dziennego Domu „Senior +” oraz 150 tys. zł dla Klubu „Senior+”. Już istniejące Dzienne Domy „Senior+” mogą dostać do 300 zł, zaś  Kluby „Senior+” do 200 zł na utrzymanie jednego miejsca.

 

Na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku przewidziano nie więcej niż  250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu „Senior +”. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu „Senior +” wyższa niż 25 tys. zł.

 

Wymagany finansowy wkładu własnego wynosi 20% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 1 oraz minimum 60% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 2.

 

Zgłaszanie ofert – termin i wyjaśnienia

 

Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do 22 grudnia 2017 r (decyduje data wpływu do Urzędu). Ofertę można też przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia oferty w postaci papierowej

Dla kogo Senior+

 

Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W Dziennym Domu oraz klubie „Senior+” będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdą się w nich pomieszczenie m.in. do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. W Domu Senior+ zapewniony będzie także ciepły posiłek.

 

Jakie wsparcie dla samorządów

 

W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na: jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

 

W pierwszym przypadku będzie to 300 tys. zł dla Dziennego Domu „Senior +” oraz 150 tys. zł dla Klubu „Senior+”. Już istniejące Dzienne Domy „Senior+” mogą dostać do 300 zł, zaś  Kluby „Senior+” do 200 zł na utrzymanie jednego miejsca.

 

Na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku przewidziano nie więcej niż  250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu „Senior +”. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu „Senior +” wyższa niż 25 tys. zł.

 

Wymagany finansowy wkładu własnego wynosi 20% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 1 oraz minimum 60% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 2.

 

Zgłaszanie ofert – termin i wyjaśnienia

 

Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do 22 grudnia 2017 r (decyduje data wpływu do Urzędu). Ofertę można też przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia oferty w postaci papierowej.

 

 

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE OFERT W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” na lata 2015-2020,
Edycja 2018 r.

Nawiązując do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r., Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 11 maja 2018 r. ogłosił uzupełniający nabór ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”.

Nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2017 w ramach Programu. Wysokość środków planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi: 16 417 347,31 zł.

Ofertę w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do dnia 14 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Wojewodowie, po dokonaniu oceny ofert, przekażą do Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zestawienia ofert zakwalifikowanych do dofinansowania, nie później niż do dnia 28 czerwca 2018 r.

W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 1, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., przy czym wydatki poniesione na realizację zadania uznaje się za kwalifikowalne w ramach udzielonej dotacji od dnia rozstrzygnięcia konkursu (data poniesienia wydatku), tj. od dnia opublikowania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listy ofert, które zostały zakwalifikowane do dofinasowania przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 2, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. , przy czym wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji uznaje się za kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (data poniesienia wydatku).

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 12 lipca 2018 r.

Pozostałe postanowienia ogłoszonego dodatkowego naboru podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie, zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego Programu w edycji 2018 r. z dnia 28 listopada 2017 r.

Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w każdy pn., śr., pt. w godz. 9:00 – 12:00, pod nr tel.: (022) 661 18 59.

12  2018-05-15 09:15:18  Marta Panasiuk

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <strong>Dla kogo Senior+</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo os&oacute;b w wieku 60+. W Dziennym Domu oraz klubie &bdquo;Senior+&rdquo; będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdą się w nich pomieszczenie m.in. do wsp&oacute;lnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. W Domu Senior+ zapewniony będzie także ciepły posiłek.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Jakie wsparcie dla samorząd&oacute;w</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środk&oacute;w finansowych przeznaczonych na: jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie plac&oacute;wki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących plac&oacute;wek.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W pierwszym przypadku będzie to 300 tys. zł dla Dziennego Domu &bdquo;Senior +&rdquo; oraz 150 tys. zł dla Klubu &bdquo;Senior+&rdquo;. Już istniejące Dzienne Domy &bdquo;Senior+&rdquo; mogą dostać do 300 zł, zaś&nbsp; Kluby &bdquo;Senior+&rdquo; do 200 zł na utrzymanie jednego miejsca.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku przewidziano nie więcej niż&nbsp; 250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu &bdquo;Senior+&rdquo; oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu &bdquo;Senior +&rdquo;. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu &bdquo;Senior+&rdquo; nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu &bdquo;Senior +&rdquo; wyższa niż 25 tys. zł.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wymagany finansowy wkładu własnego wynosi 20% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 1 oraz minimum 60% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 2.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Zgłaszanie ofert &ndash; termin i wyjaśnienia</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojew&oacute;dzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie kt&oacute;rej prowadzona jest lub będzie plac&oacute;wka &bdquo;Senior+&rdquo; lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w terminie <strong>do 22 grudnia 2017 r (decyduje data wpływu do Urzędu)</strong>. Ofertę można też przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia oferty w postaci papierowej.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE OFERT W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO &bdquo;SENIOR+&rdquo; na lata 2015-2020,<br /> Edycja 2018 r. </strong></span></p> <p> Nawiązując do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego &bdquo;Senior+&rdquo; na lata 2015-2020, edycja w 2018 r., Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 11 maja 2018 r. ogłosił uzupełniający nab&oacute;r ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania plac&oacute;wek &bdquo;Senior+&rdquo;.</p> <p> Nab&oacute;r ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie plac&oacute;wek utworzonych w latach 2015-2017 w ramach Programu. Wysokość środk&oacute;w planowana na utworzenie Dziennych Dom&oacute;w &bdquo;Senior+&rdquo; i utworzenie Klub&oacute;w &bdquo;Senior+&rdquo; oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących plac&oacute;wek wynosi: 16&nbsp;417&nbsp;347,31 zł.</p> <p> Ofertę w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojew&oacute;dzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie kt&oacute;rej prowadzona jest lub będzie plac&oacute;wka &bdquo;Senior+&rdquo; lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w terminie do dnia <strong>14 czerwca 2018 r.</strong> (decyduje data wpływu do urzędu).</p> <p> Wojewodowie, po dokonaniu oceny ofert, przekażą do Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zestawienia ofert zakwalifikowanych do dofinansowania, nie p&oacute;źniej niż do dnia 28 czerwca 2018 r.</p> <p> W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 1, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., przy czym wydatki poniesione na realizację zadania uznaje się za kwalifikowalne w ramach udzielonej dotacji od dnia rozstrzygnięcia konkursu (data poniesienia wydatku), tj. od dnia opublikowania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listy ofert, kt&oacute;re zostały zakwalifikowane do dofinasowania przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.</p> <p> W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 2, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. , przy czym wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji uznaje się za kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (data poniesienia wydatku).</p> <p> Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie p&oacute;źniej niż do dnia 12 lipca 2018 r.</p> <p> Pozostałe postanowienia ogłoszonego dodatkowego naboru podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie, zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego Programu w edycji 2018 r. z dnia 28 listopada 2017 r.</p> <p> Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w każdy pn., śr., pt. w godz. 9:00 &ndash; 12:00, pod nr tel.: (022) 661 18 59.</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <strong>Dla kogo Senior+</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo os&oacute;b w wieku 60+. W Dziennym Domu oraz klubie &bdquo;Senior+&rdquo; będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdą się w nich pomieszczenie m.in. do wsp&oacute;lnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. W Domu Senior+ zapewniony będzie także ciepły posiłek.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Jakie wsparcie dla samorząd&oacute;w</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środk&oacute;w finansowych przeznaczonych na: jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie plac&oacute;wki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących plac&oacute;wek.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W pierwszym przypadku będzie to 300 tys. zł dla Dziennego Domu &bdquo;Senior +&rdquo; oraz 150 tys. zł dla Klubu &bdquo;Senior+&rdquo;. Już istniejące Dzienne Domy &bdquo;Senior+&rdquo; mogą dostać do 300 zł, zaś&nbsp; Kluby &bdquo;Senior+&rdquo; do 200 zł na utrzymanie jednego miejsca.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku przewidziano nie więcej niż&nbsp; 250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu &bdquo;Senior+&rdquo; oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu &bdquo;Senior +&rdquo;. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu &bdquo;Senior+&rdquo; nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu &bdquo;Senior +&rdquo; wyższa niż 25 tys. zł.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wymagany finansowy wkładu własnego wynosi 20% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 1 oraz minimum 60% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 2.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Zgłaszanie ofert &ndash; termin i wyjaśnienia</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojew&oacute;dzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie kt&oacute;rej prowadzona jest lub będzie plac&oacute;wka &bdquo;Senior+&rdquo; lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w terminie <strong>do 22 grudnia 2017 r (decyduje data wpływu do Urzędu)</strong>. Ofertę można też przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia oferty w postaci papierowej.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE OFERT W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO &bdquo;SENIOR+&rdquo; na lata 2015-2020,<br /> Edycja 2018 r. </strong></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Nawiązując do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego &bdquo;Senior+&rdquo; na lata 2015-2020, edycja w 2018 r., Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 11 maja 2018 r. ogłosił uzupełniający nab&oacute;r ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania plac&oacute;wek &bdquo;Senior+&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Nab&oacute;r ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie plac&oacute;wek utworzonych w latach 2015-2017 w ramach Programu. Wysokość środk&oacute;w planowana na utworzenie Dziennych Dom&oacute;w &bdquo;Senior+&rdquo; i utworzenie Klub&oacute;w &bdquo;Senior+&rdquo; oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących plac&oacute;wek wynosi: 16&nbsp;417&nbsp;347,31 zł.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Ofertę w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojew&oacute;dzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie kt&oacute;rej prowadzona jest lub będzie plac&oacute;wka &bdquo;Senior+&rdquo; lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w terminie do dnia <strong>14 czerwca 2018 r.</strong> (decyduje data wpływu do urzędu).</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wojewodowie, po dokonaniu oceny ofert, przekażą do Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zestawienia ofert zakwalifikowanych do dofinansowania, nie p&oacute;źniej niż do dnia 28 czerwca 2018 r.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 1, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., przy czym wydatki poniesione na realizację zadania uznaje się za kwalifikowalne w ramach udzielonej dotacji od dnia rozstrzygnięcia konkursu (data poniesienia wydatku), tj. od dnia opublikowania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listy ofert, kt&oacute;re zostały zakwalifikowane do dofinasowania przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 2, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. , przy czym wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji uznaje się za kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (data poniesienia wydatku).</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie p&oacute;źniej niż do dnia 12 lipca 2018 r.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Pozostałe postanowienia ogłoszonego dodatkowego naboru podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie, zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego Programu w edycji 2018 r. z dnia 28 listopada 2017 r.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w każdy pn., śr., pt. w godz. 9:00 &ndash; 12:00, pod nr tel.: (022) 661 18 59.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Dla kogo Senior+

 

Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W Dziennym Domu oraz klubie „Senior+” będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdą się w nich pomieszczenie m.in. do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. W Domu Senior+ zapewniony będzie także ciepły posiłek.

 

Jakie wsparcie dla samorządów

 

W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na: jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

 

W pierwszym przypadku będzie to 300 tys. zł dla Dziennego Domu „Senior +” oraz 150 tys. zł dla Klubu „Senior+”. Już istniejące Dzienne Domy „Senior+” mogą dostać do 300 zł, zaś  Kluby „Senior+” do 200 zł na utrzymanie jednego miejsca.

 

Na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku przewidziano nie więcej niż  250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu „Senior +”. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu „Senior +” wyższa niż 25 tys. zł.

 

Wymagany finansowy wkładu własnego wynosi 20% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 1 oraz minimum 60% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 2.

 

Zgłaszanie ofert – termin i wyjaśnienia

 

Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do 22 grudnia 2017 r (decyduje data wpływu do Urzędu). Ofertę można też przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia oferty w postaci papierowej.

 

 

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE OFERT W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” na lata 2015-2020,
Edycja 2018 r.

Nawiązując do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r., Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 11 maja 2018 r. ogłosił uzupełniający nabór ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”.

Nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2017 w ramach Programu. Wysokość środków planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi: 16 417 347,31 zł.

Ofertę w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do dnia 14 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Wojewodowie, po dokonaniu oceny ofert, przekażą do Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zestawienia ofert zakwalifikowanych do dofinansowania, nie później niż do dnia 28 czerwca 2018 r.

W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 1, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., przy czym wydatki poniesione na realizację zadania uznaje się za kwalifikowalne w ramach udzielonej dotacji od dnia rozstrzygnięcia konkursu (data poniesienia wydatku), tj. od dnia opublikowania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listy ofert, które zostały zakwalifikowane do dofinasowania przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 2, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. , przy czym wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji uznaje się za kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (data poniesienia wydatku).

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 12 lipca 2018 r.

Pozostałe postanowienia ogłoszonego dodatkowego naboru podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie, zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego Programu w edycji 2018 r. z dnia 28 listopada 2017 r.

Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w każdy pn., śr., pt. w godz. 9:00 – 12:00, pod nr tel.: (022) 661 18 59.

Dla kogo Senior+

 

Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W Dziennym Domu oraz klubie „Senior+” będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdą się w nich pomieszczenie m.in. do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. W Domu Senior+ zapewniony będzie także ciepły posiłek.

 

Jakie wsparcie dla samorządów

 

W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na: jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

 

W pierwszym przypadku będzie to 300 tys. zł dla Dziennego Domu „Senior +” oraz 150 tys. zł dla Klubu „Senior+”. Już istniejące Dzienne Domy „Senior+” mogą dostać do 300 zł, zaś  Kluby „Senior+” do 200 zł na utrzymanie jednego miejsca.

 

Na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku przewidziano nie więcej niż  250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu „Senior +”. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu „Senior +” wyższa niż 25 tys. zł.

 

Wymagany finansowy wkładu własnego wynosi 20% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 1 oraz minimum 60% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 2.

 

Zgłaszanie ofert – termin i wyjaśnienia

 

Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do 22 grudnia 2017 r (decyduje data wpływu do Urzędu). Ofertę można też przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia oferty w postaci papierowej.

 

 

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE OFERT W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” na lata 2015-2020,
Edycja 2018 r.

 

Nawiązując do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r., Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 11 maja 2018 r. ogłosił uzupełniający nabór ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”.

 

Nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2017 w ramach Programu. Wysokość środków planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi: 16 417 347,31 zł.

 

Ofertę w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do dnia 14 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

Wojewodowie, po dokonaniu oceny ofert, przekażą do Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zestawienia ofert zakwalifikowanych do dofinansowania, nie później niż do dnia 28 czerwca 2018 r.

 

W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 1, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., przy czym wydatki poniesione na realizację zadania uznaje się za kwalifikowalne w ramach udzielonej dotacji od dnia rozstrzygnięcia konkursu (data poniesienia wydatku), tj. od dnia opublikowania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listy ofert, które zostały zakwalifikowane do dofinasowania przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

 

W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 2, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. , przy czym wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji uznaje się za kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (data poniesienia wydatku).

 

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 12 lipca 2018 r.

 

Pozostałe postanowienia ogłoszonego dodatkowego naboru podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie, zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego Programu w edycji 2018 r. z dnia 28 listopada 2017 r.

 

Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w każdy pn., śr., pt. w godz. 9:00 – 12:00, pod nr tel.: (022) 661 18 59.

13  2018-06-28 09:36:23  Marta Panasiuk
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
14  2018-07-05 09:28:22  Marta Panasiuk
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
15  2018-07-05 09:37:52  Marta Panasiuk

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <strong>Dla kogo Senior+</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo os&oacute;b w wieku 60+. W Dziennym Domu oraz klubie &bdquo;Senior+&rdquo; będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdą się w nich pomieszczenie m.in. do wsp&oacute;lnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. W Domu Senior+ zapewniony będzie także ciepły posiłek.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Jakie wsparcie dla samorząd&oacute;w</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środk&oacute;w finansowych przeznaczonych na: jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie plac&oacute;wki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących plac&oacute;wek.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W pierwszym przypadku będzie to 300 tys. zł dla Dziennego Domu &bdquo;Senior +&rdquo; oraz 150 tys. zł dla Klubu &bdquo;Senior+&rdquo;. Już istniejące Dzienne Domy &bdquo;Senior+&rdquo; mogą dostać do 300 zł, zaś&nbsp; Kluby &bdquo;Senior+&rdquo; do 200 zł na utrzymanie jednego miejsca.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku przewidziano nie więcej niż&nbsp; 250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu &bdquo;Senior+&rdquo; oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu &bdquo;Senior +&rdquo;. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu &bdquo;Senior+&rdquo; nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu &bdquo;Senior +&rdquo; wyższa niż 25 tys. zł.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wymagany finansowy wkładu własnego wynosi 20% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 1 oraz minimum 60% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 2.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Zgłaszanie ofert &ndash; termin i wyjaśnienia</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojew&oacute;dzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie kt&oacute;rej prowadzona jest lub będzie plac&oacute;wka &bdquo;Senior+&rdquo; lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w terminie <strong>do 22 grudnia 2017 r (decyduje data wpływu do Urzędu)</strong>. Ofertę można też przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia oferty w postaci papierowej.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE OFERT W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO &bdquo;SENIOR+&rdquo; na lata 2015-2020,<br /> Edycja 2018 r. </strong></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Nawiązując do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego &bdquo;Senior+&rdquo; na lata 2015-2020, edycja w 2018 r., Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 11 maja 2018 r. ogłosił uzupełniający nab&oacute;r ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania plac&oacute;wek &bdquo;Senior+&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Nab&oacute;r ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie plac&oacute;wek utworzonych w latach 2015-2017 w ramach Programu. Wysokość środk&oacute;w planowana na utworzenie Dziennych Dom&oacute;w &bdquo;Senior+&rdquo; i utworzenie Klub&oacute;w &bdquo;Senior+&rdquo; oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących plac&oacute;wek wynosi: 16&nbsp;417&nbsp;347,31 zł.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Ofertę w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojew&oacute;dzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie kt&oacute;rej prowadzona jest lub będzie plac&oacute;wka &bdquo;Senior+&rdquo; lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w terminie do dnia <strong>14 czerwca 2018 r.</strong> (decyduje data wpływu do urzędu).</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wojewodowie, po dokonaniu oceny ofert, przekażą do Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zestawienia ofert zakwalifikowanych do dofinansowania, nie p&oacute;źniej niż do dnia 28 czerwca 2018 r.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 1, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., przy czym wydatki poniesione na realizację zadania uznaje się za kwalifikowalne w ramach udzielonej dotacji od dnia rozstrzygnięcia konkursu (data poniesienia wydatku), tj. od dnia opublikowania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listy ofert, kt&oacute;re zostały zakwalifikowane do dofinasowania przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 2, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. , przy czym wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji uznaje się za kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (data poniesienia wydatku).</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie p&oacute;źniej niż do dnia 12 lipca 2018 r.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Pozostałe postanowienia ogłoszonego dodatkowego naboru podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie, zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego Programu w edycji 2018 r. z dnia 28 listopada 2017 r.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w każdy pn., śr., pt. w godz. 9:00 &ndash; 12:00, pod nr tel.: (022) 661 18 59.</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <strong>Dla kogo Senior+</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo os&oacute;b w wieku 60+. W Dziennym Domu oraz klubie &bdquo;Senior+&rdquo; będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdą się w nich pomieszczenie m.in. do wsp&oacute;lnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. W Domu Senior+ zapewniony będzie także ciepły posiłek.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Jakie wsparcie dla samorząd&oacute;w</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środk&oacute;w finansowych przeznaczonych na: jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie plac&oacute;wki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących plac&oacute;wek.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W pierwszym przypadku będzie to 300 tys. zł dla Dziennego Domu &bdquo;Senior +&rdquo; oraz 150 tys. zł dla Klubu &bdquo;Senior+&rdquo;. Już istniejące Dzienne Domy &bdquo;Senior+&rdquo; mogą dostać do 300 zł, zaś&nbsp; Kluby &bdquo;Senior+&rdquo; do 200 zł na utrzymanie jednego miejsca.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku przewidziano nie więcej niż&nbsp; 250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu &bdquo;Senior+&rdquo; oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu &bdquo;Senior +&rdquo;. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu &bdquo;Senior+&rdquo; nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu &bdquo;Senior +&rdquo; wyższa niż 25 tys. zł.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wymagany finansowy wkładu własnego wynosi 20% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 1 oraz minimum 60% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 2.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Zgłaszanie ofert &ndash; termin i wyjaśnienia</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojew&oacute;dzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie kt&oacute;rej prowadzona jest lub będzie plac&oacute;wka &bdquo;Senior+&rdquo; lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w terminie <strong>do 22 grudnia 2017 r (decyduje data wpływu do Urzędu)</strong>. Ofertę można też przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia oferty w postaci papierowej.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE OFERT W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO &bdquo;SENIOR+&rdquo; na lata 2015-2020,<br /> Edycja 2018 r. </strong></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Nawiązując do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego &bdquo;Senior+&rdquo; na lata 2015-2020, edycja w 2018 r., Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 11 maja 2018 r. ogłosił uzupełniający nab&oacute;r ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania plac&oacute;wek &bdquo;Senior+&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Nab&oacute;r ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie plac&oacute;wek utworzonych w latach 2015-2017 w ramach Programu. Wysokość środk&oacute;w planowana na utworzenie Dziennych Dom&oacute;w &bdquo;Senior+&rdquo; i utworzenie Klub&oacute;w &bdquo;Senior+&rdquo; oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących plac&oacute;wek wynosi: 16&nbsp;417&nbsp;347,31 zł.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Ofertę w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojew&oacute;dzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie kt&oacute;rej prowadzona jest lub będzie plac&oacute;wka &bdquo;Senior+&rdquo; lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w terminie do dnia <strong>14 czerwca 2018 r.</strong> (decyduje data wpływu do urzędu).</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wojewodowie, po dokonaniu oceny ofert, przekażą do Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zestawienia ofert zakwalifikowanych do dofinansowania, nie p&oacute;źniej niż do dnia 28 czerwca 2018 r.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 1, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., przy czym wydatki poniesione na realizację zadania uznaje się za kwalifikowalne w ramach udzielonej dotacji od dnia rozstrzygnięcia konkursu (data poniesienia wydatku), tj. od dnia opublikowania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listy ofert, kt&oacute;re zostały zakwalifikowane do dofinasowania przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 2, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. , przy czym wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji uznaje się za kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (data poniesienia wydatku).</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie p&oacute;źniej niż do dnia 12 lipca 2018 r.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Pozostałe postanowienia ogłoszonego dodatkowego naboru podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie, zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego Programu w edycji 2018 r. z dnia 28 listopada 2017 r.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w każdy pn., śr., pt. w godz. 9:00 &ndash; 12:00, pod nr tel.: (022) 661 18 59.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wyniki trzeciego naboru w ramach Programu Wieloletniego &quot;Senior+&quot; na lata 2015-2020, edycja 2018.</p> <p style="text-align: justify;"> Jednostki samorządu terytorialnego, kt&oacute;re otrzymały dotację zobowiązane są do złożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji w terminie 10 kalendarzowych od dnia ogłoszenia wynik&oacute;w konkursu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Dla kogo Senior+

 

Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W Dziennym Domu oraz klubie „Senior+” będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdą się w nich pomieszczenie m.in. do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. W Domu Senior+ zapewniony będzie także ciepły posiłek.

 

Jakie wsparcie dla samorządów

 

W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na: jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

 

W pierwszym przypadku będzie to 300 tys. zł dla Dziennego Domu „Senior +” oraz 150 tys. zł dla Klubu „Senior+”. Już istniejące Dzienne Domy „Senior+” mogą dostać do 300 zł, zaś  Kluby „Senior+” do 200 zł na utrzymanie jednego miejsca.

 

Na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku przewidziano nie więcej niż  250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu „Senior +”. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu „Senior +” wyższa niż 25 tys. zł.

 

Wymagany finansowy wkładu własnego wynosi 20% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 1 oraz minimum 60% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 2.

 

Zgłaszanie ofert – termin i wyjaśnienia

 

Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do 22 grudnia 2017 r (decyduje data wpływu do Urzędu). Ofertę można też przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia oferty w postaci papierowej.

 

 

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE OFERT W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” na lata 2015-2020,
Edycja 2018 r.

 

Nawiązując do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r., Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 11 maja 2018 r. ogłosił uzupełniający nabór ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”.

 

Nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2017 w ramach Programu. Wysokość środków planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi: 16 417 347,31 zł.

 

Ofertę w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do dnia 14 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

Wojewodowie, po dokonaniu oceny ofert, przekażą do Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zestawienia ofert zakwalifikowanych do dofinansowania, nie później niż do dnia 28 czerwca 2018 r.

 

W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 1, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., przy czym wydatki poniesione na realizację zadania uznaje się za kwalifikowalne w ramach udzielonej dotacji od dnia rozstrzygnięcia konkursu (data poniesienia wydatku), tj. od dnia opublikowania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listy ofert, które zostały zakwalifikowane do dofinasowania przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

 

W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 2, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. , przy czym wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji uznaje się za kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (data poniesienia wydatku).

 

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 12 lipca 2018 r.

 

Pozostałe postanowienia ogłoszonego dodatkowego naboru podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie, zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego Programu w edycji 2018 r. z dnia 28 listopada 2017 r.

 

Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w każdy pn., śr., pt. w godz. 9:00 – 12:00, pod nr tel.: (022) 661 18 59.

Dla kogo Senior+

 

Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W Dziennym Domu oraz klubie „Senior+” będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdą się w nich pomieszczenie m.in. do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. W Domu Senior+ zapewniony będzie także ciepły posiłek.

 

Jakie wsparcie dla samorządów

 

W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na: jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

 

W pierwszym przypadku będzie to 300 tys. zł dla Dziennego Domu „Senior +” oraz 150 tys. zł dla Klubu „Senior+”. Już istniejące Dzienne Domy „Senior+” mogą dostać do 300 zł, zaś  Kluby „Senior+” do 200 zł na utrzymanie jednego miejsca.

 

Na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku przewidziano nie więcej niż  250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu „Senior +”. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu „Senior +” wyższa niż 25 tys. zł.

 

Wymagany finansowy wkładu własnego wynosi 20% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 1 oraz minimum 60% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 2.

 

Zgłaszanie ofert – termin i wyjaśnienia

 

Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do 22 grudnia 2017 r (decyduje data wpływu do Urzędu). Ofertę można też przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia oferty w postaci papierowej.

 

 

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE OFERT W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” na lata 2015-2020,
Edycja 2018 r.

 

Nawiązując do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r., Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 11 maja 2018 r. ogłosił uzupełniający nabór ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”.

 

Nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2017 w ramach Programu. Wysokość środków planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi: 16 417 347,31 zł.

 

Ofertę w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do dnia 14 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

Wojewodowie, po dokonaniu oceny ofert, przekażą do Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zestawienia ofert zakwalifikowanych do dofinansowania, nie później niż do dnia 28 czerwca 2018 r.

 

W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 1, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., przy czym wydatki poniesione na realizację zadania uznaje się za kwalifikowalne w ramach udzielonej dotacji od dnia rozstrzygnięcia konkursu (data poniesienia wydatku), tj. od dnia opublikowania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listy ofert, które zostały zakwalifikowane do dofinasowania przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

 

W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 2, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. , przy czym wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji uznaje się za kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (data poniesienia wydatku).

 

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 12 lipca 2018 r.

 

Pozostałe postanowienia ogłoszonego dodatkowego naboru podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie, zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego Programu w edycji 2018 r. z dnia 28 listopada 2017 r.

 

Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w każdy pn., śr., pt. w godz. 9:00 – 12:00, pod nr tel.: (022) 661 18 59.

 

Wyniki trzeciego naboru w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2018.

Jednostki samorządu terytorialnego, które otrzymały dotację zobowiązane są do złożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji w terminie 10 kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

16  2018-07-05 10:05:49  Marta Panasiuk

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <strong>Dla kogo Senior+</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo os&oacute;b w wieku 60+. W Dziennym Domu oraz klubie &bdquo;Senior+&rdquo; będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdą się w nich pomieszczenie m.in. do wsp&oacute;lnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. W Domu Senior+ zapewniony będzie także ciepły posiłek.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Jakie wsparcie dla samorząd&oacute;w</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środk&oacute;w finansowych przeznaczonych na: jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie plac&oacute;wki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących plac&oacute;wek.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W pierwszym przypadku będzie to 300 tys. zł dla Dziennego Domu &bdquo;Senior +&rdquo; oraz 150 tys. zł dla Klubu &bdquo;Senior+&rdquo;. Już istniejące Dzienne Domy &bdquo;Senior+&rdquo; mogą dostać do 300 zł, zaś&nbsp; Kluby &bdquo;Senior+&rdquo; do 200 zł na utrzymanie jednego miejsca.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku przewidziano nie więcej niż&nbsp; 250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu &bdquo;Senior+&rdquo; oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu &bdquo;Senior +&rdquo;. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu &bdquo;Senior+&rdquo; nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu &bdquo;Senior +&rdquo; wyższa niż 25 tys. zł.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wymagany finansowy wkładu własnego wynosi 20% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 1 oraz minimum 60% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 2.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Zgłaszanie ofert &ndash; termin i wyjaśnienia</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojew&oacute;dzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie kt&oacute;rej prowadzona jest lub będzie plac&oacute;wka &bdquo;Senior+&rdquo; lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w terminie <strong>do 22 grudnia 2017 r (decyduje data wpływu do Urzędu)</strong>. Ofertę można też przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia oferty w postaci papierowej.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE OFERT W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO &bdquo;SENIOR+&rdquo; na lata 2015-2020,<br /> Edycja 2018 r. </strong></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Nawiązując do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego &bdquo;Senior+&rdquo; na lata 2015-2020, edycja w 2018 r., Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 11 maja 2018 r. ogłosił uzupełniający nab&oacute;r ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania plac&oacute;wek &bdquo;Senior+&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Nab&oacute;r ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie plac&oacute;wek utworzonych w latach 2015-2017 w ramach Programu. Wysokość środk&oacute;w planowana na utworzenie Dziennych Dom&oacute;w &bdquo;Senior+&rdquo; i utworzenie Klub&oacute;w &bdquo;Senior+&rdquo; oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących plac&oacute;wek wynosi: 16&nbsp;417&nbsp;347,31 zł.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Ofertę w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojew&oacute;dzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie kt&oacute;rej prowadzona jest lub będzie plac&oacute;wka &bdquo;Senior+&rdquo; lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w terminie do dnia <strong>14 czerwca 2018 r.</strong> (decyduje data wpływu do urzędu).</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wojewodowie, po dokonaniu oceny ofert, przekażą do Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zestawienia ofert zakwalifikowanych do dofinansowania, nie p&oacute;źniej niż do dnia 28 czerwca 2018 r.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 1, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., przy czym wydatki poniesione na realizację zadania uznaje się za kwalifikowalne w ramach udzielonej dotacji od dnia rozstrzygnięcia konkursu (data poniesienia wydatku), tj. od dnia opublikowania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listy ofert, kt&oacute;re zostały zakwalifikowane do dofinasowania przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 2, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. , przy czym wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji uznaje się za kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (data poniesienia wydatku).</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie p&oacute;źniej niż do dnia 12 lipca 2018 r.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Pozostałe postanowienia ogłoszonego dodatkowego naboru podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie, zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego Programu w edycji 2018 r. z dnia 28 listopada 2017 r.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w każdy pn., śr., pt. w godz. 9:00 &ndash; 12:00, pod nr tel.: (022) 661 18 59.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wyniki trzeciego naboru w ramach Programu Wieloletniego &quot;Senior+&quot; na lata 2015-2020, edycja 2018.</p> <p style="text-align: justify;"> Jednostki samorządu terytorialnego, kt&oacute;re otrzymały dotację zobowiązane są do złożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji w terminie 10 kalendarzowych od dnia ogłoszenia wynik&oacute;w konkursu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <strong>Dla kogo Senior+</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo os&oacute;b w wieku 60+. W Dziennym Domu oraz klubie &bdquo;Senior+&rdquo; będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdą się w nich pomieszczenie m.in. do wsp&oacute;lnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. W Domu Senior+ zapewniony będzie także ciepły posiłek.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Jakie wsparcie dla samorząd&oacute;w</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środk&oacute;w finansowych przeznaczonych na: jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie plac&oacute;wki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących plac&oacute;wek.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W pierwszym przypadku będzie to 300 tys. zł dla Dziennego Domu &bdquo;Senior +&rdquo; oraz 150 tys. zł dla Klubu &bdquo;Senior+&rdquo;. Już istniejące Dzienne Domy &bdquo;Senior+&rdquo; mogą dostać do 300 zł, zaś&nbsp; Kluby &bdquo;Senior+&rdquo; do 200 zł na utrzymanie jednego miejsca.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku przewidziano nie więcej niż&nbsp; 250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu &bdquo;Senior+&rdquo; oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu &bdquo;Senior +&rdquo;. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu &bdquo;Senior+&rdquo; nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu &bdquo;Senior +&rdquo; wyższa niż 25 tys. zł.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wymagany finansowy wkładu własnego wynosi 20% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 1 oraz minimum 60% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 2.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Zgłaszanie ofert &ndash; termin i wyjaśnienia</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojew&oacute;dzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie kt&oacute;rej prowadzona jest lub będzie plac&oacute;wka &bdquo;Senior+&rdquo; lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w terminie <strong>do 22 grudnia 2017 r (decyduje data wpływu do Urzędu)</strong>. Ofertę można też przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia oferty w postaci papierowej.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE OFERT W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO &bdquo;SENIOR+&rdquo; na lata 2015-2020,<br /> Edycja 2018 r. </strong></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Nawiązując do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego &bdquo;Senior+&rdquo; na lata 2015-2020, edycja w 2018 r., Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 11 maja 2018 r. ogłosił uzupełniający nab&oacute;r ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania plac&oacute;wek &bdquo;Senior+&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Nab&oacute;r ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie plac&oacute;wek utworzonych w latach 2015-2017 w ramach Programu. Wysokość środk&oacute;w planowana na utworzenie Dziennych Dom&oacute;w &bdquo;Senior+&rdquo; i utworzenie Klub&oacute;w &bdquo;Senior+&rdquo; oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących plac&oacute;wek wynosi: 16&nbsp;417&nbsp;347,31 zł.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Ofertę w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojew&oacute;dzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie kt&oacute;rej prowadzona jest lub będzie plac&oacute;wka &bdquo;Senior+&rdquo; lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w terminie do dnia <strong>14 czerwca 2018 r.</strong> (decyduje data wpływu do urzędu).</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wojewodowie, po dokonaniu oceny ofert, przekażą do Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zestawienia ofert zakwalifikowanych do dofinansowania, nie p&oacute;źniej niż do dnia 28 czerwca 2018 r.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 1, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., przy czym wydatki poniesione na realizację zadania uznaje się za kwalifikowalne w ramach udzielonej dotacji od dnia rozstrzygnięcia konkursu (data poniesienia wydatku), tj. od dnia opublikowania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listy ofert, kt&oacute;re zostały zakwalifikowane do dofinasowania przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 2, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. , przy czym wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji uznaje się za kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (data poniesienia wydatku).</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie p&oacute;źniej niż do dnia 12 lipca 2018 r.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Pozostałe postanowienia ogłoszonego dodatkowego naboru podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie, zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego Programu w edycji 2018 r. z dnia 28 listopada 2017 r.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w każdy pn., śr., pt. w godz. 9:00 &ndash; 12:00, pod nr tel.: (022) 661 18 59.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <a href="https://luwwlublinie.bip.gov.pl/fobjects/download/408320/wyniki-konkursu-pdf.html">Wyniki trzeciego naboru</a> w ramach Programu Wieloletniego &quot;Senior+&quot; na lata 2015-2020, edycja 2018.</p> <p style="text-align: justify;"> Jednostki samorządu terytorialnego, kt&oacute;re otrzymały dotację zobowiązane są do złożenia <a href="https://luwwlublinie.bip.gov.pl/fobjects/download/408321/oswiadczenie-o-przyjeciu-dotacji-doc.html">oświadczenia</a> o przyjęciu dotacji w terminie 10 kalendarzowych od dnia ogłoszenia wynik&oacute;w konkursu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Dla kogo Senior+

 

Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W Dziennym Domu oraz klubie „Senior+” będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdą się w nich pomieszczenie m.in. do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. W Domu Senior+ zapewniony będzie także ciepły posiłek.

 

Jakie wsparcie dla samorządów

 

W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na: jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

 

W pierwszym przypadku będzie to 300 tys. zł dla Dziennego Domu „Senior +” oraz 150 tys. zł dla Klubu „Senior+”. Już istniejące Dzienne Domy „Senior+” mogą dostać do 300 zł, zaś  Kluby „Senior+” do 200 zł na utrzymanie jednego miejsca.

 

Na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku przewidziano nie więcej niż  250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu „Senior +”. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu „Senior +” wyższa niż 25 tys. zł.

 

Wymagany finansowy wkładu własnego wynosi 20% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 1 oraz minimum 60% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 2.

 

Zgłaszanie ofert – termin i wyjaśnienia

 

Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do 22 grudnia 2017 r (decyduje data wpływu do Urzędu). Ofertę można też przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia oferty w postaci papierowej.

 

 

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE OFERT W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” na lata 2015-2020,
Edycja 2018 r.

 

Nawiązując do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r., Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 11 maja 2018 r. ogłosił uzupełniający nabór ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”.

 

Nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2017 w ramach Programu. Wysokość środków planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi: 16 417 347,31 zł.

 

Ofertę w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do dnia 14 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

Wojewodowie, po dokonaniu oceny ofert, przekażą do Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zestawienia ofert zakwalifikowanych do dofinansowania, nie później niż do dnia 28 czerwca 2018 r.

 

W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 1, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., przy czym wydatki poniesione na realizację zadania uznaje się za kwalifikowalne w ramach udzielonej dotacji od dnia rozstrzygnięcia konkursu (data poniesienia wydatku), tj. od dnia opublikowania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listy ofert, które zostały zakwalifikowane do dofinasowania przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

 

W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 2, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. , przy czym wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji uznaje się za kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (data poniesienia wydatku).

 

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 12 lipca 2018 r.

 

Pozostałe postanowienia ogłoszonego dodatkowego naboru podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie, zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego Programu w edycji 2018 r. z dnia 28 listopada 2017 r.

 

Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w każdy pn., śr., pt. w godz. 9:00 – 12:00, pod nr tel.: (022) 661 18 59.

 

Wyniki trzeciego naboru w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2018.

Jednostki samorządu terytorialnego, które otrzymały dotację zobowiązane są do złożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji w terminie 10 kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dla kogo Senior+

 

Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W Dziennym Domu oraz klubie „Senior+” będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdą się w nich pomieszczenie m.in. do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. W Domu Senior+ zapewniony będzie także ciepły posiłek.

 

Jakie wsparcie dla samorządów

 

W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na: jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

 

W pierwszym przypadku będzie to 300 tys. zł dla Dziennego Domu „Senior +” oraz 150 tys. zł dla Klubu „Senior+”. Już istniejące Dzienne Domy „Senior+” mogą dostać do 300 zł, zaś  Kluby „Senior+” do 200 zł na utrzymanie jednego miejsca.

 

Na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku przewidziano nie więcej niż  250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu „Senior +”. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu „Senior +” wyższa niż 25 tys. zł.

 

Wymagany finansowy wkładu własnego wynosi 20% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 1 oraz minimum 60% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 2.

 

Zgłaszanie ofert – termin i wyjaśnienia

 

Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do 22 grudnia 2017 r (decyduje data wpływu do Urzędu). Ofertę można też przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia oferty w postaci papierowej.

 

 

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE OFERT W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” na lata 2015-2020,
Edycja 2018 r.

 

Nawiązując do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r., Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 11 maja 2018 r. ogłosił uzupełniający nabór ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”.

 

Nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2017 w ramach Programu. Wysokość środków planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi: 16 417 347,31 zł.

 

Ofertę w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do dnia 14 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

Wojewodowie, po dokonaniu oceny ofert, przekażą do Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zestawienia ofert zakwalifikowanych do dofinansowania, nie później niż do dnia 28 czerwca 2018 r.

 

W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 1, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., przy czym wydatki poniesione na realizację zadania uznaje się za kwalifikowalne w ramach udzielonej dotacji od dnia rozstrzygnięcia konkursu (data poniesienia wydatku), tj. od dnia opublikowania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listy ofert, które zostały zakwalifikowane do dofinasowania przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

 

W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 2, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. , przy czym wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji uznaje się za kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (data poniesienia wydatku).

 

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 12 lipca 2018 r.

 

Pozostałe postanowienia ogłoszonego dodatkowego naboru podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie, zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego Programu w edycji 2018 r. z dnia 28 listopada 2017 r.

 

Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w każdy pn., śr., pt. w godz. 9:00 – 12:00, pod nr tel.: (022) 661 18 59.

 

Wyniki trzeciego naboru w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2018.

Jednostki samorządu terytorialnego, które otrzymały dotację zobowiązane są do złożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji w terminie 10 kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

2018-07-05 10:05:49  Marta Panasiuk

Załączono plik 315801

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1575512
user_idpuste2500277
fobject_idpuste315801
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste110865
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-07-05 10:05:49  Marta Panasiuk

Załączono plik 315804

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1575513
user_idpuste2500277
fobject_idpuste315804
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste110865
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-07-05 10:05:49  Marta Panasiuk

Załączono plik 315806

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1575514
user_idpuste2500277
fobject_idpuste315806
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste110865
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-07-05 10:05:49  Marta Panasiuk

Załączono plik 315807

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1575515
user_idpuste2500277
fobject_idpuste315807
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste110865
_attachmentpuste1
_activepuste1
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się