Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-12-07 09:33:17  Małgorzata Torbicz

Utworzono artykuł 111788 o nazwie 'Ogłoszenie o naborze wniosków'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste111788
user_idpuste1924116
resource_idpuste924
namepusteOgłoszenie o naborze wniosków
category_idpuste10436
language_idpuste1
shortpusteo przyznanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa lubelskiego w 2017 roku
fullpuste

o przyznanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa lubelskiego w 2017 roku pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa lubelskiego”. Przedmiotem naboru wniosków jest wsparcie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

publishfrompuste2017-12-07 00:00:00
_activepuste1
slugpusteogloszenie-o-naborze-wnioskow
2017-12-07 09:33:17  Małgorzata Torbicz

Pole slug zmieniło wartość z 'ogloszenie-o-naborze-wnioskow' na '111788_ogloszenie-o-naborze-wnioskow'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugogloszenie-o-naborze-wnioskow111788_ogloszenie-o-naborze-wnioskow
2017-12-13 09:10:30  Małgorzata Torbicz

Zmieniono nazwę z 'Ogłoszenie o naborze wniosków' na 'Ogłoszenie o naborze wniosków - 2017'

Pole category_id zmieniło wartość z '10436' na '16706'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameOgłoszenie o naborze wnioskówOgłoszenie o naborze wniosków - 2017
category_id1043616706
2017-12-13 09:10:30  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 319280

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1239302
user_idpuste1924116
fobject_idpuste319280
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste111788
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-12-13 09:10:30  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 322178

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1239303
user_idpuste1924116
fobject_idpuste322178
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste111788
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się