Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-01-15 11:52:40  Małgorzata Torbicz

Utworzono artykuł 116604 o nazwie 'Urząd Miasta Lublin'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste116604
user_idpuste1924116
resource_idpuste924
namepusteUrząd Miasta Lublin
category_idpuste22517
language_idpuste1
shortpusteKontrola przeprowadzona w dniach 17 i 28 sierpnia 2017 r. (IGK-III.431.6.2017)
fullpuste

Kontrola przeprowadzona w dniach 17 i 28 sierpnia 2017 r. (IGK-III.431.6.2017)

 

 

Zakres kontroli.

Kontrola mająca na celu ocenę działalności powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie prawidłowości prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b oraz art. 40h ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

publishfrompuste2018-01-15 00:00:00
_activepuste1
slugpusteurzad-miasta-lublin
2018-01-15 11:52:40  Małgorzata Torbicz

Pole slug zmieniło wartość z 'urzad-miasta-lublin' na '116604_urzad-miasta-lublin'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugurzad-miasta-lublin116604_urzad-miasta-lublin
2018-01-15 11:58:37  Małgorzata Torbicz

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> Kontrola przeprowadzona w dniach 17 i 28 sierpnia 2017 r. (IGK-III.431.6.2017)</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Zakres kontroli.</p> <p style="text-align: justify;"> Kontrola mająca na celu ocenę działalności powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie prawidłowości prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczeg&oacute;lnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązk&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w art. 12, 12a, 12b oraz art. 40h ustawy z 17 maja 1989 r. &ndash; Prawo geodezyjne i kartograficzne.</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> Kontrola przeprowadzona w dniach 17 i 28 sierpnia 2017 r. (IGK-III.431.6.2017)</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Zakres kontroli: ocena działalności powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie prawidłowości prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczeg&oacute;lnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązk&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w art. 12, 12a, 12b oraz art. 40h ustawy z 17 maja 1989 r. &ndash; Prawo geodezyjne i kartograficzne.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Kontrola przeprowadzona w dniach 17 i 28 sierpnia 2017 r. (IGK-III.431.6.2017)

 

 

Zakres kontroli.

Kontrola mająca na celu ocenę działalności powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie prawidłowości prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b oraz art. 40h ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Kontrola przeprowadzona w dniach 17 i 28 sierpnia 2017 r. (IGK-III.431.6.2017)

 

 

Zakres kontroli: ocena działalności powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie prawidłowości prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b oraz art. 40h ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2018-01-15 11:58:38  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 334154

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1289440
user_idpuste1924116
fobject_idpuste334154
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste116604
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się