Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-01-31 14:48:11  Małgorzata Torbicz

Utworzono artykuł 118521 o nazwie '"Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 2018'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste118521
user_idpuste1924116
resource_idpuste924
namepuste"Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 2018
category_idpuste20042
language_idpuste1
shortpusteOgłoszenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o otwartym konkursie ofert.
fullpuste

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".
 

W bieżącym roku na realizację Programu Osłonowego Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 mln zł.
 

Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.
 

Wnioski należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, w terminie do dnia 19 lutego 2018 r.

publishfrompuste2018-01-31 00:00:00
_activepuste1
slugpustewspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-edycja-2018
2018-01-31 14:49:42  Małgorzata Torbicz

Pole category_id zmieniło wartość z '20042' na '25443'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id2004225443
2018-04-26 13:28:32  matatara matatara
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-04-26 13:28:32  matatara matatara

Załączono plik 340289

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1442561
user_idpuste1262035
fobject_idpuste340289
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste118521
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-26 13:28:32  matatara matatara

Załączono plik 340292

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1442562
user_idpuste1262035
fobject_idpuste340292
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste118521
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-26 13:28:32  matatara matatara

Załączono plik 340294

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1442563
user_idpuste1262035
fobject_idpuste340294
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste118521
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-26 13:28:32  matatara matatara

Załączono plik 340296

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1442564
user_idpuste1262035
fobject_idpuste340296
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste118521
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-26 13:28:32  matatara matatara

Załączono plik 340298

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1442565
user_idpuste1262035
fobject_idpuste340298
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste118521
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-26 13:28:32  matatara matatara

Załączono plik 340299

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1442566
user_idpuste1262035
fobject_idpuste340299
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste118521
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-26 13:28:32  matatara matatara

Załączono plik 340303

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1442567
user_idpuste1262035
fobject_idpuste340303
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste118521
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-26 13:28:32  matatara matatara

Załączono plik 340305

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1442568
user_idpuste1262035
fobject_idpuste340305
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste118521
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-26 13:28:32  matatara matatara

Załączono plik 340306

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1442569
user_idpuste1262035
fobject_idpuste340306
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste118521
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-26 13:28:32  matatara matatara

Załączono plik 340308

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1442570
user_idpuste1262035
fobject_idpuste340308
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste118521
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-26 13:28:32  matatara matatara

Załączono plik 373239

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1442571
user_idpuste1262035
fobject_idpuste373239
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste118521
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się