Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-02-16 10:22:31  Małgorzata Torbicz

Utworzono artykuł 120191 o nazwie 'Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste120191
user_idpuste1924116
resource_idpuste924
namepusteWojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie
category_idpuste10090
language_idpuste1
shortpusteWojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie
fullpuste

Pełnomocnik do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów

Waldemar Podsiadły
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
pok. 280
tel : 81-74-24-416
e-mail: wpodsiadly@lublin.uw.gov.pl

 

Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie została powołana Zarządzeniem 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.

Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie jest organem opiniodawczo – doradczym Wojewody Lubelskiego. Reprezentuje środowiska kombatantów z całego województwa lubelskiego. Ma na celu integrację środowisk kombatanckich, koordynację ich działań poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.

Przewodniczący rady kieruje pracami rady i reprezentuje ją na zewnątrz.

Obsługę techniczno-administracyjną Wojewódzkiej Radzie Kombatanckiej w Lublinie zapewnienia Pełnomocnik Wojewody ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

publishfrompuste2018-02-16 00:00:00
_activepuste1
slugpustewojewodzka-rada-kombatancka-w-lublinie
2018-02-16 10:25:01  Małgorzata Torbicz

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <strong>Pełnomocnik do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatant&oacute;w</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Waldemar Podsiadły</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> pok. 280<br /> tel : 81-74-24-416<br /> e-mail: <em>wpodsiadly@lublin.uw.gov.pl</em></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wojew&oacute;dzka Rada Kombatancka w Lublinie została powołana Zarządzeniem 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.<br /> <br /> Wojew&oacute;dzka Rada Kombatancka w Lublinie jest organem opiniodawczo &ndash; doradczym Wojewody Lubelskiego. Reprezentuje środowiska kombatant&oacute;w z całego wojew&oacute;dztwa lubelskiego. Ma na celu integrację środowisk kombatanckich, koordynację ich działań poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.<br /> <br /> Przewodniczący rady kieruje pracami rady i reprezentuje ją na zewnątrz.<br /> <br /> Obsługę techniczno-administracyjną Wojew&oacute;dzkiej Radzie Kombatanckiej w Lublinie zapewnienia Pełnomocnik Wojewody ds. Kombatant&oacute;w i Os&oacute;b Represjonowanych.</p> ' na '<p style="text-align: center;"> <strong>Pełnomocnik do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatant&oacute;w</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Waldemar Podsiadły</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> pok. 280<br /> tel : 81-74-24-416<br /> e-mail: <em>wpodsiadly@lublin.uw.gov.pl</em></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wojew&oacute;dzka Rada Kombatancka w Lublinie została powołana Zarządzeniem 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.<br /> <br /> Wojew&oacute;dzka Rada Kombatancka w Lublinie jest organem opiniodawczo &ndash; doradczym Wojewody Lubelskiego. Reprezentuje środowiska kombatant&oacute;w z całego wojew&oacute;dztwa lubelskiego. Ma na celu integrację środowisk kombatanckich, koordynację ich działań poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.<br /> <br /> Przewodniczący rady kieruje pracami rady i reprezentuje ją na zewnątrz.<br /> <br /> Obsługę techniczno-administracyjną Wojew&oacute;dzkiej Radzie Kombatanckiej w Lublinie zapewnienia Pełnomocnik Wojewody ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatant&oacute;w.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Pełnomocnik do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów

Waldemar Podsiadły
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
pok. 280
tel : 81-74-24-416
e-mail: wpodsiadly@lublin.uw.gov.pl

 

Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie została powołana Zarządzeniem 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.

Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie jest organem opiniodawczo – doradczym Wojewody Lubelskiego. Reprezentuje środowiska kombatantów z całego województwa lubelskiego. Ma na celu integrację środowisk kombatanckich, koordynację ich działań poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.

Przewodniczący rady kieruje pracami rady i reprezentuje ją na zewnątrz.

Obsługę techniczno-administracyjną Wojewódzkiej Radzie Kombatanckiej w Lublinie zapewnienia Pełnomocnik Wojewody ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Pełnomocnik do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów

Waldemar Podsiadły
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
pok. 280
tel : 81-74-24-416
e-mail: wpodsiadly@lublin.uw.gov.pl

 

Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie została powołana Zarządzeniem 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.

Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie jest organem opiniodawczo – doradczym Wojewody Lubelskiego. Reprezentuje środowiska kombatantów z całego województwa lubelskiego. Ma na celu integrację środowisk kombatanckich, koordynację ich działań poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.

Przewodniczący rady kieruje pracami rady i reprezentuje ją na zewnątrz.

Obsługę techniczno-administracyjną Wojewódzkiej Radzie Kombatanckiej w Lublinie zapewnienia Pełnomocnik Wojewody ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów.

2018-02-16 10:51:44  Małgorzata Torbicz

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <strong>Pełnomocnik do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatant&oacute;w</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Waldemar Podsiadły</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> pok. 280<br /> tel : 81-74-24-416<br /> e-mail: <em>wpodsiadly@lublin.uw.gov.pl</em></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wojew&oacute;dzka Rada Kombatancka w Lublinie została powołana Zarządzeniem 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.<br /> <br /> Wojew&oacute;dzka Rada Kombatancka w Lublinie jest organem opiniodawczo &ndash; doradczym Wojewody Lubelskiego. Reprezentuje środowiska kombatant&oacute;w z całego wojew&oacute;dztwa lubelskiego. Ma na celu integrację środowisk kombatanckich, koordynację ich działań poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.<br /> <br /> Przewodniczący rady kieruje pracami rady i reprezentuje ją na zewnątrz.<br /> <br /> Obsługę techniczno-administracyjną Wojew&oacute;dzkiej Radzie Kombatanckiej w Lublinie zapewnienia Pełnomocnik Wojewody ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatant&oacute;w.</p> ' na '<p style="text-align: center;"> <strong>Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatant&oacute;w</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Waldemar Podsiadły</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> pok. 280<br /> tel : 81-74-24-416<br /> e-mail: <em>wpodsiadly@lublin.uw.gov.pl</em></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wojew&oacute;dzka Rada Kombatancka w Lublinie została powołana Zarządzeniem 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.<br /> <br /> Wojew&oacute;dzka Rada Kombatancka w Lublinie jest organem opiniodawczo &ndash; doradczym Wojewody Lubelskiego. Reprezentuje środowiska kombatant&oacute;w z całego wojew&oacute;dztwa lubelskiego. Ma na celu integrację środowisk kombatanckich, koordynację ich działań poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.<br /> <br /> Przewodniczący rady kieruje pracami rady i reprezentuje ją na zewnątrz.<br /> <br /> Obsługę techniczno-administracyjną Wojew&oacute;dzkiej Radzie Kombatanckiej w Lublinie zapewnienia Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatant&oacute;w.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Pełnomocnik do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów

Waldemar Podsiadły
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
pok. 280
tel : 81-74-24-416
e-mail: wpodsiadly@lublin.uw.gov.pl

 

Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie została powołana Zarządzeniem 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.

Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie jest organem opiniodawczo – doradczym Wojewody Lubelskiego. Reprezentuje środowiska kombatantów z całego województwa lubelskiego. Ma na celu integrację środowisk kombatanckich, koordynację ich działań poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.

Przewodniczący rady kieruje pracami rady i reprezentuje ją na zewnątrz.

Obsługę techniczno-administracyjną Wojewódzkiej Radzie Kombatanckiej w Lublinie zapewnienia Pełnomocnik Wojewody ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów.

Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów

Waldemar Podsiadły
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
pok. 280
tel : 81-74-24-416
e-mail: wpodsiadly@lublin.uw.gov.pl

 

Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie została powołana Zarządzeniem 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.

Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie jest organem opiniodawczo – doradczym Wojewody Lubelskiego. Reprezentuje środowiska kombatantów z całego województwa lubelskiego. Ma na celu integrację środowisk kombatanckich, koordynację ich działań poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.

Przewodniczący rady kieruje pracami rady i reprezentuje ją na zewnątrz.

Obsługę techniczno-administracyjną Wojewódzkiej Radzie Kombatanckiej w Lublinie zapewnienia Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów.

2018-02-16 12:30:11  Małgorzata Torbicz

Pole short zmieniło wartość z 'Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie' na 'powołana Zarządzeniem 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.'

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <strong>Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatant&oacute;w</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Waldemar Podsiadły</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> pok. 280<br /> tel : 81-74-24-416<br /> e-mail: <em>wpodsiadly@lublin.uw.gov.pl</em></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wojew&oacute;dzka Rada Kombatancka w Lublinie została powołana Zarządzeniem 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.<br /> <br /> Wojew&oacute;dzka Rada Kombatancka w Lublinie jest organem opiniodawczo &ndash; doradczym Wojewody Lubelskiego. Reprezentuje środowiska kombatant&oacute;w z całego wojew&oacute;dztwa lubelskiego. Ma na celu integrację środowisk kombatanckich, koordynację ich działań poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.<br /> <br /> Przewodniczący rady kieruje pracami rady i reprezentuje ją na zewnątrz.<br /> <br /> Obsługę techniczno-administracyjną Wojew&oacute;dzkiej Radzie Kombatanckiej w Lublinie zapewnienia Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatant&oacute;w.</p> ' na '<p style="text-align: center;"> <strong>Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatant&oacute;w</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Waldemar Podsiadły</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> pok. 280<br /> tel : 81-74-24-416<br /> e-mail: <em>wpodsiadly@lublin.uw.gov.pl</em></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wojew&oacute;dzka Rada Kombatancka w Lublinie została powołana Zarządzeniem 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.<br /> <br /> Wojew&oacute;dzka Rada Kombatancka w Lublinie jest organem opiniodawczo&ndash;doradczym Wojewody Lubelskiego. Reprezentuje środowiska kombatant&oacute;w z całego wojew&oacute;dztwa lubelskiego. Ma na celu integrację środowisk kombatanckich, koordynację ich działań poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.<br /> <br /> Przewodniczący rady kieruje pracami rady i reprezentuje ją na zewnątrz.<br /> <br /> Obsługę techniczno-administracyjną Wojew&oacute;dzkiej Radzie Kombatanckiej w Lublinie zapewnienia Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatant&oacute;w.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortWojewódzka Rada Kombatancka w Lubliniepowołana Zarządzeniem 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.
full

Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów

Waldemar Podsiadły
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
pok. 280
tel : 81-74-24-416
e-mail: wpodsiadly@lublin.uw.gov.pl

 

Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie została powołana Zarządzeniem 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.

Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie jest organem opiniodawczo – doradczym Wojewody Lubelskiego. Reprezentuje środowiska kombatantów z całego województwa lubelskiego. Ma na celu integrację środowisk kombatanckich, koordynację ich działań poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.

Przewodniczący rady kieruje pracami rady i reprezentuje ją na zewnątrz.

Obsługę techniczno-administracyjną Wojewódzkiej Radzie Kombatanckiej w Lublinie zapewnienia Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów.

Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów

Waldemar Podsiadły
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
pok. 280
tel : 81-74-24-416
e-mail: wpodsiadly@lublin.uw.gov.pl

 

Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie została powołana Zarządzeniem 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.

Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie jest organem opiniodawczo–doradczym Wojewody Lubelskiego. Reprezentuje środowiska kombatantów z całego województwa lubelskiego. Ma na celu integrację środowisk kombatanckich, koordynację ich działań poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.

Przewodniczący rady kieruje pracami rady i reprezentuje ją na zewnątrz.

Obsługę techniczno-administracyjną Wojewódzkiej Radzie Kombatanckiej w Lublinie zapewnienia Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów.

2018-02-16 12:35:20  Małgorzata Torbicz

Pole short zmieniło wartość z 'powołana Zarządzeniem 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.' na 'powołana Zarządzeniem Nr 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.'

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <strong>Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatant&oacute;w</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Waldemar Podsiadły</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> pok. 280<br /> tel : 81-74-24-416<br /> e-mail: <em>wpodsiadly@lublin.uw.gov.pl</em></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wojew&oacute;dzka Rada Kombatancka w Lublinie została powołana Zarządzeniem 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.<br /> <br /> Wojew&oacute;dzka Rada Kombatancka w Lublinie jest organem opiniodawczo&ndash;doradczym Wojewody Lubelskiego. Reprezentuje środowiska kombatant&oacute;w z całego wojew&oacute;dztwa lubelskiego. Ma na celu integrację środowisk kombatanckich, koordynację ich działań poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.<br /> <br /> Przewodniczący rady kieruje pracami rady i reprezentuje ją na zewnątrz.<br /> <br /> Obsługę techniczno-administracyjną Wojew&oacute;dzkiej Radzie Kombatanckiej w Lublinie zapewnienia Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatant&oacute;w.</p> ' na '<p style="text-align: center;"> <strong>Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatant&oacute;w</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Waldemar Podsiadły</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> pok. 280<br /> tel : 81-74-24-416<br /> e-mail: <em>wpodsiadly@lublin.uw.gov.pl</em></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wojew&oacute;dzka Rada Kombatancka w Lublinie została powołana Zarządzeniem Nr 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.<br /> <br /> Wojew&oacute;dzka Rada Kombatancka w Lublinie jest organem opiniodawczo&ndash;doradczym Wojewody Lubelskiego. Reprezentuje środowiska kombatant&oacute;w z całego wojew&oacute;dztwa lubelskiego. Ma na celu integrację środowisk kombatanckich, koordynację ich działań poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.<br /> <br /> Przewodniczący rady kieruje pracami rady i reprezentuje ją na zewnątrz.<br /> <br /> Obsługę techniczno-administracyjną Wojew&oacute;dzkiej Radzie Kombatanckiej w Lublinie zapewnienia Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatant&oacute;w.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortpowołana Zarządzeniem 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.powołana Zarządzeniem Nr 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.
full

Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów

Waldemar Podsiadły
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
pok. 280
tel : 81-74-24-416
e-mail: wpodsiadly@lublin.uw.gov.pl

 

Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie została powołana Zarządzeniem 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.

Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie jest organem opiniodawczo–doradczym Wojewody Lubelskiego. Reprezentuje środowiska kombatantów z całego województwa lubelskiego. Ma na celu integrację środowisk kombatanckich, koordynację ich działań poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.

Przewodniczący rady kieruje pracami rady i reprezentuje ją na zewnątrz.

Obsługę techniczno-administracyjną Wojewódzkiej Radzie Kombatanckiej w Lublinie zapewnienia Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów.

Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów

Waldemar Podsiadły
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
pok. 280
tel : 81-74-24-416
e-mail: wpodsiadly@lublin.uw.gov.pl

 

Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie została powołana Zarządzeniem Nr 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.

Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie jest organem opiniodawczo–doradczym Wojewody Lubelskiego. Reprezentuje środowiska kombatantów z całego województwa lubelskiego. Ma na celu integrację środowisk kombatanckich, koordynację ich działań poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.

Przewodniczący rady kieruje pracami rady i reprezentuje ją na zewnątrz.

Obsługę techniczno-administracyjną Wojewódzkiej Radzie Kombatanckiej w Lublinie zapewnienia Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów.

2018-02-16 14:28:33  Małgorzata Torbicz

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <strong>Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatant&oacute;w</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Waldemar Podsiadły</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> pok. 280<br /> tel : 81-74-24-416<br /> e-mail: <em>wpodsiadly@lublin.uw.gov.pl</em></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wojew&oacute;dzka Rada Kombatancka w Lublinie została powołana Zarządzeniem Nr 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.<br /> <br /> Wojew&oacute;dzka Rada Kombatancka w Lublinie jest organem opiniodawczo&ndash;doradczym Wojewody Lubelskiego. Reprezentuje środowiska kombatant&oacute;w z całego wojew&oacute;dztwa lubelskiego. Ma na celu integrację środowisk kombatanckich, koordynację ich działań poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.<br /> <br /> Przewodniczący rady kieruje pracami rady i reprezentuje ją na zewnątrz.<br /> <br /> Obsługę techniczno-administracyjną Wojew&oacute;dzkiej Radzie Kombatanckiej w Lublinie zapewnienia Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatant&oacute;w.</p> ' na '<p style="text-align: center;"> <strong>Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatant&oacute;w</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Waldemar Podsiadły</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> pok. 280<br /> tel : 81-74-24-416<br /> e-mail: <em>wpodsiadly@lublin.uw.gov.pl</em></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wojew&oacute;dzka Rada Kombatancka w Lublinie została powołana Zarządzeniem Nr 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.<br /> <br /> Wojew&oacute;dzka Rada Kombatancka w Lublinie jest organem opiniodawczo&ndash;doradczym Wojewody Lubelskiego. Reprezentuje środowiska kombatant&oacute;w z całego wojew&oacute;dztwa lubelskiego. Ma na celu integrację środowisk kombatanckich, koordynację ich działań poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.<br /> <br /> Przewodniczący rady kieruje pracami rady i reprezentuje ją na zewnątrz.<br /> <br /> Obsługę techniczno-administracyjną Wojew&oacute;dzkiej Radzie Kombatanckiej w Lublinie zapewnia Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatant&oacute;w.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów

Waldemar Podsiadły
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
pok. 280
tel : 81-74-24-416
e-mail: wpodsiadly@lublin.uw.gov.pl

 

Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie została powołana Zarządzeniem Nr 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.

Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie jest organem opiniodawczo–doradczym Wojewody Lubelskiego. Reprezentuje środowiska kombatantów z całego województwa lubelskiego. Ma na celu integrację środowisk kombatanckich, koordynację ich działań poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.

Przewodniczący rady kieruje pracami rady i reprezentuje ją na zewnątrz.

Obsługę techniczno-administracyjną Wojewódzkiej Radzie Kombatanckiej w Lublinie zapewnienia Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów.

Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów

Waldemar Podsiadły
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
pok. 280
tel : 81-74-24-416
e-mail: wpodsiadly@lublin.uw.gov.pl

 

Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie została powołana Zarządzeniem Nr 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.

Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie jest organem opiniodawczo–doradczym Wojewody Lubelskiego. Reprezentuje środowiska kombatantów z całego województwa lubelskiego. Ma na celu integrację środowisk kombatanckich, koordynację ich działań poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.

Przewodniczący rady kieruje pracami rady i reprezentuje ją na zewnątrz.

Obsługę techniczno-administracyjną Wojewódzkiej Radzie Kombatanckiej w Lublinie zapewnia Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów.

2018-02-16 14:38:48  Małgorzata Torbicz

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <strong>Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatant&oacute;w</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Waldemar Podsiadły</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> pok. 280<br /> tel : 81-74-24-416<br /> e-mail: <em>wpodsiadly@lublin.uw.gov.pl</em></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wojew&oacute;dzka Rada Kombatancka w Lublinie została powołana Zarządzeniem Nr 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.<br /> <br /> Wojew&oacute;dzka Rada Kombatancka w Lublinie jest organem opiniodawczo&ndash;doradczym Wojewody Lubelskiego. Reprezentuje środowiska kombatant&oacute;w z całego wojew&oacute;dztwa lubelskiego. Ma na celu integrację środowisk kombatanckich, koordynację ich działań poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.<br /> <br /> Przewodniczący rady kieruje pracami rady i reprezentuje ją na zewnątrz.<br /> <br /> Obsługę techniczno-administracyjną Wojew&oacute;dzkiej Radzie Kombatanckiej w Lublinie zapewnia Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatant&oacute;w.</p> ' na '<p style="text-align: center;"> <strong>Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatant&oacute;w</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Waldemar Podsiadły</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> pok. 280<br /> tel : 81-74-24-416<br /> e-mail: <em>wpodsiadly@lublin.uw.gov.pl</em></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wojew&oacute;dzka Rada Kombatancka w Lublinie została powołana Zarządzeniem Nr 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.<br /> <br /> Wojew&oacute;dzka Rada Kombatancka w Lublinie jest organem opiniodawczo&ndash;doradczym Wojewody Lubelskiego. Reprezentuje środowiska kombatant&oacute;w z całego wojew&oacute;dztwa lubelskiego. Ma na celu integrację środowisk kombatanckich, koordynację ich działań poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.<br /> <br /> Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.<br /> <br /> Obsługę techniczno-administracyjną Wojew&oacute;dzkiej Radzie Kombatanckiej w Lublinie zapewnia Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatant&oacute;w.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów

Waldemar Podsiadły
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
pok. 280
tel : 81-74-24-416
e-mail: wpodsiadly@lublin.uw.gov.pl

 

Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie została powołana Zarządzeniem Nr 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.

Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie jest organem opiniodawczo–doradczym Wojewody Lubelskiego. Reprezentuje środowiska kombatantów z całego województwa lubelskiego. Ma na celu integrację środowisk kombatanckich, koordynację ich działań poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.

Przewodniczący rady kieruje pracami rady i reprezentuje ją na zewnątrz.

Obsługę techniczno-administracyjną Wojewódzkiej Radzie Kombatanckiej w Lublinie zapewnia Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów.

Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów

Waldemar Podsiadły
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
pok. 280
tel : 81-74-24-416
e-mail: wpodsiadly@lublin.uw.gov.pl

 

Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie została powołana Zarządzeniem Nr 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.

Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie jest organem opiniodawczo–doradczym Wojewody Lubelskiego. Reprezentuje środowiska kombatantów z całego województwa lubelskiego. Ma na celu integrację środowisk kombatanckich, koordynację ich działań poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.

Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.

Obsługę techniczno-administracyjną Wojewódzkiej Radzie Kombatanckiej w Lublinie zapewnia Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów.

2018-02-16 14:39:27  Małgorzata Torbicz

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <strong>Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatant&oacute;w</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>Waldemar Podsiadły</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> pok. 280<br /> tel : 81-74-24-416<br /> e-mail: <em>wpodsiadly@lublin.uw.gov.pl</em></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wojew&oacute;dzka Rada Kombatancka w Lublinie została powołana Zarządzeniem Nr 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.<br /> <br /> Wojew&oacute;dzka Rada Kombatancka w Lublinie jest organem opiniodawczo&ndash;doradczym Wojewody Lubelskiego. Reprezentuje środowiska kombatant&oacute;w z całego wojew&oacute;dztwa lubelskiego. Ma na celu integrację środowisk kombatanckich, koordynację ich działań poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.<br /> <br /> Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.<br /> <br /> Obsługę techniczno-administracyjną Wojew&oacute;dzkiej Radzie Kombatanckiej w Lublinie zapewnia Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatant&oacute;w.</p> ' na '<p style="text-align: center;"> <strong>Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatant&oacute;w</strong></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Waldemar Podsiadły</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> pok. 280<br /> tel : 81-74-24-416<br /> e-mail: <em>wpodsiadly@lublin.uw.gov.pl</em></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wojew&oacute;dzka Rada Kombatancka w Lublinie została powołana Zarządzeniem Nr 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.<br /> <br /> Wojew&oacute;dzka Rada Kombatancka w Lublinie jest organem opiniodawczo&ndash;doradczym Wojewody Lubelskiego. Reprezentuje środowiska kombatant&oacute;w z całego wojew&oacute;dztwa lubelskiego. Ma na celu integrację środowisk kombatanckich, koordynację ich działań poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.<br /> <br /> Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.<br /> <br /> Obsługę techniczno-administracyjną Wojew&oacute;dzkiej Radzie Kombatanckiej w Lublinie zapewnia Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatant&oacute;w.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów

Waldemar Podsiadły
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
pok. 280
tel : 81-74-24-416
e-mail: wpodsiadly@lublin.uw.gov.pl

 

Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie została powołana Zarządzeniem Nr 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.

Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie jest organem opiniodawczo–doradczym Wojewody Lubelskiego. Reprezentuje środowiska kombatantów z całego województwa lubelskiego. Ma na celu integrację środowisk kombatanckich, koordynację ich działań poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.

Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.

Obsługę techniczno-administracyjną Wojewódzkiej Radzie Kombatanckiej w Lublinie zapewnia Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów.

Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów

 

Waldemar Podsiadły
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
pok. 280
tel : 81-74-24-416
e-mail: wpodsiadly@lublin.uw.gov.pl

 

Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie została powołana Zarządzeniem Nr 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.

Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie jest organem opiniodawczo–doradczym Wojewody Lubelskiego. Reprezentuje środowiska kombatantów z całego województwa lubelskiego. Ma na celu integrację środowisk kombatanckich, koordynację ich działań poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.

Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.

Obsługę techniczno-administracyjną Wojewódzkiej Radzie Kombatanckiej w Lublinie zapewnia Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów.

2018-12-13 10:11:23  Małgorzata Torbicz

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <strong>Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatant&oacute;w</strong></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Waldemar Podsiadły</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> pok. 280<br /> tel : 81-74-24-416<br /> e-mail: <em>wpodsiadly@lublin.uw.gov.pl</em></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wojew&oacute;dzka Rada Kombatancka w Lublinie została powołana Zarządzeniem Nr 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.<br /> <br /> Wojew&oacute;dzka Rada Kombatancka w Lublinie jest organem opiniodawczo&ndash;doradczym Wojewody Lubelskiego. Reprezentuje środowiska kombatant&oacute;w z całego wojew&oacute;dztwa lubelskiego. Ma na celu integrację środowisk kombatanckich, koordynację ich działań poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.<br /> <br /> Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.<br /> <br /> Obsługę techniczno-administracyjną Wojew&oacute;dzkiej Radzie Kombatanckiej w Lublinie zapewnia Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatant&oacute;w.</p> ' na '<p style="text-align: center;"> <strong>Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatant&oacute;w</strong></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Waldemar Podsiadły</strong><br /> ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin<br /> pok. 159<br /> tel : 81-74-24-780<br /> e-mail: <em>wpodsiadly@lublin.uw.gov.pl</em></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wojew&oacute;dzka Rada Kombatancka w Lublinie została powołana Zarządzeniem Nr 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.<br /> <br /> Wojew&oacute;dzka Rada Kombatancka w Lublinie jest organem opiniodawczo&ndash;doradczym Wojewody Lubelskiego. Reprezentuje środowiska kombatant&oacute;w z całego wojew&oacute;dztwa lubelskiego. Ma na celu integrację środowisk kombatanckich, koordynację ich działań poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.<br /> <br /> Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.<br /> <br /> Obsługę techniczno-administracyjną Wojew&oacute;dzkiej Radzie Kombatanckiej w Lublinie zapewnia Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatant&oacute;w.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów

 

Waldemar Podsiadły
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
pok. 280
tel : 81-74-24-416
e-mail: wpodsiadly@lublin.uw.gov.pl

 

Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie została powołana Zarządzeniem Nr 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.

Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie jest organem opiniodawczo–doradczym Wojewody Lubelskiego. Reprezentuje środowiska kombatantów z całego województwa lubelskiego. Ma na celu integrację środowisk kombatanckich, koordynację ich działań poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.

Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.

Obsługę techniczno-administracyjną Wojewódzkiej Radzie Kombatanckiej w Lublinie zapewnia Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów.

Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów

 

Waldemar Podsiadły
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
pok. 159
tel : 81-74-24-780
e-mail: wpodsiadly@lublin.uw.gov.pl

 

Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie została powołana Zarządzeniem Nr 318 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.

Wojewódzka Rada Kombatancka w Lublinie jest organem opiniodawczo–doradczym Wojewody Lubelskiego. Reprezentuje środowiska kombatantów z całego województwa lubelskiego. Ma na celu integrację środowisk kombatanckich, koordynację ich działań poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.

Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.

Obsługę techniczno-administracyjną Wojewódzkiej Radzie Kombatanckiej w Lublinie zapewnia Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów.

10  2019-04-02 09:00:54  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się