Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-03-08 13:39:48  Małgorzata Torbicz

Utworzono artykuł 122745 o nazwie 'Straż Miejska w Świdniku'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste122745
user_idpuste1924116
resource_idpuste924
namepusteStraż Miejska w Świdniku
category_idpuste18892
language_idpuste1
shortpusteKontrola przeprowadzona w dniu 8 stycznia 2017 r. (ZK-III.68.7.18.2017)
fullpuste

Kontrola przeprowadzona w dniu 8 stycznia 2017 r. (ZK-III.68.7.18.2017)

 

Zakres kontroli:

  • wykonywanie uprawnień określonych w art. 12 ustawy o strażach gminnych;
  • użycia broni palnej bojowej oraz środków przymusu bezpośredniego;
  • prowadzenia ewidencji etatów, środków technicznych służących do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, pojazdów oraz wyników działań straży.
publishfrompuste2018-03-08 00:00:00
_activepuste1
slugpustestraz-miejska-w-swidniku
2018-03-08 13:39:48  Małgorzata Torbicz

Pole slug zmieniło wartość z 'straz-miejska-w-swidniku' na '122745_straz-miejska-w-swidniku'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugstraz-miejska-w-swidniku122745_straz-miejska-w-swidniku
2018-03-08 13:39:48  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 353716

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1365579
user_idpuste1924116
fobject_idpuste353716
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste122745
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się