Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-06-11 13:29:46  Marta Panasiuk

Utworzono artykuł 140325 o nazwie 'Program Wieloletni "Niepodległa"'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste140325
user_idpuste2500277
resource_idpuste924
namepusteProgram Wieloletni "Niepodległa"
category_idpuste28848
language_idpuste1
shortpusteProgram Wieloletni "Niepodległa"
fullpuste

W dniu 16 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” (Dz. U. poz. 910). Zgodnie § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia - wojewoda powołuje zespół do oceny wniosków organów prowadzących szkoły o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2018 na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

publishfrompuste2018-06-11 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprogram-wieloletni-niepodlegla
2018-06-18 12:31:59  Marta Panasiuk

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> W dniu 16 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczeg&oacute;łowych warunk&oacute;w, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego &bdquo;Niepodległa&rdquo; (Dz. U. poz. 910). Zgodnie &sect; 6 ust. 1 ww. rozporządzenia - wojewoda powołuje zesp&oacute;ł do oceny wniosk&oacute;w organ&oacute;w prowadzących szkoły o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2018 na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> W dniu 16 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczeg&oacute;łowych warunk&oacute;w, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego &bdquo;Niepodległa&rdquo; (Dz. U. poz. 910). Zgodnie &sect; 6 ust. 1 ww. rozporządzenia - wojewoda powołuje zesp&oacute;ł do oceny wniosk&oacute;w organ&oacute;w prowadzących szkoły o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2018 na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W ramach konkursu szkoły i plac&oacute;wki oświatowe mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości&nbsp;<strong>od 3 000 zł do 10 000 zł</strong>. Organ prowadzący powinien zapewnić&nbsp;<strong>20 proc. wkładu własnego</strong>&nbsp;całkowitej kwoty niezbędnej na przygotowanie oraz przeprowadzić promocję zadania.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Organ prowadzący może złożyć do wojewody tylko jeden zbiorczy wniosek.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

W dniu 16 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” (Dz. U. poz. 910). Zgodnie § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia - wojewoda powołuje zespół do oceny wniosków organów prowadzących szkoły o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2018 na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W dniu 16 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” (Dz. U. poz. 910). Zgodnie § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia - wojewoda powołuje zespół do oceny wniosków organów prowadzących szkoły o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2018 na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

W ramach konkursu szkoły i placówki oświatowe mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości od 3 000 zł do 10 000 zł. Organ prowadzący powinien zapewnić 20 proc. wkładu własnego całkowitej kwoty niezbędnej na przygotowanie oraz przeprowadzić promocję zadania.

 

Organ prowadzący może złożyć do wojewody tylko jeden zbiorczy wniosek.

2018-06-18 12:33:13  Marta Panasiuk

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> W dniu 16 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczeg&oacute;łowych warunk&oacute;w, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego &bdquo;Niepodległa&rdquo; (Dz. U. poz. 910). Zgodnie &sect; 6 ust. 1 ww. rozporządzenia - wojewoda powołuje zesp&oacute;ł do oceny wniosk&oacute;w organ&oacute;w prowadzących szkoły o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2018 na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W ramach konkursu szkoły i plac&oacute;wki oświatowe mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości&nbsp;<strong>od 3 000 zł do 10 000 zł</strong>. Organ prowadzący powinien zapewnić&nbsp;<strong>20 proc. wkładu własnego</strong>&nbsp;całkowitej kwoty niezbędnej na przygotowanie oraz przeprowadzić promocję zadania.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Organ prowadzący może złożyć do wojewody tylko jeden zbiorczy wniosek.</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> W dniu 16 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczeg&oacute;łowych warunk&oacute;w, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego &bdquo;Niepodległa&rdquo; (Dz. U. poz. 910). Zgodnie &sect; 6 ust. 1 ww. rozporządzenia - wojewoda powołuje zesp&oacute;ł do oceny wniosk&oacute;w organ&oacute;w prowadzących szkoły o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2018 na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W ramach konkursu szkoły i plac&oacute;wki oświatowe mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości<strong><br /> od 3 000 zł do 10 000 zł</strong>. Organ prowadzący powinien zapewnić&nbsp;<strong>20 proc. wkładu własnego</strong>&nbsp;całkowitej kwoty niezbędnej na przygotowanie oraz przeprowadzić promocję zadania.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Organ prowadzący może złożyć do wojewody tylko jeden zbiorczy wniosek.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

W dniu 16 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” (Dz. U. poz. 910). Zgodnie § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia - wojewoda powołuje zespół do oceny wniosków organów prowadzących szkoły o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2018 na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

W ramach konkursu szkoły i placówki oświatowe mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości od 3 000 zł do 10 000 zł. Organ prowadzący powinien zapewnić 20 proc. wkładu własnego całkowitej kwoty niezbędnej na przygotowanie oraz przeprowadzić promocję zadania.

 

Organ prowadzący może złożyć do wojewody tylko jeden zbiorczy wniosek.

W dniu 16 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” (Dz. U. poz. 910). Zgodnie § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia - wojewoda powołuje zespół do oceny wniosków organów prowadzących szkoły o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2018 na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

W ramach konkursu szkoły i placówki oświatowe mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości
od 3 000 zł do 10 000 zł
. Organ prowadzący powinien zapewnić 20 proc. wkładu własnego całkowitej kwoty niezbędnej na przygotowanie oraz przeprowadzić promocję zadania.

 

Organ prowadzący może złożyć do wojewody tylko jeden zbiorczy wniosek.

2018-06-18 12:33:13  Marta Panasiuk

Załączono plik 394595

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1535478
user_idpuste2500277
fobject_idpuste394595
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste140325
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-18 12:33:13  Marta Panasiuk

Załączono plik 394596

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1535479
user_idpuste2500277
fobject_idpuste394596
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste140325
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się