Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-06-15 13:05:03  Marta Panasiuk

Utworzono artykuł 141710 o nazwie 'Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego o otwartym konkursie ofert'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste141710
user_idpuste2500277
resource_idpuste924
namepusteOgłoszenie Wojewody Lubelskiego o otwartym konkursie ofert
category_idpuste10779
language_idpuste1
shortpustena finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych” – Edycja 2018
fullpuste

Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego o otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych” – Edycja 2018.

 

Wojewoda Lubelski, na podstawie art. 22 pkt 14 oraz art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769, ze zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450.) podaje do publicznej wiadomości procedurę składania ofert na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych pt. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych”.

publishfrompuste2018-06-15 00:00:00
_activepuste1
slugpusteogloszenie-wojewody-lubelskiego-o-otwartym-konkursie-ofert
2018-06-15 13:05:03  Marta Panasiuk

Pole slug zmieniło wartość z 'ogloszenie-wojewody-lubelskiego-o-otwartym-konkursie-ofert' na '141710_ogloszenie-wojewody-lubelskiego-o-otwartym-konkursie-ofert'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugogloszenie-wojewody-lubelskiego-o-otwartym-konkursie-ofert141710_ogloszenie-wojewody-lubelskiego-o-otwartym-konkursie-ofert
2018-08-22 07:49:56  Małgorzata Torbicz

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego o otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie program&oacute;w w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu os&oacute;b bezdomnych &bdquo;Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych os&oacute;b bezdomnych&rdquo; &ndash; Edycja 2018.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wojewoda Lubelski, na podstawie art. 22 pkt 14 oraz art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769, ze zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450.) podaje do publicznej wiadomości procedurę składania ofert na finansowe wspieranie program&oacute;w w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu os&oacute;b bezdomnych pt. &bdquo;Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych os&oacute;b bezdomnych&rdquo;.</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego o otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie program&oacute;w w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu os&oacute;b bezdomnych <strong>&bdquo;Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych os&oacute;b bezdomnych&rdquo; &ndash; Edycja 2018.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wojewoda Lubelski, na podstawie art. 22 pkt 14 oraz art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769, ze zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450.) podaje do publicznej wiadomości procedurę składania ofert na finansowe wspieranie program&oacute;w w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu os&oacute;b bezdomnych pt. <strong>&bdquo;Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych os&oacute;b bezdomnych&rdquo;.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W dniu 21 sierpnia 2018 r. Wojewoda Lubelski ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie program&oacute;w w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu os&oacute;b bezdomnych pt. <strong>&bdquo;Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych os&oacute;b bezdomnych&rdquo;.</strong><br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W związku z powyższym podmioty, kt&oacute;rym przyznano dotację zobowiązane są niezwłocznie dostarczyć do Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Lublinie oświadczenie o przyjęciu dotacji oraz potwierdzić aktualny rachunek bankowy podmiotu z poświadczeniem os&oacute;b do tego uprawnionych.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego o otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych” – Edycja 2018.

 

Wojewoda Lubelski, na podstawie art. 22 pkt 14 oraz art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769, ze zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450.) podaje do publicznej wiadomości procedurę składania ofert na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych pt. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych”.

Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego o otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych” – Edycja 2018.

 

Wojewoda Lubelski, na podstawie art. 22 pkt 14 oraz art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769, ze zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450.) podaje do publicznej wiadomości procedurę składania ofert na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych pt. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych”.

 

W dniu 21 sierpnia 2018 r. Wojewoda Lubelski ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych pt. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych”.
 

W związku z powyższym podmioty, którym przyznano dotację zobowiązane są niezwłocznie dostarczyć do Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oświadczenie o przyjęciu dotacji oraz potwierdzić aktualny rachunek bankowy podmiotu z poświadczeniem osób do tego uprawnionych.

 

2018-08-22 07:49:56  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 397387

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1651944
user_idpuste1924116
fobject_idpuste397387
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste141710
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-08-22 07:49:56  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 397388

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1651945
user_idpuste1924116
fobject_idpuste397388
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste141710
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-08-22 07:49:56  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 397392

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1651946
user_idpuste1924116
fobject_idpuste397392
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste141710
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-08-22 07:49:56  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 397399

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1651947
user_idpuste1924116
fobject_idpuste397399
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste141710
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-08-22 07:49:56  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 428367

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1651948
user_idpuste1924116
fobject_idpuste428367
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste141710
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się