Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-09-06 13:12:18  Marta Panasiuk

Utworzono artykuł 158610 o nazwie 'Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste158610
user_idpuste2500277
resource_idpuste924
namepusteProgram rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
category_idpuste29909
language_idpuste1
shortpusteProgram rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
fullpuste

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.

publishfrompuste2018-09-06 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprogram-rozwoju-gminnej-i-powiatowej-infrastruktury-drogowej
2018-09-06 13:12:18  Marta Panasiuk

Pole slug zmieniło wartość z 'program-rozwoju-gminnej-i-powiatowej-infrastruktury-drogowej' na '158610_program-rozwoju-gminnej-i-powiatowej-infrastruktury-drogowej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugprogram-rozwoju-gminnej-i-powiatowej-infrastruktury-drogowej158610_program-rozwoju-gminnej-i-powiatowej-infrastruktury-drogowej
2018-09-06 13:12:18  Marta Panasiuk

Załączono plik 434915

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1677710
user_idpuste2500277
fobject_idpuste434915
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste158610
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-06 13:12:18  Marta Panasiuk

Załączono plik 434916

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1677711
user_idpuste2500277
fobject_idpuste434916
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste158610
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-06 13:12:18  Marta Panasiuk

Załączono plik 434917

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1677712
user_idpuste2500277
fobject_idpuste434917
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste158610
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-06 13:12:18  Marta Panasiuk

Załączono plik 434918

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1677713
user_idpuste2500277
fobject_idpuste434918
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste158610
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-06 13:12:18  Marta Panasiuk

Załączono plik 434921

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1677714
user_idpuste2500277
fobject_idpuste434921
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste158610
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-06 13:12:18  Marta Panasiuk

Załączono plik 434922

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1677715
user_idpuste2500277
fobject_idpuste434922
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste158610
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-06 13:12:18  Marta Panasiuk

Załączono plik 434923

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1677716
user_idpuste2500277
fobject_idpuste434923
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste158610
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-06 13:12:18  Marta Panasiuk

Załączono plik 434924

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1677717
user_idpuste2500277
fobject_idpuste434924
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste158610
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się