Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-09-20 13:37:10  matatara matatara

Utworzono artykuł 161476 o nazwie 'Lista zmieniona nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste161476
user_idpuste1262035
resource_idpuste924
namepusteLista zmieniona nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania
category_idpuste22209
language_idpuste1
shortpustew ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019".
fullpuste

w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury  drogowej na lata 2016 - 2019".

publishfrompuste2018-09-20 00:00:00
_activepuste1
slugpustelista-zmieniona-nr-2-wnioskow-zakwalifikowanych-do-dofinansowania
2018-09-20 13:37:10  matatara matatara

Pole slug zmieniło wartość z 'lista-zmieniona-nr-2-wnioskow-zakwalifikowanych-do-dofinansowania' na '161476_lista-zmieniona-nr-2-wnioskow-zakwalifikowanych-do-dofinansowania'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
sluglista-zmieniona-nr-2-wnioskow-zakwalifikowanych-do-dofinansowania161476_lista-zmieniona-nr-2-wnioskow-zakwalifikowanych-do-dofinansowania
2018-09-20 13:37:39  matatara matatara

Zmieniono nazwę z 'Lista zmieniona nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania' na 'Lista zmieniona nr 3 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameLista zmieniona nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowaniaLista zmieniona nr 3 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania
2018-09-20 13:37:39  matatara matatara

Załączono plik 440897

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1706777
user_idpuste1262035
fobject_idpuste440897
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste161476
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się