Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-12-19 10:55:49  Małgorzata Torbicz

Utworzono artykuł 182243 o nazwie 'Konkurs dla dzieci i młodzieży „Odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego 112”'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste182243
user_idpuste1924116
resource_idpuste924
namepusteKonkurs dla dzieci i młodzieży „Odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego 112”
category_idpuste10779
language_idpuste1
shortpusteWojewoda lubelski ogłosił konkurs dla dzieci pn. „Odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego 112”
fullpuste

Wojewoda Lubelski ogłosił konkurs pn. „Odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego 112”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa lubelskiego.

 

Celem przedsięwzięcia jest promowanie treści dotyczących działania numeru alarmowego 112, uwrażliwienie na potrzebę wzięcia odpowiedzialności za swoje działania i zdrowie/życie innych ludzi, rozwijanie twórczych zdolności młodzieży, zapoznanie z technikami plastycznymi, literackimi i multimedialnymi wykorzystywanymi przy tworzeniu komiksu. 

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie komiksu promującego odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego 112. Komiks powinien być co najmniej formatu A4 i zawierać co najmniej 6 obrazków.

 

Prace powinny być dostarczone listownie lub osobiście (liczy się data wpłynięcia pracy do organizatora) w terminie do 15 stycznia 2019 r. na adres: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ulica Spokojna 4, 20-914 Lublin.

 

Każda koperta powinna być opisana: „Konkurs - nr alarmowy 112”.

 

Od 16 do 31 stycznia 2019 r. nastąpi ocena nadesłanych materiałów. Dla laureatów konkursu (miejsca 1-3) przewidziane są nagrody rzeczowe, możliwe są również wyróżnienia.

 

Rozdanie nagród odbędzie się w terminie ustalonym przez organizatora, na uroczystej gali w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

  

 

Więcej informacji znajduje się w regulaminie konkursu.

publishfrompuste2018-12-19 00:00:00
_activepuste1
slugpustekonkurs-dla-dzieci-i-mlodziezy-odpowiedzialne-korzystanie-z-numeru-alarmowego-112
2018-12-19 10:56:38  Małgorzata Torbicz

Pole short zmieniło wartość z 'Wojewoda lubelski ogłosił konkurs dla dzieci pn. „Odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego 112”' na 'Wojewoda lubelski ogłosił konkurs dla dzieci pn. „Odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego 112”'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortWojewoda lubelski ogłosił konkurs dla dzieci pn. „Odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego 112”Wojewoda lubelski ogłosił konkurs dla dzieci pn. „Odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego 112”
2018-12-19 11:00:16  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-12-19 11:00:17  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 484981

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1891617
user_idpuste1924116
fobject_idpuste484981
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste182243
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-19 11:00:17  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 484982

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1891618
user_idpuste1924116
fobject_idpuste484982
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste182243
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-19 11:00:17  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 484984

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1891619
user_idpuste1924116
fobject_idpuste484984
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste182243
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się