Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-12-21 12:56:35  Marta Panasiuk

Utworzono artykuł 183124 o nazwie 'Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.374.2018'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste183124
user_idpuste2500277
resource_idpuste924
namepusteRozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.374.2018
category_idpuste25343
language_idpuste1
shortpustestwierdzające nieważność uchwały Nr LIII/313/2018 Rady Gminy Konopnica z dnia 16 listopada 2018r.
fullpuste

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.374.2018 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LIII/313/2018 Rady Gminy Konopnica z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Konopnica, części obejmującej jej § 1 ust. 13 w zakresie zmiany § 42 ust. 1 Statutu w brzmieniu: „o ile jest to dopuszczalne w procedurze danego głosowania”.

publishfrompuste2018-12-21 00:00:00
_activepuste1
slugpusterozstrzygniecie-nadzorcze-pn-ii-4131-374-2018
2018-12-21 12:56:35  Marta Panasiuk

Załączono plik 486423

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1899610
user_idpuste2500277
fobject_idpuste486423
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste183124
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się