Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-01-02 14:47:38  Małgorzata Torbicz

Utworzono artykuł 184700 o nazwie 'Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LEKARZ RODZINNY s.c. w Kraśniku'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste184700
user_idpuste1924116
resource_idpuste924
namepusteNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LEKARZ RODZINNY s.c. w Kraśniku
category_idpuste26690
language_idpuste1
shortpusteKontrola przeprowadzona w dniach od 21 marca do 17 kwietnia 2018 r. (ZD-I.9612.28.2018.GS)
fullpuste

Kontrola przeprowadzona w dniach od 21 marca do 17 kwietnia 2018 r. (ZD-I.9612.28.2018.GS)

 

Zakres kontroli: zgodność wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, ocena realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym, w tym ocena dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

publishfrompuste2019-01-02 00:00:00
_activepuste1
slugpusteniepubliczny-zaklad-opieki-zdrowotnej-lekarz-rodzinny-s-c-w-krasniku
2019-01-02 14:47:38  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 489265

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1910462
user_idpuste1924116
fobject_idpuste489265
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste184700
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-01-02 14:47:38  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 489266

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1910463
user_idpuste1924116
fobject_idpuste489266
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste184700
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się