Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-01-16 11:13:46  Małgorzata Torbicz

Utworzono artykuł 188365 o nazwie 'Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.401.2018'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste188365
user_idpuste1924116
resource_idpuste924
namepusteRozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.401.2018
category_idpuste25343
language_idpuste1
shortpustestwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Kamionka z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023, w części obejmującej § 3 uchwały w brzmieniu „w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego”
fullpuste

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.401.2018 z dnia 11 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr II/6/2018 Rady Gminy Kamionka z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023, w części obejmującej § 3 uchwały w brzmieniu „w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego”.

publishfrompuste2019-01-16 00:00:00
_activepuste1
slugpusterozstrzygniecie-nadzorcze-pn-ii-4131-401-2018
2019-01-16 11:16:17  Małgorzata Torbicz

Pole short zmieniło wartość z 'stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Kamionka z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023, w części obejmującej § 3 uchwały w brzmieniu „w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego”' na 'stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Kamionka z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortstwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Kamionka z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023, w części obejmującej § 3 uchwały w brzmieniu „w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego”stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Kamionka z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
2019-01-16 11:17:05  Małgorzata Torbicz

Pole short zmieniło wartość z 'stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Kamionka z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023' na 'stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Kamionka z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortstwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Kamionka z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Kamionka z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
2019-01-16 11:17:05  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 495530

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1932033
user_idpuste1924116
fobject_idpuste495530
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste188365
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się