Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-01-28 12:24:10  Marta Panasiuk

Utworzono artykuł 191160 o nazwie 'Fundusz Dróg Samorządowych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste191160
user_idpuste2500277
resource_idpuste924
namepusteFundusz Dróg Samorządowych
category_idpuste33832
language_idpuste1
shortpusteFundusz Dróg Samorządowych
fullpuste

Fundusz Dróg Samorządowych

publishfrompuste2019-01-28 00:00:00
_activepuste1
slugpustefundusz-drog-samorzadowych
2019-01-28 12:32:55  Marta Panasiuk

Pole full zmieniło wartość z '<p> Fundusz Dr&oacute;g Samorządowych</p> ' na '<p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> <strong>Zadania podlegające dofinansowaniu z Funduszu Dr&oacute;g Samorządowych</strong></p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> a)&nbsp;&nbsp; <strong>&bdquo;zadania powiatowe i zadania gminne&rdquo;</strong> polegające na budowie, przebudowie lub remoncie odpowiednio dr&oacute;g powiatowych i gminnych, (zadania te obejmują r&oacute;wnież przebudowę dr&oacute;g wewnętrznych, w celu &nbsp;zaliczenia ich do odpowiedniej kategorii dr&oacute;g publicznych),</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> b)&nbsp; &bdquo;zadania mostowe&rdquo; polegające na budowie most&oacute;w w ciągach dr&oacute;g wojew&oacute;dzkich, powiatowych i gminnych,</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> c)&nbsp;&nbsp; &bdquo;zadania obronne&rdquo; polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dr&oacute;g wojew&oacute;dzkich, powiatowych&nbsp; lub gminnych o znaczeniu obronnym.</p> <p style="text-align: justify;"> Wojewoda jest odpowiedzialny za nab&oacute;r, ocenę i sporządzenie wstępnej listy wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych, a po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministr&oacute;w, podpisuje umowy<br /> o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań i rozlicza przekazane dofinansowania.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W przypadku zadań mostowych za nab&oacute;r, ocenę i listę wniosk&oacute;w zakwalifikowanych do dofinansowania, odpowiada Minister Infrastruktury. Wojewoda podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań mostowych i rozlicza przekazane dofinansowanie.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Fundusz Dróg Samorządowych

Zadania podlegające dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych

 

a)   „zadania powiatowe i zadania gminne” polegające na budowie, przebudowie lub remoncie odpowiednio dróg powiatowych i gminnych, (zadania te obejmują również przebudowę dróg wewnętrznych, w celu  zaliczenia ich do odpowiedniej kategorii dróg publicznych),

b)  „zadania mostowe” polegające na budowie mostów w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,

c)   „zadania obronne” polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, powiatowych  lub gminnych o znaczeniu obronnym.

Wojewoda jest odpowiedzialny za nabór, ocenę i sporządzenie wstępnej listy wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych, a po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministrów, podpisuje umowy
o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań i rozlicza przekazane dofinansowania.

 

W przypadku zadań mostowych za nabór, ocenę i listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania, odpowiada Minister Infrastruktury. Wojewoda podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań mostowych i rozlicza przekazane dofinansowanie.

2019-01-28 12:33:31  Marta Panasiuk

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> <strong>Zadania podlegające dofinansowaniu z Funduszu Dr&oacute;g Samorządowych</strong></p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> a)&nbsp;&nbsp; <strong>&bdquo;zadania powiatowe i zadania gminne&rdquo;</strong> polegające na budowie, przebudowie lub remoncie odpowiednio dr&oacute;g powiatowych i gminnych, (zadania te obejmują r&oacute;wnież przebudowę dr&oacute;g wewnętrznych, w celu &nbsp;zaliczenia ich do odpowiedniej kategorii dr&oacute;g publicznych),</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> b)&nbsp; &bdquo;zadania mostowe&rdquo; polegające na budowie most&oacute;w w ciągach dr&oacute;g wojew&oacute;dzkich, powiatowych i gminnych,</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> c)&nbsp;&nbsp; &bdquo;zadania obronne&rdquo; polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dr&oacute;g wojew&oacute;dzkich, powiatowych&nbsp; lub gminnych o znaczeniu obronnym.</p> <p style="text-align: justify;"> Wojewoda jest odpowiedzialny za nab&oacute;r, ocenę i sporządzenie wstępnej listy wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych, a po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministr&oacute;w, podpisuje umowy<br /> o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań i rozlicza przekazane dofinansowania.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W przypadku zadań mostowych za nab&oacute;r, ocenę i listę wniosk&oacute;w zakwalifikowanych do dofinansowania, odpowiada Minister Infrastruktury. Wojewoda podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań mostowych i rozlicza przekazane dofinansowanie.</p> ' na '<p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> <strong>Zadania podlegające dofinansowaniu z Funduszu Dr&oacute;g Samorządowych</strong></p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> a)&nbsp;&nbsp; <strong>&bdquo;zadania powiatowe i zadania gminne&rdquo;</strong> polegające na budowie, przebudowie lub remoncie odpowiednio dr&oacute;g powiatowych i gminnych, (zadania te obejmują r&oacute;wnież przebudowę dr&oacute;g wewnętrznych, w celu &nbsp;zaliczenia ich do odpowiedniej kategorii dr&oacute;g publicznych),</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> b)&nbsp; &bdquo;zadania mostowe&rdquo; polegające na budowie most&oacute;w w ciągach dr&oacute;g wojew&oacute;dzkich, powiatowych i gminnych,</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> c)&nbsp;&nbsp; &bdquo;zadania obronne&rdquo; polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dr&oacute;g wojew&oacute;dzkich, powiatowych&nbsp; lub gminnych o znaczeniu obronnym.</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wojewoda jest odpowiedzialny za nab&oacute;r, ocenę i sporządzenie wstępnej listy wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych, a po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministr&oacute;w, podpisuje umowy<br /> o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań i rozlicza przekazane dofinansowania.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W przypadku zadań mostowych za nab&oacute;r, ocenę i listę wniosk&oacute;w zakwalifikowanych do dofinansowania, odpowiada Minister Infrastruktury. Wojewoda podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań mostowych i rozlicza przekazane dofinansowanie.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zadania podlegające dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych

 

a)   „zadania powiatowe i zadania gminne” polegające na budowie, przebudowie lub remoncie odpowiednio dróg powiatowych i gminnych, (zadania te obejmują również przebudowę dróg wewnętrznych, w celu  zaliczenia ich do odpowiedniej kategorii dróg publicznych),

b)  „zadania mostowe” polegające na budowie mostów w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,

c)   „zadania obronne” polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, powiatowych  lub gminnych o znaczeniu obronnym.

Wojewoda jest odpowiedzialny za nabór, ocenę i sporządzenie wstępnej listy wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych, a po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministrów, podpisuje umowy
o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań i rozlicza przekazane dofinansowania.

 

W przypadku zadań mostowych za nabór, ocenę i listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania, odpowiada Minister Infrastruktury. Wojewoda podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań mostowych i rozlicza przekazane dofinansowanie.

Zadania podlegające dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych

 

a)   „zadania powiatowe i zadania gminne” polegające na budowie, przebudowie lub remoncie odpowiednio dróg powiatowych i gminnych, (zadania te obejmują również przebudowę dróg wewnętrznych, w celu  zaliczenia ich do odpowiedniej kategorii dróg publicznych),

b)  „zadania mostowe” polegające na budowie mostów w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,

c)   „zadania obronne” polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, powiatowych  lub gminnych o znaczeniu obronnym.

 

Wojewoda jest odpowiedzialny za nabór, ocenę i sporządzenie wstępnej listy wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych, a po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministrów, podpisuje umowy
o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań i rozlicza przekazane dofinansowania.

 

W przypadku zadań mostowych za nabór, ocenę i listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania, odpowiada Minister Infrastruktury. Wojewoda podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań mostowych i rozlicza przekazane dofinansowanie.

2019-01-28 12:34:52  Marta Panasiuk

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> <strong>Zadania podlegające dofinansowaniu z Funduszu Dr&oacute;g Samorządowych</strong></p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> a)&nbsp;&nbsp; <strong>&bdquo;zadania powiatowe i zadania gminne&rdquo;</strong> polegające na budowie, przebudowie lub remoncie odpowiednio dr&oacute;g powiatowych i gminnych, (zadania te obejmują r&oacute;wnież przebudowę dr&oacute;g wewnętrznych, w celu &nbsp;zaliczenia ich do odpowiedniej kategorii dr&oacute;g publicznych),</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> b)&nbsp; &bdquo;zadania mostowe&rdquo; polegające na budowie most&oacute;w w ciągach dr&oacute;g wojew&oacute;dzkich, powiatowych i gminnych,</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> c)&nbsp;&nbsp; &bdquo;zadania obronne&rdquo; polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dr&oacute;g wojew&oacute;dzkich, powiatowych&nbsp; lub gminnych o znaczeniu obronnym.</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wojewoda jest odpowiedzialny za nab&oacute;r, ocenę i sporządzenie wstępnej listy wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych, a po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministr&oacute;w, podpisuje umowy<br /> o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań i rozlicza przekazane dofinansowania.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W przypadku zadań mostowych za nab&oacute;r, ocenę i listę wniosk&oacute;w zakwalifikowanych do dofinansowania, odpowiada Minister Infrastruktury. Wojewoda podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań mostowych i rozlicza przekazane dofinansowanie.</p> ' na '<p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> <strong>Zadania podlegające dofinansowaniu z Funduszu Dr&oacute;g Samorządowych</strong></p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> a)&nbsp;&nbsp; <strong>&bdquo;zadania powiatowe i zadania gminne&rdquo;</strong> polegające na budowie, przebudowie lub remoncie odpowiednio dr&oacute;g powiatowych i gminnych, (zadania te obejmują r&oacute;wnież przebudowę dr&oacute;g wewnętrznych, w celu &nbsp;zaliczenia ich do odpowiedniej kategorii dr&oacute;g publicznych),</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> b)&nbsp; &bdquo;zadania mostowe&rdquo; polegające na budowie most&oacute;w w ciągach dr&oacute;g wojew&oacute;dzkich, powiatowych i gminnych,</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> c)&nbsp;&nbsp; &bdquo;zadania obronne&rdquo; polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dr&oacute;g wojew&oacute;dzkich, powiatowych&nbsp; lub gminnych o znaczeniu obronnym.</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wojewoda jest odpowiedzialny za nab&oacute;r, ocenę i sporządzenie wstępnej listy wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych, a po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministr&oacute;w, podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań i rozlicza przekazane dofinansowania.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W przypadku zadań mostowych za nab&oacute;r, ocenę i listę wniosk&oacute;w zakwalifikowanych do dofinansowania, odpowiada Minister Infrastruktury. Wojewoda podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań mostowych i rozlicza przekazane dofinansowanie.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zadania podlegające dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych

 

a)   „zadania powiatowe i zadania gminne” polegające na budowie, przebudowie lub remoncie odpowiednio dróg powiatowych i gminnych, (zadania te obejmują również przebudowę dróg wewnętrznych, w celu  zaliczenia ich do odpowiedniej kategorii dróg publicznych),

b)  „zadania mostowe” polegające na budowie mostów w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,

c)   „zadania obronne” polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, powiatowych  lub gminnych o znaczeniu obronnym.

 

Wojewoda jest odpowiedzialny za nabór, ocenę i sporządzenie wstępnej listy wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych, a po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministrów, podpisuje umowy
o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań i rozlicza przekazane dofinansowania.

 

W przypadku zadań mostowych za nabór, ocenę i listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania, odpowiada Minister Infrastruktury. Wojewoda podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań mostowych i rozlicza przekazane dofinansowanie.

Zadania podlegające dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych

 

a)   „zadania powiatowe i zadania gminne” polegające na budowie, przebudowie lub remoncie odpowiednio dróg powiatowych i gminnych, (zadania te obejmują również przebudowę dróg wewnętrznych, w celu  zaliczenia ich do odpowiedniej kategorii dróg publicznych),

b)  „zadania mostowe” polegające na budowie mostów w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,

c)   „zadania obronne” polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, powiatowych  lub gminnych o znaczeniu obronnym.

 

Wojewoda jest odpowiedzialny za nabór, ocenę i sporządzenie wstępnej listy wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych, a po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministrów, podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań i rozlicza przekazane dofinansowania.

 

W przypadku zadań mostowych za nabór, ocenę i listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania, odpowiada Minister Infrastruktury. Wojewoda podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań mostowych i rozlicza przekazane dofinansowanie.

2019-01-28 12:35:35  Marta Panasiuk

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> <strong>Zadania podlegające dofinansowaniu z Funduszu Dr&oacute;g Samorządowych</strong></p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> a)&nbsp;&nbsp; <strong>&bdquo;zadania powiatowe i zadania gminne&rdquo;</strong> polegające na budowie, przebudowie lub remoncie odpowiednio dr&oacute;g powiatowych i gminnych, (zadania te obejmują r&oacute;wnież przebudowę dr&oacute;g wewnętrznych, w celu &nbsp;zaliczenia ich do odpowiedniej kategorii dr&oacute;g publicznych),</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> b)&nbsp; &bdquo;zadania mostowe&rdquo; polegające na budowie most&oacute;w w ciągach dr&oacute;g wojew&oacute;dzkich, powiatowych i gminnych,</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> c)&nbsp;&nbsp; &bdquo;zadania obronne&rdquo; polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dr&oacute;g wojew&oacute;dzkich, powiatowych&nbsp; lub gminnych o znaczeniu obronnym.</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wojewoda jest odpowiedzialny za nab&oacute;r, ocenę i sporządzenie wstępnej listy wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych, a po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministr&oacute;w, podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań i rozlicza przekazane dofinansowania.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W przypadku zadań mostowych za nab&oacute;r, ocenę i listę wniosk&oacute;w zakwalifikowanych do dofinansowania, odpowiada Minister Infrastruktury. Wojewoda podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań mostowych i rozlicza przekazane dofinansowanie.</p> ' na '<p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> <strong>Zadania podlegające dofinansowaniu z Funduszu Dr&oacute;g Samorządowych</strong></p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> a)&nbsp;&nbsp; <strong>&bdquo;zadania powiatowe i zadania gminne&rdquo;</strong> polegające na budowie, przebudowie lub remoncie odpowiednio dr&oacute;g powiatowych i gminnych, (zadania te obejmują r&oacute;wnież przebudowę dr&oacute;g wewnętrznych, w celu &nbsp;zaliczenia ich do odpowiedniej kategorii dr&oacute;g publicznych),</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> b)&nbsp; &bdquo;zadania mostowe&rdquo; polegające na budowie most&oacute;w w ciągach dr&oacute;g wojew&oacute;dzkich, powiatowych i gminnych,</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> c)&nbsp;&nbsp; &bdquo;zadania obronne&rdquo; polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dr&oacute;g wojew&oacute;dzkich, powiatowych&nbsp; lub gminnych o znaczeniu obronnym.</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wojewoda jest odpowiedzialny za nab&oacute;r, ocenę i sporządzenie wstępnej listy wniosk&oacute;w<br /> o dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych, a po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministr&oacute;w, podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań i rozlicza przekazane dofinansowania.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W przypadku zadań mostowych za nab&oacute;r, ocenę i listę wniosk&oacute;w zakwalifikowanych do dofinansowania, odpowiada Minister Infrastruktury. Wojewoda podpisuje umowy<br /> o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań mostowych i rozlicza przekazane dofinansowanie.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zadania podlegające dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych

 

a)   „zadania powiatowe i zadania gminne” polegające na budowie, przebudowie lub remoncie odpowiednio dróg powiatowych i gminnych, (zadania te obejmują również przebudowę dróg wewnętrznych, w celu  zaliczenia ich do odpowiedniej kategorii dróg publicznych),

b)  „zadania mostowe” polegające na budowie mostów w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,

c)   „zadania obronne” polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, powiatowych  lub gminnych o znaczeniu obronnym.

 

Wojewoda jest odpowiedzialny za nabór, ocenę i sporządzenie wstępnej listy wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych, a po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministrów, podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań i rozlicza przekazane dofinansowania.

 

W przypadku zadań mostowych za nabór, ocenę i listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania, odpowiada Minister Infrastruktury. Wojewoda podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań mostowych i rozlicza przekazane dofinansowanie.

Zadania podlegające dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych

 

a)   „zadania powiatowe i zadania gminne” polegające na budowie, przebudowie lub remoncie odpowiednio dróg powiatowych i gminnych, (zadania te obejmują również przebudowę dróg wewnętrznych, w celu  zaliczenia ich do odpowiedniej kategorii dróg publicznych),

b)  „zadania mostowe” polegające na budowie mostów w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,

c)   „zadania obronne” polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, powiatowych  lub gminnych o znaczeniu obronnym.

 

Wojewoda jest odpowiedzialny za nabór, ocenę i sporządzenie wstępnej listy wniosków
o dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych, a po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministrów, podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań i rozlicza przekazane dofinansowania.

 

W przypadku zadań mostowych za nabór, ocenę i listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania, odpowiada Minister Infrastruktury. Wojewoda podpisuje umowy
o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań mostowych i rozlicza przekazane dofinansowanie.

2019-03-11 14:32:53  Marta Panasiuk
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-03-14 09:38:38  Marta Panasiuk
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-03-14 10:25:34  Małgorzata Torbicz

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> <strong>Zadania podlegające dofinansowaniu z Funduszu Dr&oacute;g Samorządowych</strong></p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> a)&nbsp;&nbsp; <strong>&bdquo;zadania powiatowe i zadania gminne&rdquo;</strong> polegające na budowie, przebudowie lub remoncie odpowiednio dr&oacute;g powiatowych i gminnych, (zadania te obejmują r&oacute;wnież przebudowę dr&oacute;g wewnętrznych, w celu &nbsp;zaliczenia ich do odpowiedniej kategorii dr&oacute;g publicznych),</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> b)&nbsp; &bdquo;zadania mostowe&rdquo; polegające na budowie most&oacute;w w ciągach dr&oacute;g wojew&oacute;dzkich, powiatowych i gminnych,</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> c)&nbsp;&nbsp; &bdquo;zadania obronne&rdquo; polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dr&oacute;g wojew&oacute;dzkich, powiatowych&nbsp; lub gminnych o znaczeniu obronnym.</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wojewoda jest odpowiedzialny za nab&oacute;r, ocenę i sporządzenie wstępnej listy wniosk&oacute;w<br /> o dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych, a po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministr&oacute;w, podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań i rozlicza przekazane dofinansowania.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W przypadku zadań mostowych za nab&oacute;r, ocenę i listę wniosk&oacute;w zakwalifikowanych do dofinansowania, odpowiada Minister Infrastruktury. Wojewoda podpisuje umowy<br /> o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań mostowych i rozlicza przekazane dofinansowanie.</p> ' na '<p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> <strong>Zadania podlegające dofinansowaniu z Funduszu Dr&oacute;g Samorządowych</strong></p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> a) <strong>&bdquo;zadania powiatowe i zadania gminne&rdquo;</strong> polegające na budowie, przebudowie lub remoncie odpowiednio dr&oacute;g powiatowych i gminnych, (zadania te obejmują r&oacute;wnież przebudowę dr&oacute;g wewnętrznych, w celu &nbsp;zaliczenia ich do odpowiedniej kategorii dr&oacute;g publicznych),</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> b)&nbsp; &bdquo;zadania mostowe&rdquo; polegające na budowie most&oacute;w w ciągach dr&oacute;g wojew&oacute;dzkich, powiatowych i gminnych,</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> c) &bdquo;zadania obronne&rdquo; polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dr&oacute;g wojew&oacute;dzkich, powiatowych&nbsp; lub gminnych o znaczeniu obronnym.</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wojewoda jest odpowiedzialny za nab&oacute;r, ocenę i sporządzenie wstępnej listy wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych, a po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministr&oacute;w, podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań i rozlicza przekazane dofinansowania.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W przypadku zadań mostowych za nab&oacute;r, ocenę i listę wniosk&oacute;w zakwalifikowanych do dofinansowania, odpowiada Minister Infrastruktury. Wojewoda podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań mostowych i rozlicza przekazane dofinansowanie.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zadania podlegające dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych

 

a)   „zadania powiatowe i zadania gminne” polegające na budowie, przebudowie lub remoncie odpowiednio dróg powiatowych i gminnych, (zadania te obejmują również przebudowę dróg wewnętrznych, w celu  zaliczenia ich do odpowiedniej kategorii dróg publicznych),

b)  „zadania mostowe” polegające na budowie mostów w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,

c)   „zadania obronne” polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, powiatowych  lub gminnych o znaczeniu obronnym.

 

Wojewoda jest odpowiedzialny za nabór, ocenę i sporządzenie wstępnej listy wniosków
o dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych, a po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministrów, podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań i rozlicza przekazane dofinansowania.

 

W przypadku zadań mostowych za nabór, ocenę i listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania, odpowiada Minister Infrastruktury. Wojewoda podpisuje umowy
o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań mostowych i rozlicza przekazane dofinansowanie.

Zadania podlegające dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych

 

a) „zadania powiatowe i zadania gminne” polegające na budowie, przebudowie lub remoncie odpowiednio dróg powiatowych i gminnych, (zadania te obejmują również przebudowę dróg wewnętrznych, w celu  zaliczenia ich do odpowiedniej kategorii dróg publicznych),

b)  „zadania mostowe” polegające na budowie mostów w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,

c) „zadania obronne” polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, powiatowych  lub gminnych o znaczeniu obronnym.

 

Wojewoda jest odpowiedzialny za nabór, ocenę i sporządzenie wstępnej listy wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych, a po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministrów, podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań i rozlicza przekazane dofinansowania.

 

W przypadku zadań mostowych za nabór, ocenę i listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania, odpowiada Minister Infrastruktury. Wojewoda podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań mostowych i rozlicza przekazane dofinansowanie.

2019-03-14 10:27:02  Małgorzata Torbicz

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> <strong>Zadania podlegające dofinansowaniu z Funduszu Dr&oacute;g Samorządowych</strong></p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> a) <strong>&bdquo;zadania powiatowe i zadania gminne&rdquo;</strong> polegające na budowie, przebudowie lub remoncie odpowiednio dr&oacute;g powiatowych i gminnych, (zadania te obejmują r&oacute;wnież przebudowę dr&oacute;g wewnętrznych, w celu &nbsp;zaliczenia ich do odpowiedniej kategorii dr&oacute;g publicznych),</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> b)&nbsp; &bdquo;zadania mostowe&rdquo; polegające na budowie most&oacute;w w ciągach dr&oacute;g wojew&oacute;dzkich, powiatowych i gminnych,</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> c) &bdquo;zadania obronne&rdquo; polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dr&oacute;g wojew&oacute;dzkich, powiatowych&nbsp; lub gminnych o znaczeniu obronnym.</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wojewoda jest odpowiedzialny za nab&oacute;r, ocenę i sporządzenie wstępnej listy wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych, a po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministr&oacute;w, podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań i rozlicza przekazane dofinansowania.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W przypadku zadań mostowych za nab&oacute;r, ocenę i listę wniosk&oacute;w zakwalifikowanych do dofinansowania, odpowiada Minister Infrastruktury. Wojewoda podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań mostowych i rozlicza przekazane dofinansowanie.</p> ' na '<p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> <strong>Zadania podlegające dofinansowaniu z Funduszu Dr&oacute;g Samorządowych</strong></p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> a)<strong> &bdquo;zadania powiatowe i zadania gminne&rdquo;</strong> polegające na budowie, przebudowie lub remoncie odpowiednio dr&oacute;g powiatowych i gminnych, (zadania te obejmują r&oacute;wnież przebudowę dr&oacute;g wewnętrznych, w celu &nbsp;zaliczenia ich do odpowiedniej kategorii dr&oacute;g publicznych),</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> b) &bdquo;zadania mostowe&rdquo; polegające na budowie most&oacute;w w ciągach dr&oacute;g wojew&oacute;dzkich, powiatowych i gminnych,</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> c) &bdquo;zadania obronne&rdquo; polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dr&oacute;g wojew&oacute;dzkich, powiatowych&nbsp; lub gminnych o znaczeniu obronnym.</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wojewoda jest odpowiedzialny za nab&oacute;r, ocenę i sporządzenie wstępnej listy wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych, a po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministr&oacute;w, podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań i rozlicza przekazane dofinansowania.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W przypadku zadań mostowych za nab&oacute;r, ocenę i listę wniosk&oacute;w zakwalifikowanych do dofinansowania, odpowiada Minister Infrastruktury. Wojewoda podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań mostowych i rozlicza przekazane dofinansowanie.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zadania podlegające dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych

 

a) „zadania powiatowe i zadania gminne” polegające na budowie, przebudowie lub remoncie odpowiednio dróg powiatowych i gminnych, (zadania te obejmują również przebudowę dróg wewnętrznych, w celu  zaliczenia ich do odpowiedniej kategorii dróg publicznych),

b)  „zadania mostowe” polegające na budowie mostów w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,

c) „zadania obronne” polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, powiatowych  lub gminnych o znaczeniu obronnym.

 

Wojewoda jest odpowiedzialny za nabór, ocenę i sporządzenie wstępnej listy wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych, a po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministrów, podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań i rozlicza przekazane dofinansowania.

 

W przypadku zadań mostowych za nabór, ocenę i listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania, odpowiada Minister Infrastruktury. Wojewoda podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań mostowych i rozlicza przekazane dofinansowanie.

Zadania podlegające dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych

 

a) „zadania powiatowe i zadania gminne” polegające na budowie, przebudowie lub remoncie odpowiednio dróg powiatowych i gminnych, (zadania te obejmują również przebudowę dróg wewnętrznych, w celu  zaliczenia ich do odpowiedniej kategorii dróg publicznych),

b) „zadania mostowe” polegające na budowie mostów w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,

c) „zadania obronne” polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, powiatowych  lub gminnych o znaczeniu obronnym.

 

Wojewoda jest odpowiedzialny za nabór, ocenę i sporządzenie wstępnej listy wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych, a po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministrów, podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań i rozlicza przekazane dofinansowania.

 

W przypadku zadań mostowych za nabór, ocenę i listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania, odpowiada Minister Infrastruktury. Wojewoda podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań mostowych i rozlicza przekazane dofinansowanie.

10  2019-03-15 11:07:46  Marta Panasiuk
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
11  2019-03-19 14:00:08  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
12  2019-04-19 10:24:30  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
13  2019-04-19 10:40:23  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
14  2019-05-15 13:42:10  Marta Panasiuk

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> <strong>Zadania podlegające dofinansowaniu z Funduszu Dr&oacute;g Samorządowych</strong></p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> a)<strong> &bdquo;zadania powiatowe i zadania gminne&rdquo;</strong> polegające na budowie, przebudowie lub remoncie odpowiednio dr&oacute;g powiatowych i gminnych, (zadania te obejmują r&oacute;wnież przebudowę dr&oacute;g wewnętrznych, w celu &nbsp;zaliczenia ich do odpowiedniej kategorii dr&oacute;g publicznych),</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> b) &bdquo;zadania mostowe&rdquo; polegające na budowie most&oacute;w w ciągach dr&oacute;g wojew&oacute;dzkich, powiatowych i gminnych,</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> c) &bdquo;zadania obronne&rdquo; polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dr&oacute;g wojew&oacute;dzkich, powiatowych&nbsp; lub gminnych o znaczeniu obronnym.</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wojewoda jest odpowiedzialny za nab&oacute;r, ocenę i sporządzenie wstępnej listy wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych, a po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministr&oacute;w, podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań i rozlicza przekazane dofinansowania.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W przypadku zadań mostowych za nab&oacute;r, ocenę i listę wniosk&oacute;w zakwalifikowanych do dofinansowania, odpowiada Minister Infrastruktury. Wojewoda podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań mostowych i rozlicza przekazane dofinansowanie.</p> ' na '<p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> <strong>Zadania podlegające dofinansowaniu z Funduszu Dr&oacute;g Samorządowych</strong></p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> a)<strong> &bdquo;zadania powiatowe i zadania gminne&rdquo;</strong> polegające na budowie, przebudowie lub remoncie odpowiednio dr&oacute;g powiatowych i gminnych, (zadania te obejmują r&oacute;wnież przebudowę dr&oacute;g wewnętrznych, w celu &nbsp;zaliczenia ich do odpowiedniej kategorii dr&oacute;g publicznych),</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> b) &bdquo;zadania mostowe&rdquo; polegające na budowie most&oacute;w w ciągach dr&oacute;g wojew&oacute;dzkich, powiatowych i gminnych,</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> c) &bdquo;zadania obronne&rdquo; polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dr&oacute;g wojew&oacute;dzkich, powiatowych&nbsp; lub gminnych o znaczeniu obronnym.</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wojewoda jest odpowiedzialny za nab&oacute;r, ocenę i sporządzenie wstępnej listy wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych, a po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministr&oacute;w, podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań i rozlicza przekazane dofinansowania.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W przypadku zadań mostowych za nab&oacute;r, ocenę i listę wniosk&oacute;w zakwalifikowanych do dofinansowania, odpowiada Minister Infrastruktury. Wojewoda podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań mostowych i rozlicza przekazane dofinansowanie.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="width: 100%;"> <a href="https://luwwlublinie.bip.gov.pl/fundusz-drog-samorzadowych/edytowalne-zalaczniki-do-umowy-w-ramach-funduszu-drog-samorzadowych.html">Edytowalne załączniki do umowy w ramach Funduszu Dr&oacute;g Samorządowych</a>.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zadania podlegające dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych

 

a) „zadania powiatowe i zadania gminne” polegające na budowie, przebudowie lub remoncie odpowiednio dróg powiatowych i gminnych, (zadania te obejmują również przebudowę dróg wewnętrznych, w celu  zaliczenia ich do odpowiedniej kategorii dróg publicznych),

b) „zadania mostowe” polegające na budowie mostów w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,

c) „zadania obronne” polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, powiatowych  lub gminnych o znaczeniu obronnym.

 

Wojewoda jest odpowiedzialny za nabór, ocenę i sporządzenie wstępnej listy wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych, a po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministrów, podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań i rozlicza przekazane dofinansowania.

 

W przypadku zadań mostowych za nabór, ocenę i listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania, odpowiada Minister Infrastruktury. Wojewoda podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań mostowych i rozlicza przekazane dofinansowanie.

Zadania podlegające dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych

 

a) „zadania powiatowe i zadania gminne” polegające na budowie, przebudowie lub remoncie odpowiednio dróg powiatowych i gminnych, (zadania te obejmują również przebudowę dróg wewnętrznych, w celu  zaliczenia ich do odpowiedniej kategorii dróg publicznych),

b) „zadania mostowe” polegające na budowie mostów w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,

c) „zadania obronne” polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, powiatowych  lub gminnych o znaczeniu obronnym.

 

Wojewoda jest odpowiedzialny za nabór, ocenę i sporządzenie wstępnej listy wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych, a po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministrów, podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań i rozlicza przekazane dofinansowania.

 

W przypadku zadań mostowych za nabór, ocenę i listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania, odpowiada Minister Infrastruktury. Wojewoda podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań mostowych i rozlicza przekazane dofinansowanie.

 

Edytowalne załączniki do umowy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

15  2019-09-02 09:47:45  Marta Panasiuk

Pole short zmieniło wartość z 'Fundusz Dróg Samorządowych' na '(edycja z kwietnia 2019 r.)'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortFundusz Dróg Samorządowych(edycja z kwietnia 2019 r.)
16  2019-09-03 08:34:33  Marta Panasiuk
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
17  2019-09-03 09:48:01  Marta Panasiuk
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
18  2019-09-13 13:35:00  Marta Panasiuk

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> <strong>Zadania podlegające dofinansowaniu z Funduszu Dr&oacute;g Samorządowych</strong></p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> a)<strong> &bdquo;zadania powiatowe i zadania gminne&rdquo;</strong> polegające na budowie, przebudowie lub remoncie odpowiednio dr&oacute;g powiatowych i gminnych, (zadania te obejmują r&oacute;wnież przebudowę dr&oacute;g wewnętrznych, w celu &nbsp;zaliczenia ich do odpowiedniej kategorii dr&oacute;g publicznych),</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> b) &bdquo;zadania mostowe&rdquo; polegające na budowie most&oacute;w w ciągach dr&oacute;g wojew&oacute;dzkich, powiatowych i gminnych,</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> c) &bdquo;zadania obronne&rdquo; polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dr&oacute;g wojew&oacute;dzkich, powiatowych&nbsp; lub gminnych o znaczeniu obronnym.</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wojewoda jest odpowiedzialny za nab&oacute;r, ocenę i sporządzenie wstępnej listy wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych, a po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministr&oacute;w, podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań i rozlicza przekazane dofinansowania.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W przypadku zadań mostowych za nab&oacute;r, ocenę i listę wniosk&oacute;w zakwalifikowanych do dofinansowania, odpowiada Minister Infrastruktury. Wojewoda podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań mostowych i rozlicza przekazane dofinansowanie.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="width: 100%;"> <a href="https://luwwlublinie.bip.gov.pl/fundusz-drog-samorzadowych/edytowalne-zalaczniki-do-umowy-w-ramach-funduszu-drog-samorzadowych.html">Edytowalne załączniki do umowy w ramach Funduszu Dr&oacute;g Samorządowych</a>.</p> ' na '<p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> <strong>Zadania podlegające dofinansowaniu z Funduszu Dr&oacute;g Samorządowych</strong></p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> a)<strong> &bdquo;zadania powiatowe i zadania gminne&rdquo;</strong> polegające na budowie, przebudowie lub remoncie odpowiednio dr&oacute;g powiatowych i gminnych, (zadania te obejmują r&oacute;wnież przebudowę dr&oacute;g wewnętrznych, w celu &nbsp;zaliczenia ich do odpowiedniej kategorii dr&oacute;g publicznych),</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> b) &bdquo;zadania mostowe&rdquo; polegające na budowie most&oacute;w w ciągach dr&oacute;g wojew&oacute;dzkich, powiatowych i gminnych,</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> c) &bdquo;zadania obronne&rdquo; polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dr&oacute;g wojew&oacute;dzkich, powiatowych&nbsp; lub gminnych o znaczeniu obronnym.</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Wojewoda jest odpowiedzialny za nab&oacute;r, ocenę i sporządzenie wstępnej listy wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych, a po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministr&oacute;w, podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań i rozlicza przekazane dofinansowania.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W przypadku zadań mostowych za nab&oacute;r, ocenę i listę wniosk&oacute;w zakwalifikowanych do dofinansowania, odpowiada Minister Infrastruktury. Wojewoda podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań mostowych i rozlicza przekazane dofinansowanie.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="width: 100%;"> <a href="https://luwwlublinie.bip.gov.pl/fundusz-drog-samorzadowych/255983_edytowalne-zalaczniki-do-umowy-w-ramach-funduszu-drog-samorzadowych.html">Edytowalne załączniki do umowy w ramach Funduszu Dr&oacute;g Samorządowych.</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zadania podlegające dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych

 

a) „zadania powiatowe i zadania gminne” polegające na budowie, przebudowie lub remoncie odpowiednio dróg powiatowych i gminnych, (zadania te obejmują również przebudowę dróg wewnętrznych, w celu  zaliczenia ich do odpowiedniej kategorii dróg publicznych),

b) „zadania mostowe” polegające na budowie mostów w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,

c) „zadania obronne” polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, powiatowych  lub gminnych o znaczeniu obronnym.

 

Wojewoda jest odpowiedzialny za nabór, ocenę i sporządzenie wstępnej listy wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych, a po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministrów, podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań i rozlicza przekazane dofinansowania.

 

W przypadku zadań mostowych za nabór, ocenę i listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania, odpowiada Minister Infrastruktury. Wojewoda podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań mostowych i rozlicza przekazane dofinansowanie.

 

Edytowalne załączniki do umowy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadania podlegające dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych

 

a) „zadania powiatowe i zadania gminne” polegające na budowie, przebudowie lub remoncie odpowiednio dróg powiatowych i gminnych, (zadania te obejmują również przebudowę dróg wewnętrznych, w celu  zaliczenia ich do odpowiedniej kategorii dróg publicznych),

b) „zadania mostowe” polegające na budowie mostów w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,

c) „zadania obronne” polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, powiatowych  lub gminnych o znaczeniu obronnym.

 

Wojewoda jest odpowiedzialny za nabór, ocenę i sporządzenie wstępnej listy wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych, a po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministrów, podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań i rozlicza przekazane dofinansowania.

 

W przypadku zadań mostowych za nabór, ocenę i listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania, odpowiada Minister Infrastruktury. Wojewoda podpisuje umowy o dofinansowanie, monitoruje realizację zadań mostowych i rozlicza przekazane dofinansowanie.

 

Edytowalne załączniki do umowy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

2019-09-13 13:35:00  Marta Panasiuk

Załączono plik 500029

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2400355
user_idpuste2500277
fobject_idpuste500029
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste191160
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-13 13:35:00  Marta Panasiuk

Załączono plik 500030

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2400356
user_idpuste2500277
fobject_idpuste500030
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste191160
_attachmentpuste1
_activepuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się