Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-02-14 09:13:34  matatara matatara

Utworzono artykuł 195783 o nazwie 'Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste195783
user_idpuste1262035
resource_idpuste924
namepusteObwieszczenie Wojewody Lubelskiego
category_idpuste10435
language_idpuste1
shortpustez dnia 14 lutego 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - węzeł „Sokołów Młp. Północ” Część nr 1: odc. realizacyjny Kraśnik (węzeł „Słodków” obecnie „Kraśnik Południe - bez węzła – Janów Lubelski (węzeł: „Kopce” obecnie „Janów Lub. Północ” – bez węzła) początek obwodnicy, długość ok. 18 km”.
fullpuste

z dnia 14 lutego 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - węzeł „Sokołów Młp. Północ” Część nr 1: odc. realizacyjny Kraśnik (węzeł „Słodków” obecnie „Kraśnik Południe - bez węzła – Janów Lubelski (węzeł: „Kopce” obecnie „Janów Lub. Północ” – bez węzła) początek obwodnicy, długość ok. 18 km”.

publishfrompuste2019-02-14 00:00:00
publishtopuste2019-03-14 00:00:00
_activepuste1
slugpusteobwieszczenie-wojewody-lubelskiego
2019-02-14 09:13:34  matatara matatara

Pole slug zmieniło wartość z 'obwieszczenie-wojewody-lubelskiego' na '195783_obwieszczenie-wojewody-lubelskiego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugobwieszczenie-wojewody-lubelskiego195783_obwieszczenie-wojewody-lubelskiego
2019-03-14 08:48:49 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
2019-03-14 08:48:49 
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-04-04 14:51:42  Marta Panasiuk

Pole publishto zmieniło wartość z '2019-03-14 00:00:00' na '2019-12-31 00:00:00'

Pole _archived zmieniło wartość z 'true' na 'false'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishto2019-03-14 00:00:002019-12-31 00:00:00
_archived1puste
2019-12-17 08:48:11  Małgorzata Torbicz

Pole short zmieniło wartość z 'z dnia 14 lutego 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - węzeł „Sokołów Młp. Północ” Część nr 1: odc. realizacyjny Kraśnik (węzeł „Słodków” obecnie „Kraśnik Południe - bez węzła – Janów Lubelski (węzeł: „Kopce” obecnie „Janów Lub. Północ” – bez węzła) początek obwodnicy, długość ok. 18 km”.' na 'z dnia 14 lutego 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - węzeł „Sokołów Młp. Północ”, część nr 1'

Pole full zmieniło wartość z '<p> z dnia 14 lutego 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji<br /> o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: &bdquo;Budowie drogi ekspresowej S19 Lublin &ndash; Rzesz&oacute;w, odc. koniec obw. Kraśnika - węzeł &bdquo;Sokoł&oacute;w Młp. P&oacute;łnoc&rdquo; Część nr 1: odc. realizacyjny Kraśnik (węzeł &bdquo;Słodk&oacute;w&rdquo; obecnie &bdquo;Kraśnik Południe - bez węzła &ndash; Jan&oacute;w Lubelski (węzeł: &bdquo;Kopce&rdquo; obecnie &bdquo;Jan&oacute;w Lub. P&oacute;łnoc&rdquo; &ndash; bez węzła) początek obwodnicy, długość ok. 18 km&rdquo;.</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> z dnia 14 lutego 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>&bdquo;Budowie drogi ekspresowej S19 Lublin &ndash; Rzesz&oacute;w, odc. koniec obw. Kraśnika - węzeł &bdquo;Sokoł&oacute;w Młp. P&oacute;łnoc&rdquo; Część nr 1: odc. realizacyjny Kraśnik (węzeł &bdquo;Słodk&oacute;w&rdquo; obecnie &bdquo;Kraśnik Południe - bez węzła &ndash; Jan&oacute;w Lubelski (węzeł: &bdquo;Kopce&rdquo; obecnie &bdquo;Jan&oacute;w Lub. P&oacute;łnoc&rdquo; &ndash; bez węzła) początek obwodnicy, długość ok. 18 km&rdquo;.</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortz dnia 14 lutego 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - węzeł „Sokołów Młp. Północ” Część nr 1: odc. realizacyjny Kraśnik (węzeł „Słodków” obecnie „Kraśnik Południe - bez węzła – Janów Lubelski (węzeł: „Kopce” obecnie „Janów Lub. Północ” – bez węzła) początek obwodnicy, długość ok. 18 km”.z dnia 14 lutego 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - węzeł „Sokołów Młp. Północ”, część nr 1
full

z dnia 14 lutego 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - węzeł „Sokołów Młp. Północ” Część nr 1: odc. realizacyjny Kraśnik (węzeł „Słodków” obecnie „Kraśnik Południe - bez węzła – Janów Lubelski (węzeł: „Kopce” obecnie „Janów Lub. Północ” – bez węzła) początek obwodnicy, długość ok. 18 km”.

z dnia 14 lutego 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

 

„Budowie drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - węzeł „Sokołów Młp. Północ” Część nr 1: odc. realizacyjny Kraśnik (węzeł „Słodków” obecnie „Kraśnik Południe - bez węzła – Janów Lubelski (węzeł: „Kopce” obecnie „Janów Lub. Północ” – bez węzła) początek obwodnicy, długość ok. 18 km”.

2020-01-02 08:15:37 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
2020-01-02 08:15:37 

Pole publishto zmieniło wartość z '2019-12-31 00:00:00' na '2020-01-02 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishto2019-12-31 00:00:002020-01-02 00:00:00
2019-12-17 08:48:11  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 508109

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2646141
user_idpuste1924116
fobject_idpuste508109
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste195783
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się