Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-03-07 09:18:42  Marta Panasiuk

Utworzono artykuł 201400 o nazwie 'Decyzja budżetowa z dnia 14 lutego 2019 r. '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste201400
user_idpuste2500277
resource_idpuste924
namepusteDecyzja budżetowa z dnia 14 lutego 2019 r.
category_idpuste32978
language_idpuste1
shortpustew sprawie ustalenia szczegółowego podziału budżetu Wojewody Lubelskiego (część 85/06) na rok 2019
fullpuste

Decyzja budżetowa z dnia 14 lutego 2019 r. 
w sprawie ustalenia szczegółowego podziału
budżetu Wojewody Lubelskiego (część 85/06) na rok 2019

publishfrompuste2019-03-07 00:00:00
_activepuste1
slugpustedecyzja-budzetowa-z-dnia-14-lutego-2019-r
2019-03-07 09:18:42  Marta Panasiuk

Załączono plik 518103

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2012021
user_idpuste2500277
fobject_idpuste518103
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste201400
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-07 09:18:42  Marta Panasiuk

Załączono plik 518105

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2012022
user_idpuste2500277
fobject_idpuste518105
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste201400
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-07 09:18:42  Marta Panasiuk

Załączono plik 518112

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2012023
user_idpuste2500277
fobject_idpuste518112
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste201400
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-07 09:18:42  Marta Panasiuk

Załączono plik 518113

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2012024
user_idpuste2500277
fobject_idpuste518113
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste201400
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-07 09:18:42  Marta Panasiuk

Załączono plik 518120

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2012025
user_idpuste2500277
fobject_idpuste518120
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste201400
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-07 09:18:42  Marta Panasiuk

Załączono plik 518121

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2012026
user_idpuste2500277
fobject_idpuste518121
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste201400
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-07 09:18:42  Marta Panasiuk

Załączono plik 518122

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2012027
user_idpuste2500277
fobject_idpuste518122
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste201400
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-07 09:18:42  Marta Panasiuk

Załączono plik 518123

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2012028
user_idpuste2500277
fobject_idpuste518123
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste201400
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-07 09:18:42  Marta Panasiuk

Załączono plik 518127

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2012029
user_idpuste2500277
fobject_idpuste518127
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste201400
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-07 09:18:42  Marta Panasiuk

Załączono plik 518131

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2012030
user_idpuste2500277
fobject_idpuste518131
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste201400
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-07 09:18:42  Marta Panasiuk

Załączono plik 518132

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2012031
user_idpuste2500277
fobject_idpuste518132
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste201400
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-07 09:18:42  Marta Panasiuk

Załączono plik 518133

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2012032
user_idpuste2500277
fobject_idpuste518133
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste201400
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-07 09:18:42  Marta Panasiuk

Załączono plik 518134

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2012033
user_idpuste2500277
fobject_idpuste518134
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste201400
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-07 09:18:42  Marta Panasiuk

Załączono plik 518136

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2012034
user_idpuste2500277
fobject_idpuste518136
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste201400
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-07 09:18:42  Marta Panasiuk

Załączono plik 518139

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2012035
user_idpuste2500277
fobject_idpuste518139
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste201400
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się