Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-03-13 09:54:13  Małgorzata Torbicz

Utworzono artykuł 203158 o nazwie 'NZOZ TOP-DENT Jolanta Fijałkowska w Lublinie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste203158
user_idpuste1924116
resource_idpuste924
namepusteNZOZ TOP-DENT Jolanta Fijałkowska w Lublinie
category_idpuste26690
language_idpuste1
shortpusteKontrola przeprowadzona w dniu 6 grudnia 2018 r. (ZD-I.9612.108.2018.MB)
fullpuste

Kontrola przeprowadzona w dniu 6 grudnia 2018 r. (ZD-I.9612.108.2018.MB)

 

Zakres kontroli.
Zgodność wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

 

 

publishfrompuste2019-03-13 00:00:00
_activepuste1
slugpustenzoz-top-dent-jolanta-fijalkowska-w-lublinie
2019-03-13 09:54:13  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 521455

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2024162
user_idpuste1924116
fobject_idpuste521455
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste203158
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-13 09:54:13  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 521456

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2024163
user_idpuste1924116
fobject_idpuste521456
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste203158
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się