Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-03-15 12:14:56  Marta Panasiuk

Utworzono artykuł 203961 o nazwie 'Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste203961
user_idpuste2500277
resource_idpuste924
namepusteKrajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
category_idpuste35738
language_idpuste1
shortpusteopracowany na lata 2017 – 2021
fullpuste

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2017 – 2021

           

Zgodnie z § 4  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. Nr 44, poz. 227) Krajowe Centrum ds. AIDS będące Koordynatorem realizacji Programu, opracowuje Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

            W dniu 13 grudnia 2016 r.  Rada Ministrów przyjęła Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017 - 2021, który określa:

-           grupę docelową,

-           podmioty odpowiedzialne za ich realizację,

-           wskaźniki realizacji zadań,

-           rok realizacji.

 

Program jest realizowany w pięciu obszarach:

-           zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa,

-           zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych,

-           wsparcie i opiekę zdrowotną dla zakażonych HIV i chorych na AIDS,

-           współpracę międzynarodową,

-           monitoring.

 

            Wśród realizatorów Programu wymienionych w Harmonogramie znajdują się m.in. terenowe organy administracji rządowej, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Narodowy Fundusz Zdrowia, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, izby pielęgniarskie, izby lekarskie i konsultanci  krajowi i wojewódzcy.

Na zadanie z budżetu Wojewody Lubelskiego przeznaczono w 2017 r. środki
 w wysokości  41 tys. zł  oraz w 2018 r.  w wysokości  41 tys. zł  w ramach których zrealizowano zadania:

1.       Wspieranie działań profilaktycznych w zakresie problematyki HIV/AIDS poprzez edukację skierowaną do mieszkańców województwa lubelskiego”;

2.       Wspieranie działalności punktów konsultacyjno-diagnostycznych funkcjonujących na terenie woj. lubelskiego, prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z poradnictwem przed i po teście”.

 

W roku 2019 na zadanie przewidziano środki finansowe w wysokości  41 tys. zł. Zostaną one przekazane w formie dotacji celowej z budżetu państwa organizacjom pozarządowym  wyłonionym
w drodze otwartego konkursu ofert.

publishfrompuste2019-03-15 00:00:00
_activepuste1
slugpustekrajowy-program-zapobiegania-zakazeniom-hiv-i-zwalczania-aids
2019-03-15 12:20:10  Marta Panasiuk

Pole full zmieniło wartość z '<div> <p align="center"> <strong><em>Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2017 &ndash; 2021</em></strong></p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p> Zgodnie z &sect; 4&nbsp; Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. Nr 44, poz. 227) Krajowe Centrum ds. AIDS będące Koordynatorem realizacji Programu, opracowuje Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W dniu 13 grudnia 2016 r.&nbsp; Rada Ministr&oacute;w przyjęła Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017 - 2021, kt&oacute;ry określa:</p> <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; grupę docelową,</p> <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; podmioty odpowiedzialne za ich realizację,</p> <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wskaźniki realizacji zadań,</p> <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; rok realizacji.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Program jest realizowany w pięciu obszarach:</p> <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zapobieganie zakażeniom HIV wśr&oacute;d og&oacute;łu społeczeństwa,</p> <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zapobieganie zakażeniom HIV wśr&oacute;d os&oacute;b o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych,</p> <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wsparcie i opiekę zdrowotną dla zakażonych HIV i chorych na AIDS,</p> <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wsp&oacute;łpracę międzynarodową,</p> <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; monitoring.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wśr&oacute;d realizator&oacute;w Programu wymienionych w Harmonogramie znajdują się m.in. terenowe organy administracji rządowej, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Narodowy Fundusz Zdrowia, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, izby pielęgniarskie, izby lekarskie i konsultanci&nbsp; krajowi i wojew&oacute;dzcy<strong><em>.</em></strong></p> <p> Na zadanie z budżetu Wojewody Lubelskiego przeznaczono w 2017 r. środki<br /> &nbsp;w wysokości&nbsp; 41 tys. zł &nbsp;oraz w 2018 r.&nbsp; w wysokości&nbsp; 41 tys. zł&nbsp; w ramach kt&oacute;rych zrealizowano zadania:</p> </div> <div style="margin-left:20.25pt;"> <p style="margin-left:18.0pt;"> <em>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em>&bdquo;<em>Wspieranie działań profilaktycznych w zakresie problematyki HIV/AIDS poprzez edukację skierowaną do mieszkańc&oacute;w wojew&oacute;dztwa lubelskiego&rdquo;;</em></p> <p style="margin-left:18.0pt;"> <em>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>Wspieranie działalności punkt&oacute;w konsultacyjno-diagnostycznych funkcjonujących na terenie woj. lubelskiego, prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z poradnictwem przed i po teście&rdquo;.</em></p> </div> <div style="margin-left:38.25pt;"> <p> &nbsp;</p> </div> <div> <p> W roku 2019 na zadanie przewidziano środki finansowe w wysokości&nbsp; 41 tys. zł. Zostaną one przekazane w formie dotacji celowej z budżetu państwa organizacjom pozarządowym&nbsp; wyłonionym<br /> w drodze otwartego konkursu ofert.</p> </div> ' na '<div> <p align="center"> <strong><em>Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2017 &ndash; 2021</em></strong></p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Zgodnie z &sect; 4&nbsp; Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. Nr 44, poz. 227) Krajowe Centrum ds. AIDS będące Koordynatorem realizacji Programu, opracowuje Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W dniu 13 grudnia 2016 r.&nbsp; Rada Ministr&oacute;w przyjęła Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017 - 2021, kt&oacute;ry określa:</p> <p style="text-align: justify;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; grupę docelową,</p> <p style="text-align: justify;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; podmioty odpowiedzialne za ich realizację,</p> <p style="text-align: justify;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wskaźniki realizacji zadań,</p> <p style="text-align: justify;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; rok realizacji.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Program jest realizowany w pięciu obszarach:</p> <p style="text-align: justify;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zapobieganie zakażeniom HIV wśr&oacute;d og&oacute;łu społeczeństwa,</p> <p style="text-align: justify;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zapobieganie zakażeniom HIV wśr&oacute;d os&oacute;b o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych,</p> <p style="text-align: justify;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wsparcie i opiekę zdrowotną dla zakażonych HIV i chorych na AIDS,</p> <p style="text-align: justify;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wsp&oacute;łpracę międzynarodową,</p> <p style="text-align: justify;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; monitoring.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wśr&oacute;d realizator&oacute;w Programu wymienionych w Harmonogramie znajdują się m.in. terenowe organy administracji rządowej, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Narodowy Fundusz Zdrowia, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, izby pielęgniarskie, izby lekarskie i konsultanci&nbsp; krajowi i wojew&oacute;dzcy<strong><em>.</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Na zadanie z budżetu Wojewody Lubelskiego przeznaczono w 2017 r. środki w wysokości&nbsp; 41 tys. zł &nbsp;oraz w 2018 r.&nbsp; w wysokości&nbsp; 41 tys. zł&nbsp; w ramach kt&oacute;rych zrealizowano zadania:</p> </div> <div style="margin-left:20.25pt;"> <p style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"> <em>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em>&bdquo;<em>Wspieranie działań profilaktycznych w zakresie problematyki HIV/AIDS poprzez edukację skierowaną do mieszkańc&oacute;w wojew&oacute;dztwa lubelskiego&rdquo;;</em></p> <p style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"> <em>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>Wspieranie działalności punkt&oacute;w konsultacyjno-diagnostycznych funkcjonujących na terenie woj. lubelskiego, prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z poradnictwem przed i po teście&rdquo;.</em></p> </div> <div style="margin-left:38.25pt;"> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> </div> <div> <p style="text-align: justify;"> W roku 2019 na zadanie przewidziano środki finansowe w wysokości&nbsp; 41 tys. zł. Zostaną one przekazane w formie dotacji celowej z budżetu państwa organizacjom pozarządowym&nbsp; wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.</p> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2017 – 2021

           

Zgodnie z § 4  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. Nr 44, poz. 227) Krajowe Centrum ds. AIDS będące Koordynatorem realizacji Programu, opracowuje Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

            W dniu 13 grudnia 2016 r.  Rada Ministrów przyjęła Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017 - 2021, który określa:

-           grupę docelową,

-           podmioty odpowiedzialne za ich realizację,

-           wskaźniki realizacji zadań,

-           rok realizacji.

 

Program jest realizowany w pięciu obszarach:

-           zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa,

-           zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych,

-           wsparcie i opiekę zdrowotną dla zakażonych HIV i chorych na AIDS,

-           współpracę międzynarodową,

-           monitoring.

 

            Wśród realizatorów Programu wymienionych w Harmonogramie znajdują się m.in. terenowe organy administracji rządowej, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Narodowy Fundusz Zdrowia, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, izby pielęgniarskie, izby lekarskie i konsultanci  krajowi i wojewódzcy.

Na zadanie z budżetu Wojewody Lubelskiego przeznaczono w 2017 r. środki
 w wysokości  41 tys. zł  oraz w 2018 r.  w wysokości  41 tys. zł  w ramach których zrealizowano zadania:

1.       Wspieranie działań profilaktycznych w zakresie problematyki HIV/AIDS poprzez edukację skierowaną do mieszkańców województwa lubelskiego”;

2.       Wspieranie działalności punktów konsultacyjno-diagnostycznych funkcjonujących na terenie woj. lubelskiego, prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z poradnictwem przed i po teście”.

 

W roku 2019 na zadanie przewidziano środki finansowe w wysokości  41 tys. zł. Zostaną one przekazane w formie dotacji celowej z budżetu państwa organizacjom pozarządowym  wyłonionym
w drodze otwartego konkursu ofert.

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2017 – 2021

           

Zgodnie z § 4  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. Nr 44, poz. 227) Krajowe Centrum ds. AIDS będące Koordynatorem realizacji Programu, opracowuje Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

 

            W dniu 13 grudnia 2016 r.  Rada Ministrów przyjęła Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017 - 2021, który określa:

-           grupę docelową,

-           podmioty odpowiedzialne za ich realizację,

-           wskaźniki realizacji zadań,

-           rok realizacji.

 

Program jest realizowany w pięciu obszarach:

-           zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa,

-           zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych,

-           wsparcie i opiekę zdrowotną dla zakażonych HIV i chorych na AIDS,

-           współpracę międzynarodową,

-           monitoring.

 

            Wśród realizatorów Programu wymienionych w Harmonogramie znajdują się m.in. terenowe organy administracji rządowej, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Narodowy Fundusz Zdrowia, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, izby pielęgniarskie, izby lekarskie i konsultanci  krajowi i wojewódzcy.

 

Na zadanie z budżetu Wojewody Lubelskiego przeznaczono w 2017 r. środki w wysokości  41 tys. zł  oraz w 2018 r.  w wysokości  41 tys. zł  w ramach których zrealizowano zadania:

1.       Wspieranie działań profilaktycznych w zakresie problematyki HIV/AIDS poprzez edukację skierowaną do mieszkańców województwa lubelskiego”;

2.       Wspieranie działalności punktów konsultacyjno-diagnostycznych funkcjonujących na terenie woj. lubelskiego, prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z poradnictwem przed i po teście”.

 

W roku 2019 na zadanie przewidziano środki finansowe w wysokości  41 tys. zł. Zostaną one przekazane w formie dotacji celowej z budżetu państwa organizacjom pozarządowym  wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.

2019-03-15 12:20:50  Marta Panasiuk

Pole full zmieniło wartość z '<div> <p align="center"> <strong><em>Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2017 &ndash; 2021</em></strong></p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Zgodnie z &sect; 4&nbsp; Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. Nr 44, poz. 227) Krajowe Centrum ds. AIDS będące Koordynatorem realizacji Programu, opracowuje Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W dniu 13 grudnia 2016 r.&nbsp; Rada Ministr&oacute;w przyjęła Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017 - 2021, kt&oacute;ry określa:</p> <p style="text-align: justify;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; grupę docelową,</p> <p style="text-align: justify;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; podmioty odpowiedzialne za ich realizację,</p> <p style="text-align: justify;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wskaźniki realizacji zadań,</p> <p style="text-align: justify;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; rok realizacji.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Program jest realizowany w pięciu obszarach:</p> <p style="text-align: justify;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zapobieganie zakażeniom HIV wśr&oacute;d og&oacute;łu społeczeństwa,</p> <p style="text-align: justify;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zapobieganie zakażeniom HIV wśr&oacute;d os&oacute;b o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych,</p> <p style="text-align: justify;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wsparcie i opiekę zdrowotną dla zakażonych HIV i chorych na AIDS,</p> <p style="text-align: justify;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wsp&oacute;łpracę międzynarodową,</p> <p style="text-align: justify;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; monitoring.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wśr&oacute;d realizator&oacute;w Programu wymienionych w Harmonogramie znajdują się m.in. terenowe organy administracji rządowej, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Narodowy Fundusz Zdrowia, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, izby pielęgniarskie, izby lekarskie i konsultanci&nbsp; krajowi i wojew&oacute;dzcy<strong><em>.</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Na zadanie z budżetu Wojewody Lubelskiego przeznaczono w 2017 r. środki w wysokości&nbsp; 41 tys. zł &nbsp;oraz w 2018 r.&nbsp; w wysokości&nbsp; 41 tys. zł&nbsp; w ramach kt&oacute;rych zrealizowano zadania:</p> </div> <div style="margin-left:20.25pt;"> <p style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"> <em>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em>&bdquo;<em>Wspieranie działań profilaktycznych w zakresie problematyki HIV/AIDS poprzez edukację skierowaną do mieszkańc&oacute;w wojew&oacute;dztwa lubelskiego&rdquo;;</em></p> <p style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"> <em>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>Wspieranie działalności punkt&oacute;w konsultacyjno-diagnostycznych funkcjonujących na terenie woj. lubelskiego, prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z poradnictwem przed i po teście&rdquo;.</em></p> </div> <div style="margin-left:38.25pt;"> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> </div> <div> <p style="text-align: justify;"> W roku 2019 na zadanie przewidziano środki finansowe w wysokości&nbsp; 41 tys. zł. Zostaną one przekazane w formie dotacji celowej z budżetu państwa organizacjom pozarządowym&nbsp; wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.</p> </div> ' na '<div> <p align="center"> <strong><em>Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2017 &ndash; 2021</em></strong></p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Zgodnie z &sect; 4&nbsp; Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. Nr 44, poz. 227) Krajowe Centrum ds. AIDS będące Koordynatorem realizacji Programu, opracowuje Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W dniu 13 grudnia 2016 r.&nbsp; Rada Ministr&oacute;w przyjęła Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017 - 2021, kt&oacute;ry określa:</p> <p style="text-align: justify;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; grupę docelową,</p> <p style="text-align: justify;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; podmioty odpowiedzialne za ich realizację,</p> <p style="text-align: justify;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wskaźniki realizacji zadań,</p> <p style="text-align: justify;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; rok realizacji.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Program jest realizowany w pięciu obszarach:</p> <p style="text-align: justify;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zapobieganie zakażeniom HIV wśr&oacute;d og&oacute;łu społeczeństwa,</p> <p style="text-align: justify;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zapobieganie zakażeniom HIV wśr&oacute;d os&oacute;b o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych,</p> <p style="text-align: justify;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wsparcie i opiekę zdrowotną dla zakażonych HIV i chorych na AIDS,</p> <p style="text-align: justify;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wsp&oacute;łpracę międzynarodową,</p> <p style="text-align: justify;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; monitoring.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wśr&oacute;d realizator&oacute;w Programu wymienionych w Harmonogramie znajdują się m.in. terenowe organy administracji rządowej, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Narodowy Fundusz Zdrowia, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, izby pielęgniarskie, izby lekarskie i konsultanci&nbsp; krajowi i wojew&oacute;dzcy<strong><em>.</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Na zadanie z budżetu Wojewody Lubelskiego przeznaczono w 2017 r. środki w wysokości&nbsp; 41 tys. zł &nbsp;oraz w 2018 r.&nbsp; w wysokości&nbsp; 41 tys. zł&nbsp; w ramach kt&oacute;rych zrealizowano zadania:</p> </div> <div style="margin-left:20.25pt;"> <p style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"> <em>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em>&bdquo;<em>Wspieranie działań profilaktycznych w zakresie problematyki HIV/AIDS poprzez edukację skierowaną do mieszkańc&oacute;w wojew&oacute;dztwa lubelskiego&rdquo;;</em></p> <p style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"> <em>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>Wspieranie działalności punkt&oacute;w konsultacyjno-diagnostycznych funkcjonujących na terenie woj. lubelskiego, prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z poradnictwem przed i po teście&rdquo;.</em></p> </div> <div style="margin-left:38.25pt;"> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> </div> <div> <p style="text-align: justify;"> W roku 2019 na zadanie przewidziano środki finansowe w wysokości&nbsp; 41 tys. zł. Zostaną one przekazane w formie dotacji celowej z budżetu państwa organizacjom pozarządowym&nbsp; wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.</p> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2017 – 2021

           

Zgodnie z § 4  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. Nr 44, poz. 227) Krajowe Centrum ds. AIDS będące Koordynatorem realizacji Programu, opracowuje Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

 

            W dniu 13 grudnia 2016 r.  Rada Ministrów przyjęła Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017 - 2021, który określa:

-           grupę docelową,

-           podmioty odpowiedzialne za ich realizację,

-           wskaźniki realizacji zadań,

-           rok realizacji.

 

Program jest realizowany w pięciu obszarach:

-           zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa,

-           zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych,

-           wsparcie i opiekę zdrowotną dla zakażonych HIV i chorych na AIDS,

-           współpracę międzynarodową,

-           monitoring.

 

            Wśród realizatorów Programu wymienionych w Harmonogramie znajdują się m.in. terenowe organy administracji rządowej, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Narodowy Fundusz Zdrowia, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, izby pielęgniarskie, izby lekarskie i konsultanci  krajowi i wojewódzcy.

 

Na zadanie z budżetu Wojewody Lubelskiego przeznaczono w 2017 r. środki w wysokości  41 tys. zł  oraz w 2018 r.  w wysokości  41 tys. zł  w ramach których zrealizowano zadania:

1.       Wspieranie działań profilaktycznych w zakresie problematyki HIV/AIDS poprzez edukację skierowaną do mieszkańców województwa lubelskiego”;

2.       Wspieranie działalności punktów konsultacyjno-diagnostycznych funkcjonujących na terenie woj. lubelskiego, prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z poradnictwem przed i po teście”.

 

W roku 2019 na zadanie przewidziano środki finansowe w wysokości  41 tys. zł. Zostaną one przekazane w formie dotacji celowej z budżetu państwa organizacjom pozarządowym  wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2017 – 2021

           

Zgodnie z § 4  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. Nr 44, poz. 227) Krajowe Centrum ds. AIDS będące Koordynatorem realizacji Programu, opracowuje Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

 

            W dniu 13 grudnia 2016 r.  Rada Ministrów przyjęła Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017 - 2021, który określa:

-           grupę docelową,

-           podmioty odpowiedzialne za ich realizację,

-           wskaźniki realizacji zadań,

-           rok realizacji.

 

Program jest realizowany w pięciu obszarach:

-           zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa,

-        zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych,

-           wsparcie i opiekę zdrowotną dla zakażonych HIV i chorych na AIDS,

-           współpracę międzynarodową,

-           monitoring.

 

            Wśród realizatorów Programu wymienionych w Harmonogramie znajdują się m.in. terenowe organy administracji rządowej, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Narodowy Fundusz Zdrowia, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, izby pielęgniarskie, izby lekarskie i konsultanci  krajowi i wojewódzcy.

 

Na zadanie z budżetu Wojewody Lubelskiego przeznaczono w 2017 r. środki w wysokości  41 tys. zł  oraz w 2018 r.  w wysokości  41 tys. zł  w ramach których zrealizowano zadania:

1.       Wspieranie działań profilaktycznych w zakresie problematyki HIV/AIDS poprzez edukację skierowaną do mieszkańców województwa lubelskiego”;

2.       Wspieranie działalności punktów konsultacyjno-diagnostycznych funkcjonujących na terenie woj. lubelskiego, prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z poradnictwem przed i po teście”.

 

W roku 2019 na zadanie przewidziano środki finansowe w wysokości  41 tys. zł. Zostaną one przekazane w formie dotacji celowej z budżetu państwa organizacjom pozarządowym  wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.

2019-03-15 12:20:51  Marta Panasiuk

Załączono plik 522800

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2029625
user_idpuste2500277
fobject_idpuste522800
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste203961
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-15 12:20:51  Marta Panasiuk

Załączono plik 522801

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2029626
user_idpuste2500277
fobject_idpuste522801
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste203961
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-15 12:20:51  Marta Panasiuk

Załączono plik 522802

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2029627
user_idpuste2500277
fobject_idpuste522802
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste203961
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się