Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-03-21 11:57:35  Małgorzata Torbicz

Utworzono artykuł 205665 o nazwie 'Opinia dotyczaca zgodności zrealizowanych lub podjetych zadań'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste205665
user_idpuste1924116
resource_idpuste924
namepusteOpinia dotyczaca zgodności zrealizowanych lub podjetych zadań
category_idpuste12809
language_idpuste1
shortpustez zakresu zdrowia publicznego z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa lubelskiego
fullpuste

z zakresu zdrowia publicznego z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa lubelskiego

publishfrompuste2019-03-21 00:00:00
_activepuste1
slugpusteopinia-dotyczaca-zgodnosci-zrealizowanych-lub-podjetych-zadan
2019-04-03 11:32:27  Marta Panasiuk

Zmieniono nazwę z 'Opinia dotyczaca zgodności zrealizowanych lub podjetych zadań' na 'Opinia dotycząca zgodności zrealizowanych lub podjetych zadań'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameOpinia dotyczaca zgodności zrealizowanych lub podjetych zadańOpinia dotycząca zgodności zrealizowanych lub podjetych zadań
2019-10-03 15:34:08  Małgorzata Torbicz

Zmieniono nazwę z 'Opinia dotycząca zgodności zrealizowanych lub podjetych zadań' na 'Opinia dotycząca zgodności zrealizowanych lub podjętych zadań'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameOpinia dotycząca zgodności zrealizowanych lub podjetych zadańOpinia dotycząca zgodności zrealizowanych lub podjętych zadań
2019-10-04 08:22:38  Małgorzata Torbicz

Zmieniono nazwę z 'Opinia dotycząca zgodności zrealizowanych lub podjętych zadań' na 'Opinia dotycząca zgodności zrealizowanych lub podjętych w 2017 r.'

Pole short zmieniło wartość z 'z zakresu zdrowia publicznego z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa lubelskiego' na 'zadań z zakresu zdrowia publicznego z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa lubelskiego'

Pole full zmieniło wartość z '<p> z zakresu zdrowia publicznego z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej wojew&oacute;dztwa lubelskiego</p> ' na '<p> zadań z zakresu zdrowia publicznego z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej wojew&oacute;dztwa lubelskiego</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameOpinia dotycząca zgodności zrealizowanych lub podjętych zadańOpinia dotycząca zgodności zrealizowanych lub podjętych w 2017 r.
shortz zakresu zdrowia publicznego z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa lubelskiegozadań z zakresu zdrowia publicznego z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa lubelskiego
full

z zakresu zdrowia publicznego z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa lubelskiego

zadań z zakresu zdrowia publicznego z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa lubelskiego

2019-10-04 08:22:38  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 525550

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2443228
user_idpuste1924116
fobject_idpuste525550
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste205665
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się