Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-03-25 12:09:13  Marta Panasiuk

Utworzono artykuł 206460 o nazwie 'Informacja dla spółek wodnych - rok 2019'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste206460
user_idpuste2500277
resource_idpuste924
namepusteInformacja dla spółek wodnych - rok 2019
category_idpuste11905
language_idpuste1
shortpustew sprawie trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa
fullpuste

Informacja dla spółek wodnych w sprawie trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla spółek wodnych i związków spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2019 roku wraz z załącznikami.

publishfrompuste2019-03-25 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinformacja-dla-spolek-wodnych-rok-2019
2019-03-25 12:09:13  Marta Panasiuk

Załączono plik 527074

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2043832
user_idpuste2500277
fobject_idpuste527074
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste206460
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-25 12:09:13  Marta Panasiuk

Załączono plik 527075

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2043833
user_idpuste2500277
fobject_idpuste527075
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste206460
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-25 12:09:13  Marta Panasiuk

Załączono plik 527076

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2043834
user_idpuste2500277
fobject_idpuste527076
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste206460
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-25 12:09:13  Marta Panasiuk

Załączono plik 527077

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2043835
user_idpuste2500277
fobject_idpuste527077
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste206460
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-25 12:09:13  Marta Panasiuk

Załączono plik 527078

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2043836
user_idpuste2500277
fobject_idpuste527078
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste206460
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-25 12:09:13  Marta Panasiuk

Załączono plik 527079

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2043837
user_idpuste2500277
fobject_idpuste527079
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste206460
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-25 12:09:13  Marta Panasiuk

Załączono plik 527080

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2043838
user_idpuste2500277
fobject_idpuste527080
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste206460
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-25 12:09:13  Marta Panasiuk

Załączono plik 527081

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2043839
user_idpuste2500277
fobject_idpuste527081
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste206460
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-25 12:09:13  Marta Panasiuk

Załączono plik 527082

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2043840
user_idpuste2500277
fobject_idpuste527082
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste206460
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się