Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-04-04 08:42:30  Małgorzata Torbicz

Utworzono artykuł 209671 o nazwie 'Urząd Gminy Sitno'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste209671
user_idpuste1924116
resource_idpuste924
namepusteUrząd Gminy Sitno
category_idpuste29825
language_idpuste1
shortpusteKontrola planowa przeprowadzona w dniu 8 sierpnia 2018 r. (SO-Z.431.17.21.2018.AG)
fullpuste

Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 8 sierpnia 2018 r. (SO-Z.431.17.21.2018.AG)

 

  Zakres kontroli:

  1. Ocena prawidłowości prowadzenia spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.
  2. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia spraw z zakresu zmiany imion i nazwisk, zgodnie z ustawą  z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.
  3. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia spraw z zakresu ewidencji ludności oraz wydawania dowodów osobistych, zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
  4. Realizacja zadań zleconych z zakresu spraw wojskowych (bez obrony cywinej i akcji kurierskiej).
  5. Rejestracja osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej rocznik 1999 oraz kwalifikacja wojskowa w 2018 r. za okres od 2 sierpnia 2017 r. do dnia kontroli.
publishfrompuste2019-04-04 00:00:00
_activepuste1
slugpusteurzad-gminy-sitno
2019-04-04 08:42:30  Małgorzata Torbicz

Pole slug zmieniło wartość z 'urzad-gminy-sitno' na '209671_urzad-gminy-sitno'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugurzad-gminy-sitno209671_urzad-gminy-sitno
2019-04-04 08:42:30  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 533209

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2063835
user_idpuste1924116
fobject_idpuste533209
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste209671
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się