Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-04-05 13:28:41  Marta Panasiuk

Utworzono artykuł 210255 o nazwie 'Program pn. „Opieka wytchnieniowa” '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste210255
user_idpuste2500277
resource_idpuste924
namepusteProgram pn. „Opieka wytchnieniowa”
category_idpuste36544
language_idpuste1
shortpusteedycja 2019
fullpuste

Program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

 

2 kwietnia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 110 mln zł.

W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłosił nabór wniosków w ramach ww. Programu.

Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności
i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. Program ograniczony jest do dzieci
z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W ramach Programu gmina / powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowejw wysokości do 80%kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej.

 

Terminy naboru wniosków:

1.      Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie do 30 kwietnia 2019 r.

2.      Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) – w terminie do 17 maja 2019 r.

 

Termin rozpatrzenia wniosków:

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 31 maja 2019 r.

 

Szczegóły:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019

publishfrompuste2019-04-05 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprogram-pn-opieka-wytchnieniowa
2019-04-05 13:30:59  Marta Panasiuk

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <strong>Program pn. &bdquo;Opieka wytchnieniowa&rdquo; &ndash; edycja 2019</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>2 kwietnia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Program pn. &bdquo;Opieka wytchnieniowa&rdquo; &ndash; edycja 2019, kt&oacute;ry jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Os&oacute;b Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 110 mln zł.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Os&oacute;b Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłosił nab&oacute;r wniosk&oacute;w w ramach ww. Programu.</p> <p style="text-align: justify;"> Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz os&oacute;b ze znacznym stopniem niepełnosprawności, kt&oacute;rych członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, kr&oacute;tkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności<br /> i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. Program ograniczony jest do dzieci<br /> z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego wsp&oacute;łudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.</p> <p style="text-align: justify;"> W ramach Programu gmina / powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowejw wysokości do 80%koszt&oacute;w realizacji usług opieki wytchnieniowej.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Terminy naboru wniosk&oacute;w:</strong></p> <p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) &ndash; <strong>w terminie do 30 kwietnia 2019 r.</strong></p> <p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosk&oacute;w, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) &ndash; <strong>w terminie do 17 maja 2019 r.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Termin rozpatrzenia wniosk&oacute;w:</strong></p> <p style="text-align: justify;"> Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosk&oacute;w złożonych przez wojewod&oacute;w&nbsp;<strong>w terminie do 31 maja 2019 r.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Szczeg&oacute;ły:</p> <p style="text-align: justify;"> <a href="https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019">https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019</a></p> ' na '<p align="center"> <strong>Program pn. &bdquo;Opieka wytchnieniowa&rdquo; &ndash; edycja 2019</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>2 kwietnia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Program pn. &bdquo;Opieka wytchnieniowa&rdquo; &ndash; edycja 2019, kt&oacute;ry jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Os&oacute;b Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 110 mln zł.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Os&oacute;b Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłosił nab&oacute;r wniosk&oacute;w w ramach ww. Programu.</p> <p style="text-align: justify;"> Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz os&oacute;b ze znacznym stopniem niepełnosprawności, kt&oacute;rych członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, kr&oacute;tkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. Program ograniczony jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego wsp&oacute;łudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W ramach Programu gmina / powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowejw wysokości do 80%koszt&oacute;w realizacji usług opieki wytchnieniowej.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Terminy naboru wniosk&oacute;w:</strong></p> <p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"> 1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) &ndash; <strong>w terminie do 30 kwietnia 2019 r.</strong></p> <p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"> 2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosk&oacute;w, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) &ndash; <strong>w terminie do 17 maja 2019 r.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Termin rozpatrzenia wniosk&oacute;w:</strong></p> <p style="text-align: justify;"> Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosk&oacute;w złożonych przez wojewod&oacute;w&nbsp;<strong>w terminie do 31 maja 2019 r.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Szczeg&oacute;ły:</p> <p style="text-align: justify;"> <a href="https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019">https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

 

2 kwietnia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 110 mln zł.

W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłosił nabór wniosków w ramach ww. Programu.

Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności
i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. Program ograniczony jest do dzieci
z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W ramach Programu gmina / powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowejw wysokości do 80%kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej.

 

Terminy naboru wniosków:

1.      Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie do 30 kwietnia 2019 r.

2.      Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) – w terminie do 17 maja 2019 r.

 

Termin rozpatrzenia wniosków:

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 31 maja 2019 r.

 

Szczegóły:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019

Program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

 

2 kwietnia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 110 mln zł.

 

W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłosił nabór wniosków w ramach ww. Programu.

Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. Program ograniczony jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

W ramach Programu gmina / powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowejw wysokości do 80%kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej.

 

Terminy naboru wniosków:

1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie do 30 kwietnia 2019 r.

2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) – w terminie do 17 maja 2019 r.

 

Termin rozpatrzenia wniosków:

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 31 maja 2019 r.

 

Szczegóły:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019

2019-04-05 13:31:45  Marta Panasiuk

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <strong>Program pn. &bdquo;Opieka wytchnieniowa&rdquo; &ndash; edycja 2019</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>2 kwietnia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Program pn. &bdquo;Opieka wytchnieniowa&rdquo; &ndash; edycja 2019, kt&oacute;ry jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Os&oacute;b Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 110 mln zł.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Os&oacute;b Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłosił nab&oacute;r wniosk&oacute;w w ramach ww. Programu.</p> <p style="text-align: justify;"> Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz os&oacute;b ze znacznym stopniem niepełnosprawności, kt&oacute;rych członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, kr&oacute;tkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. Program ograniczony jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego wsp&oacute;łudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W ramach Programu gmina / powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowejw wysokości do 80%koszt&oacute;w realizacji usług opieki wytchnieniowej.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Terminy naboru wniosk&oacute;w:</strong></p> <p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"> 1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) &ndash; <strong>w terminie do 30 kwietnia 2019 r.</strong></p> <p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"> 2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosk&oacute;w, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) &ndash; <strong>w terminie do 17 maja 2019 r.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Termin rozpatrzenia wniosk&oacute;w:</strong></p> <p style="text-align: justify;"> Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosk&oacute;w złożonych przez wojewod&oacute;w&nbsp;<strong>w terminie do 31 maja 2019 r.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Szczeg&oacute;ły:</p> <p style="text-align: justify;"> <a href="https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019">https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019</a></p> ' na '<p align="center"> <strong>Program pn. &bdquo;Opieka wytchnieniowa&rdquo; &ndash; edycja 2019</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>2 kwietnia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Program pn. &bdquo;Opieka wytchnieniowa&rdquo; &ndash; edycja 2019, kt&oacute;ry jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Os&oacute;b Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 110 mln zł.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Os&oacute;b Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłosił nab&oacute;r wniosk&oacute;w w ramach ww. Programu.</p> <p style="text-align: justify;"> Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz os&oacute;b ze znacznym stopniem niepełnosprawności, kt&oacute;rych członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, kr&oacute;tkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. Program ograniczony jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego wsp&oacute;łudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W ramach Programu gmina / powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowejw wysokości do 80%koszt&oacute;w realizacji usług opieki wytchnieniowej.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Terminy naboru wniosk&oacute;w:</strong></p> <p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"> 1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) &ndash;<br /> <strong>w terminie do 30 kwietnia 2019 r.</strong></p> <p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"> 2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosk&oacute;w, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) &ndash; <strong>w terminie do 17 maja 2019 r.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Termin rozpatrzenia wniosk&oacute;w:</strong></p> <p style="text-align: justify;"> Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosk&oacute;w złożonych przez wojewod&oacute;w&nbsp;<strong>w terminie do 31 maja 2019 r.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Szczeg&oacute;ły:</p> <p style="text-align: justify;"> <a href="https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019">https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

 

2 kwietnia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 110 mln zł.

 

W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłosił nabór wniosków w ramach ww. Programu.

Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. Program ograniczony jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

W ramach Programu gmina / powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowejw wysokości do 80%kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej.

 

Terminy naboru wniosków:

1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie do 30 kwietnia 2019 r.

2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) – w terminie do 17 maja 2019 r.

 

Termin rozpatrzenia wniosków:

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 31 maja 2019 r.

 

Szczegóły:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019

Program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

 

2 kwietnia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 110 mln zł.

 

W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłosił nabór wniosków w ramach ww. Programu.

Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. Program ograniczony jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

W ramach Programu gmina / powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowejw wysokości do 80%kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej.

 

Terminy naboru wniosków:

1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) –
w terminie do 30 kwietnia 2019 r.

2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) – w terminie do 17 maja 2019 r.

 

Termin rozpatrzenia wniosków:

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 31 maja 2019 r.

 

Szczegóły:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019

2019-04-29 11:31:34  Marta Panasiuk
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-04-29 11:46:23  Marta Panasiuk
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-06-05 10:10:25  Marta Panasiuk
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-06-05 10:10:25  Marta Panasiuk

Załączono plik 534267

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2192469
user_idpuste2500277
fobject_idpuste534267
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste210255
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-05 10:10:25  Marta Panasiuk

Załączono plik 534269

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2192470
user_idpuste2500277
fobject_idpuste534269
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste210255
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-05 10:10:25  Marta Panasiuk

Załączono plik 534270

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2192471
user_idpuste2500277
fobject_idpuste534270
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste210255
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-05 10:10:25  Marta Panasiuk

Załączono plik 534276

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2192472
user_idpuste2500277
fobject_idpuste534276
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste210255
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-05 10:10:26  Marta Panasiuk

Załączono plik 534277

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2192473
user_idpuste2500277
fobject_idpuste534277
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste210255
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-05 10:10:26  Marta Panasiuk

Załączono plik 534278

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2192474
user_idpuste2500277
fobject_idpuste534278
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste210255
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-05 10:10:26  Marta Panasiuk

Załączono plik 534279

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2192475
user_idpuste2500277
fobject_idpuste534279
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste210255
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-05 10:10:26  Marta Panasiuk

Załączono plik 534280

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2192476
user_idpuste2500277
fobject_idpuste534280
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste210255
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-05 10:10:26  Marta Panasiuk

Załączono plik 544329

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2192477
user_idpuste2500277
fobject_idpuste544329
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste210255
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-05 10:10:26  Marta Panasiuk

Załączono plik 544347

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2192478
user_idpuste2500277
fobject_idpuste544347
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste210255
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-05 10:10:26  Marta Panasiuk

Załączono plik 544348

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2192479
user_idpuste2500277
fobject_idpuste544348
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste210255
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-05 10:10:26  Marta Panasiuk

Załączono plik 572877

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2192480
user_idpuste2500277
fobject_idpuste572877
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste210255
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się