Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-04-18 14:37:04  Małgorzata Torbicz

Utworzono artykuł 214153 o nazwie 'Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste214153
user_idpuste1924116
resource_idpuste924
namepusteInstrukcja bezpieczeństwa pożarowego
category_idpuste13636
language_idpuste1
shortpusteobiektu Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie przy pl. Niepodległości 1
fullpuste

obiektu Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie przy pl. Niepodległości 1

publishfrompuste2019-04-18 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinstrukcja-bezpieczenstwa-pozarowego
2019-05-24 14:31:02  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-05-29 10:59:31  Małgorzata Torbicz

Zmieniono nazwę z 'Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego' na 'Instrukcja postępowania przeciwpożarowego'

Pole short zmieniło wartość z 'obiektu Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie przy pl. Niepodległości 1' na 'dla obiektu Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie przy pl. Niepodległości 1'

Pole full zmieniło wartość z '<p> obiektu Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Chełmie przy pl. Niepodległości 1</p> ' na '<p> Instrukcja postępowania przeciwpożarowego dla obiektu Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Chełmie przy pl. Niepodległości 1</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameInstrukcja bezpieczeństwa pożarowegoInstrukcja postępowania przeciwpożarowego
shortobiektu Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie przy pl. Niepodległości 1dla obiektu Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie przy pl. Niepodległości 1
full

obiektu Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie przy pl. Niepodległości 1

Instrukcja postępowania przeciwpożarowego dla obiektu Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie przy pl. Niepodległości 1

2019-05-29 10:59:31  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 540736

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2177975
user_idpuste1924116
fobject_idpuste540736
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste214153
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-29 10:59:31  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 540737

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2177976
user_idpuste1924116
fobject_idpuste540737
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste214153
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-29 10:59:31  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 540738

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2177977
user_idpuste1924116
fobject_idpuste540738
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste214153
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-29 10:59:31  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 540739

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2177978
user_idpuste1924116
fobject_idpuste540739
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste214153
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-29 10:59:31  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 540740

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2177979
user_idpuste1924116
fobject_idpuste540740
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste214153
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-29 10:59:31  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 540741

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2177980
user_idpuste1924116
fobject_idpuste540741
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste214153
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-29 10:59:31  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 540742

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2177981
user_idpuste1924116
fobject_idpuste540742
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste214153
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-29 10:59:31  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 540743

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2177982
user_idpuste1924116
fobject_idpuste540743
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste214153
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-29 10:59:31  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 540744

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2177983
user_idpuste1924116
fobject_idpuste540744
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste214153
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-29 10:59:31  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 566603

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2177984
user_idpuste1924116
fobject_idpuste566603
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste214153
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się