Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-05-06 14:02:27  Marta Panasiuk

Załączono plik 547050

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2114005
user_idpuste2500277
fobject_idpuste547050
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste217769
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-06 14:02:27  Marta Panasiuk

Załączono plik 547047

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2114004
user_idpuste2500277
fobject_idpuste547047
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste217769
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-06 13:39:43  Marta Panasiuk

Utworzono artykuł 217769 o nazwie 'Analiza dochodów budżetowych '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste217769
user_idpuste2500277
resource_idpuste924
namepusteAnaliza dochodów budżetowych
category_idpuste29069
language_idpuste1
shortpuste2018 rok
fullpuste

Analiza dochodów budżetowych 2018 rok.

publishfrompuste2019-05-06 00:00:00
_activepuste1
slugpusteanaliza-dochodow-budzetowych
2019-05-06 14:02:26  Marta Panasiuk

Załączono plik 546870

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2113990
user_idpuste2500277
fobject_idpuste546870
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste217769
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-06 14:02:26  Marta Panasiuk

Załączono plik 546890

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2113991
user_idpuste2500277
fobject_idpuste546890
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste217769
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-06 14:02:26  Marta Panasiuk

Załączono plik 546892

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2113992
user_idpuste2500277
fobject_idpuste546892
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste217769
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-06 14:02:26  Marta Panasiuk

Załączono plik 546946

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2113993
user_idpuste2500277
fobject_idpuste546946
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste217769
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-06 14:02:26  Marta Panasiuk

Załączono plik 546947

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2113994
user_idpuste2500277
fobject_idpuste546947
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste217769
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-06 14:02:26  Marta Panasiuk

Załączono plik 546951

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2113995
user_idpuste2500277
fobject_idpuste546951
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste217769
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-06 14:02:27  Marta Panasiuk

Załączono plik 546952

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2113996
user_idpuste2500277
fobject_idpuste546952
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste217769
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-06 14:02:27  Marta Panasiuk

Załączono plik 546955

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2113997
user_idpuste2500277
fobject_idpuste546955
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste217769
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-06 14:02:27  Marta Panasiuk

Załączono plik 546960

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2113998
user_idpuste2500277
fobject_idpuste546960
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste217769
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-06 14:02:27  Marta Panasiuk

Załączono plik 546966

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2113999
user_idpuste2500277
fobject_idpuste546966
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste217769
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-06 14:02:27  Marta Panasiuk

Załączono plik 546969

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2114000
user_idpuste2500277
fobject_idpuste546969
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste217769
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-06 14:02:27  Marta Panasiuk

Załączono plik 546973

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2114001
user_idpuste2500277
fobject_idpuste546973
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste217769
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-06 14:02:27  Marta Panasiuk

Załączono plik 546977

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2114002
user_idpuste2500277
fobject_idpuste546977
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste217769
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-06 14:02:27  Marta Panasiuk

Załączono plik 547046

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2114003
user_idpuste2500277
fobject_idpuste547046
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste217769
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-06 13:39:43  Marta Panasiuk

Pole slug zmieniło wartość z 'analiza-dochodow-budzetowych' na '217769_analiza-dochodow-budzetowych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
sluganaliza-dochodow-budzetowych217769_analiza-dochodow-budzetowych
2019-05-06 14:02:26  Marta Panasiuk

Zmieniono nazwę z 'Analiza dochodów budżetowych ' na 'Analiza dochodów i wydatków za 2018 rok '

Pole short zmieniło wartość z '2018 rok' na 'Analiza dochodów i wydatków za 2018 rok '

Pole full zmieniło wartość z '<p> Analiza dochod&oacute;w budżetowych 2018 rok.</p> ' na '<p> Analiza dochod&oacute;w i wydatk&oacute;w za 2018 rok</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameAnaliza dochodów budżetowych Analiza dochodów i wydatków za 2018 rok
short2018 rokAnaliza dochodów i wydatków za 2018 rok
full

Analiza dochodów budżetowych 2018 rok.

Analiza dochodów i wydatków za 2018 rok

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się