Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-06-06 13:09:36  Małgorzata Torbicz

Utworzono artykuł 230449 o nazwie 'Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste230449
user_idpuste1924116
resource_idpuste924
namepusteObwieszczenie Wojewody Lubelskiego
category_idpuste10435
language_idpuste1
shortpusteo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-19 Lublin – Rzeszów
fullpuste

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-19 Lublin – Rzeszów:

 

- odcinek węzeł „Niedrzwica D.” obecnie „Niedrzwica Duża” (bez węzła) – Kraśnik (węzeł „Kraśnik” obecnie „Kraśnik Północ” - bez węzła) początek obwodnicy od km 31+848,78 do km 32+000,00,
- odcinek obwodnica miasta Kraśnik (węzeł „Kraśnik” obecnie „Kraśnik Północ” – węzeł „Słodków” obecnie „Kraśnik Południe” z węzłem) od km 32+000,00 do km 41+934,40”, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:


„Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – koniec obwodnicy Kraśnika: Część nr 2: odc. realizacyjny węzeł „Niedrzwica D.” obecnie „Niedrzwica Duża” (bez węzła) – Kraśnik (węzeł „Kraśnik” obecnie „Kraśnik Północ” - bez węzła) początek obwodnicy, długości ok. 20 km; Część 3 odcinek realizacyjny obwodnica m. Kraśnik (węzeł „Kraśnik” obecnie „Kraśnik Północ” – węzeł „Słodków” obecnie „Kraśnik Południe” z węzłem), długości ok. 10 km.

publishfrompuste2019-06-06 00:00:00
_activepuste1
slugpusteobwieszczenie-wojewody-lubelskiego
2019-06-06 13:09:36  Małgorzata Torbicz

Pole slug zmieniło wartość z 'obwieszczenie-wojewody-lubelskiego' na '230449_obwieszczenie-wojewody-lubelskiego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugobwieszczenie-wojewody-lubelskiego230449_obwieszczenie-wojewody-lubelskiego
2019-06-06 13:18:13  Małgorzata Torbicz

Pole short zmieniło wartość z 'o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-19 Lublin – Rzeszów' na 'o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-19 Lublin – Rzeszów'

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-19 Lublin &ndash; Rzesz&oacute;w:</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> - odcinek węzeł &bdquo;Niedrzwica D.&rdquo; obecnie &bdquo;Niedrzwica Duża&rdquo; (bez węzła) &ndash; Kraśnik (węzeł &bdquo;Kraśnik&rdquo; obecnie &bdquo;Kraśnik P&oacute;łnoc&rdquo; - bez węzła) początek obwodnicy od km 31+848,78 do km 32+000,00,<br /> - odcinek obwodnica miasta Kraśnik (węzeł &bdquo;Kraśnik&rdquo; obecnie &bdquo;Kraśnik P&oacute;łnoc&rdquo; &ndash; węzeł &bdquo;Słodk&oacute;w&rdquo; obecnie &bdquo;Kraśnik Południe&rdquo; z węzłem) od km 32+000,00 do km 41+934,40&rdquo;, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <strong>&bdquo;Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin &ndash; Rzesz&oacute;w, odc. Lublin &ndash; koniec obwodnicy Kraśnika: Część nr 2: odc. realizacyjny węzeł &bdquo;Niedrzwica D.&rdquo; obecnie &bdquo;Niedrzwica Duża&rdquo; (bez węzła) &ndash; Kraśnik (węzeł &bdquo;Kraśnik&rdquo; obecnie &bdquo;Kraśnik P&oacute;łnoc&rdquo; - bez węzła) początek obwodnicy, długości ok. 20 km; Część 3 odcinek realizacyjny obwodnica m. Kraśnik (węzeł &bdquo;Kraśnik&rdquo; obecnie &bdquo;Kraśnik P&oacute;łnoc&rdquo; &ndash; węzeł &bdquo;Słodk&oacute;w&rdquo; obecnie &bdquo;Kraśnik Południe&rdquo; z węzłem), długości ok. 10 km.</strong></p> ' na '<p style="text-align: justify;"> Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 6 czerwca 2019 r.&nbsp; <span style="color: rgb(14, 67, 2); font-family: Tahoma, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 700; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(237, 255, 226); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span>o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej <strong>na budowie drogi ekspresowej S-19 Lublin &ndash; Rzesz&oacute;w: odcinek węzeł &bdquo;Niedrzwica D.&rdquo; obecnie &bdquo;Niedrzwica Duża&rdquo; (bez węzła) &ndash; Kraśnik (węzeł &bdquo;Kraśnik&rdquo; obecnie &bdquo;Kraśnik P&oacute;łnoc&rdquo; - bez węzła) początek obwodnicy od km 31+848,78 do km 32+000,00 (cz. 2) oraz odcinek obwodnica miasta Kraśnik (węzeł &bdquo;Kraśnik&rdquo; obecnie &bdquo;Kraśnik P&oacute;łnoc&rdquo; &ndash; węzeł &bdquo;Słodk&oacute;w&rdquo; obecnie &bdquo;Kraśnik Południe&rdquo; z węzłem) od km 32+000,00 do km 41+934,40</strong> (cz. 3)</span></span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shorto wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-19 Lublin – Rzeszówo wszczęciu postępowania i przystąpieniu do ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-19 Lublin – Rzeszów
full

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-19 Lublin – Rzeszów:

 

- odcinek węzeł „Niedrzwica D.” obecnie „Niedrzwica Duża” (bez węzła) – Kraśnik (węzeł „Kraśnik” obecnie „Kraśnik Północ” - bez węzła) początek obwodnicy od km 31+848,78 do km 32+000,00,
- odcinek obwodnica miasta Kraśnik (węzeł „Kraśnik” obecnie „Kraśnik Północ” – węzeł „Słodków” obecnie „Kraśnik Południe” z węzłem) od km 32+000,00 do km 41+934,40”, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:


„Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – koniec obwodnicy Kraśnika: Część nr 2: odc. realizacyjny węzeł „Niedrzwica D.” obecnie „Niedrzwica Duża” (bez węzła) – Kraśnik (węzeł „Kraśnik” obecnie „Kraśnik Północ” - bez węzła) początek obwodnicy, długości ok. 20 km; Część 3 odcinek realizacyjny obwodnica m. Kraśnik (węzeł „Kraśnik” obecnie „Kraśnik Północ” – węzeł „Słodków” obecnie „Kraśnik Południe” z węzłem), długości ok. 10 km.

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 6 czerwca 2019 r.  o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-19 Lublin – Rzeszów: odcinek węzeł „Niedrzwica D.” obecnie „Niedrzwica Duża” (bez węzła) – Kraśnik (węzeł „Kraśnik” obecnie „Kraśnik Północ” - bez węzła) początek obwodnicy od km 31+848,78 do km 32+000,00 (cz. 2) oraz odcinek obwodnica miasta Kraśnik (węzeł „Kraśnik” obecnie „Kraśnik Północ” – węzeł „Słodków” obecnie „Kraśnik Południe” z węzłem) od km 32+000,00 do km 41+934,40 (cz. 3)

2019-06-06 13:20:41  Małgorzata Torbicz

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 6 czerwca 2019 r.&nbsp; <span style="color: rgb(14, 67, 2); font-family: Tahoma, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 700; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(237, 255, 226); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span>o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej <strong>na budowie drogi ekspresowej S-19 Lublin &ndash; Rzesz&oacute;w: odcinek węzeł &bdquo;Niedrzwica D.&rdquo; obecnie &bdquo;Niedrzwica Duża&rdquo; (bez węzła) &ndash; Kraśnik (węzeł &bdquo;Kraśnik&rdquo; obecnie &bdquo;Kraśnik P&oacute;łnoc&rdquo; - bez węzła) początek obwodnicy od km 31+848,78 do km 32+000,00 (cz. 2) oraz odcinek obwodnica miasta Kraśnik (węzeł &bdquo;Kraśnik&rdquo; obecnie &bdquo;Kraśnik P&oacute;łnoc&rdquo; &ndash; węzeł &bdquo;Słodk&oacute;w&rdquo; obecnie &bdquo;Kraśnik Południe&rdquo; z węzłem) od km 32+000,00 do km 41+934,40</strong> (cz. 3)</span></span></p> ' na '<p style="text-align: justify;"> Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 6 czerwca 2019 r.&nbsp; <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, helvetica, arial, verdana; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(250, 250, 250); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na <strong>budowie drogi ekspresowej S-19 Lublin &ndash; Rzesz&oacute;w: odcinek węzeł &bdquo;Niedrzwica D.&rdquo; obecnie &bdquo;Niedrzwica Duża&rdquo; (bez węzła) &ndash; Kraśnik (węzeł &bdquo;Kraśnik&rdquo; obecnie &bdquo;Kraśnik P&oacute;łnoc&rdquo; - bez węzła) początek obwodnicy od km 31+848,78 do km 32+000,00 (cz. 2) oraz odcinek obwodnica miasta Kraśnik (węzeł &bdquo;Kraśnik&rdquo; obecnie &bdquo;Kraśnik P&oacute;łnoc&rdquo; &ndash; węzeł &bdquo;Słodk&oacute;w&rdquo; obecnie &bdquo;Kraśnik Południe&rdquo; z węzłem) od km 32+000,00 do km 41+934,40 (cz. 3).</strong></span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 6 czerwca 2019 r.  o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-19 Lublin – Rzeszów: odcinek węzeł „Niedrzwica D.” obecnie „Niedrzwica Duża” (bez węzła) – Kraśnik (węzeł „Kraśnik” obecnie „Kraśnik Północ” - bez węzła) początek obwodnicy od km 31+848,78 do km 32+000,00 (cz. 2) oraz odcinek obwodnica miasta Kraśnik (węzeł „Kraśnik” obecnie „Kraśnik Północ” – węzeł „Słodków” obecnie „Kraśnik Południe” z węzłem) od km 32+000,00 do km 41+934,40 (cz. 3)

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 6 czerwca 2019 r.  o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-19 Lublin – Rzeszów: odcinek węzeł „Niedrzwica D.” obecnie „Niedrzwica Duża” (bez węzła) – Kraśnik (węzeł „Kraśnik” obecnie „Kraśnik Północ” - bez węzła) początek obwodnicy od km 31+848,78 do km 32+000,00 (cz. 2) oraz odcinek obwodnica miasta Kraśnik (węzeł „Kraśnik” obecnie „Kraśnik Północ” – węzeł „Słodków” obecnie „Kraśnik Południe” z węzłem) od km 32+000,00 do km 41+934,40 (cz. 3).

2019-06-06 13:20:41  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 573877

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2195767
user_idpuste1924116
fobject_idpuste573877
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste230449
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się