Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-08-27 13:23:28  Marta Panasiuk

Utworzono artykuł 251544 o nazwie 'Starostwo Powiatowe w Zamościu'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste251544
user_idpuste2500277
resource_idpuste924
namepusteStarostwo Powiatowe w Zamościu
category_idpuste32985
language_idpuste1
shortpusteKontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniach od 6 do 7 czerwca 2019 r. (PN-III.431.12.2019)
fullpuste

Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniach od 6 do 7 czerwca 2019 r. (PN-III.431.12.2019).

 

Zakres kontroli:

Realizacja wdrożenia wybranych elementów znowelizowanej ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia kontroli.

publishfrompuste2019-08-27 00:00:00
_activepuste1
slugpustestarostwo-powiatowe-w-zamosciu
2019-08-27 13:23:28  Marta Panasiuk

Załączono plik 617033

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2362402
user_idpuste2500277
fobject_idpuste617033
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste251544
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-27 13:23:28  Marta Panasiuk

Pole slug zmieniło wartość z 'starostwo-powiatowe-w-zamosciu' na '251544_starostwo-powiatowe-w-zamosciu'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugstarostwo-powiatowe-w-zamosciu251544_starostwo-powiatowe-w-zamosciu

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się