Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-09-18 08:35:21  Marta Panasiuk

Utworzono artykuł 256900 o nazwie 'Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste256900
user_idpuste2500277
resource_idpuste924
namepusteObwieszczenie Wojewody Lubelskiego
category_idpuste10435
language_idpuste1
shortpusteo wydaniu w dniu 6 września 2019 r. decyzji znak: IF-I.7820.14.2019.HP
fullpuste

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydaniu w dniu 6 września 2019 r. decyzji znak: IF-I.7820.14.2019.HP o uchyleniu własnej decyzji nr 9/13 z dnia 8 października 2013 r. znak: IF-I.7820.11.2013.AZ, zmienionej decyzją z dnia 19 sierpnia 2015 r., znak: IF-I.7820.7.2015.AZ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej Nr 17 na odcinku Łabunie Reforma – Polanówka od km 191+200 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3265L w km 193+596 (wraz ze skrzyżowaniem), w części zatwierdzonego projektu budowlanego i udzielonego pozwolenia na budowę na odcinku od km 192+640 do km 192+830 strona prawa.

publishfrompuste2019-09-18 00:00:00
_activepuste1
slugpusteobwieszczenie-wojewody-lubelskiego
2019-09-18 08:35:22  Marta Panasiuk

Pole slug zmieniło wartość z 'obwieszczenie-wojewody-lubelskiego' na '256900_obwieszczenie-wojewody-lubelskiego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugobwieszczenie-wojewody-lubelskiego256900_obwieszczenie-wojewody-lubelskiego
2019-09-18 08:35:22  Marta Panasiuk

Załączono plik 627661

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2405847
user_idpuste2500277
fobject_idpuste627661
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste256900
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się