Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-01-22 13:59:27  Małgorzata Torbicz

Utworzono artykuł 293015 o nazwie 'Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głusku'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste293015
user_idpuste1924116
resource_idpuste924
namepusteGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głusku
category_idpuste28139
language_idpuste1
shortpusteKontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach od 14 grudnia 2018 r. do 9 stycznia 2019 r. (PS-I.431.19.2018)
fullpuste

Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach od 14 grudnia 2018 r. do 9 stycznia 2019 r. (PS-I.431.19.2018)

 

Zakres kontroli: ocena realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników Ośrodka z wymaganymi kwalifikacjami.

publishfrompuste2020-01-22 00:00:00
_activepuste1
slugpustegminny-osrodek-pomocy-spolecznej-w-glusku
2020-01-22 13:59:27  Małgorzata Torbicz

Pole slug zmieniło wartość z 'gminny-osrodek-pomocy-spolecznej-w-glusku' na '293015_gminny-osrodek-pomocy-spolecznej-w-glusku'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
sluggminny-osrodek-pomocy-spolecznej-w-glusku293015_gminny-osrodek-pomocy-spolecznej-w-glusku
2020-01-22 13:59:27  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 702906

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2722200
user_idpuste1924116
fobject_idpuste702906
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste293015
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-22 13:59:27  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 702911

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2722201
user_idpuste1924116
fobject_idpuste702911
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste293015
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się