Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-03-17 13:07:37  Małgorzata Torbicz

Utworzono artykuł 311340 o nazwie 'Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste311340
user_idpuste1924116
resource_idpuste924
namepusteOgłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020
category_idpuste51876
language_idpuste1
shortpusteOgłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020
fullpuste

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 12 marca 2020 r. ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020.


Terminy naboru wniosków w ramach Programu:


Gmina składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie do 3 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu). 


Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) – w terminie do 17 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu).

 
Termin rozpatrzenia wniosków.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

publishfrompuste2020-03-17 00:00:00
_activepuste1
slugpusteogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-uslugi-opiekuncze-dla-osob-niepelnosprawnych-edycja-2020
2020-03-17 13:12:07  Małgorzata Torbicz

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Os&oacute;b Niepełnosprawnych w dniu 12 marca 2020 r. ogłosiło nab&oacute;r wniosk&oacute;w w ramach Programu &quot;Usługi opiekuńcze dla os&oacute;b niepełnosprawnych&quot; - edycja 2020.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Terminy naboru wniosk&oacute;w w ramach Programu:</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Gmina składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) &ndash; w terminie do <strong>3 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu).&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosk&oacute;w, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego&nbsp;(zał. nr 2 i 3 do Programu) &ndash; w terminie do <strong>17 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu)</strong>.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;<br /> Termin rozpatrzenia wniosk&oacute;w.</p> <p style="text-align: justify;"> Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosk&oacute;w złożonych przez wojewod&oacute;w w terminie do<strong> 30 kwietnia 2020 r.</strong></p> ' na '<p> Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Os&oacute;b Niepełnosprawnych w dniu 12 marca 2020 r. ogłosiło nab&oacute;r wniosk&oacute;w w ramach Programu &quot;Usługi opiekuńcze dla os&oacute;b niepełnosprawnych&quot; - edycja 2020.</p> <p> <br /> Terminy naboru wniosk&oacute;w w ramach Programu:</p> <p> <br /> Gmina składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) &ndash; w terminie do<strong> 3 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu).&nbsp;</strong></p> <p> <br /> Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosk&oacute;w, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego&nbsp;(zał. nr 2 i 3 do Programu) &ndash; w terminie do <strong>17 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu)</strong>.</p> <p> &nbsp;<br /> Termin rozpatrzenia wniosk&oacute;w.</p> <p> Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosk&oacute;w złożonych przez wojewod&oacute;w w terminie do<strong> 30 kwietnia 2020 r.</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 12 marca 2020 r. ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020.


Terminy naboru wniosków w ramach Programu:


Gmina składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie do 3 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu). 


Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) – w terminie do 17 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu).

 
Termin rozpatrzenia wniosków.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 12 marca 2020 r. ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020.


Terminy naboru wniosków w ramach Programu:


Gmina składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie do 3 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu). 


Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) – w terminie do 17 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu).

 
Termin rozpatrzenia wniosków.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

2020-03-17 13:13:14  Małgorzata Torbicz

Pole full zmieniło wartość z '<p> Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Os&oacute;b Niepełnosprawnych w dniu 12 marca 2020 r. ogłosiło nab&oacute;r wniosk&oacute;w w ramach Programu &quot;Usługi opiekuńcze dla os&oacute;b niepełnosprawnych&quot; - edycja 2020.</p> <p> <br /> Terminy naboru wniosk&oacute;w w ramach Programu:</p> <p> <br /> Gmina składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) &ndash; w terminie do<strong> 3 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu).&nbsp;</strong></p> <p> <br /> Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosk&oacute;w, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego&nbsp;(zał. nr 2 i 3 do Programu) &ndash; w terminie do <strong>17 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu)</strong>.</p> <p> &nbsp;<br /> Termin rozpatrzenia wniosk&oacute;w.</p> <p> Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosk&oacute;w złożonych przez wojewod&oacute;w w terminie do<strong> 30 kwietnia 2020 r.</strong></p> ' na '<p style="text-align: justify;"> Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Os&oacute;b Niepełnosprawnych w dniu 12 marca 2020 r. ogłosiło nab&oacute;r wniosk&oacute;w w ramach Programu &quot;Usługi opiekuńcze dla os&oacute;b niepełnosprawnych&quot; - edycja 2020.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Terminy naboru wniosk&oacute;w w ramach Programu:</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Gmina składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) &ndash; w terminie do<strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"> <strong>3 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu).&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosk&oacute;w, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego&nbsp;(zał. nr 2 i 3 do Programu) &ndash; w terminie do <strong>17 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu)</strong>.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;<br /> Termin rozpatrzenia wniosk&oacute;w.</p> <p style="text-align: justify;"> Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosk&oacute;w złożonych przez wojewod&oacute;w w terminie do<strong> 30 kwietnia 2020 r.</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 12 marca 2020 r. ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020.


Terminy naboru wniosków w ramach Programu:


Gmina składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie do 3 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu). 


Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) – w terminie do 17 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu).

 
Termin rozpatrzenia wniosków.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 12 marca 2020 r. ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020.


Terminy naboru wniosków w ramach Programu:


Gmina składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie do

3 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu). 


Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) – w terminie do 17 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu).

 
Termin rozpatrzenia wniosków.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

2020-03-23 13:01:22  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-03-23 14:25:28  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-03-23 14:41:04  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-06-01 14:09:31  Małgorzata Torbicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-06-01 14:09:32  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 736902

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3007762
user_idpuste1924116
fobject_idpuste736902
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste311340
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-06-01 14:09:32  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 736903

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3007763
user_idpuste1924116
fobject_idpuste736903
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste311340
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-06-01 14:09:32  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 736904

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3007764
user_idpuste1924116
fobject_idpuste736904
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste311340
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-06-01 14:09:32  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 736907

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3007765
user_idpuste1924116
fobject_idpuste736907
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste311340
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-06-01 14:09:32  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 736908

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3007766
user_idpuste1924116
fobject_idpuste736908
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste311340
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-06-01 14:09:32  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 736913

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3007767
user_idpuste1924116
fobject_idpuste736913
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste311340
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-06-01 14:09:32  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 736914

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3007768
user_idpuste1924116
fobject_idpuste736914
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste311340
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-06-01 14:09:32  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 736915

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3007769
user_idpuste1924116
fobject_idpuste736915
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste311340
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-06-01 14:09:32  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 739432

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3007770
user_idpuste1924116
fobject_idpuste739432
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste311340
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-06-01 14:09:32  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 739433

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3007771
user_idpuste1924116
fobject_idpuste739433
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste311340
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-06-01 14:09:32  Małgorzata Torbicz

Załączono plik 777132

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3007772
user_idpuste1924116
fobject_idpuste777132
resource_idpuste924
modelpusteArticle
foreign_idpuste311340
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się